4 minute de citit

Legea porcului. Ce obligații vor avea crescătorii?

ANSVSA a publicat un nou proiect de ordin pentru aprobarea condițiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România. Care sunt principalele cerințe?

Conform noilor reglementări propuse de autoritate, exploatațiile comerciale de porcine pentru creștere și îngrășare înregistrate sanitar veterinar trebuie să îndeplinească mai multe condiții și cerințe de biosecuritate. Care sunt acestea?

legea porcului
iStock.com/Smederevac

REGULI ÎN FERMELE COMERCIALE

A. Condiții de îndeplinit
• Trebuie să încheie un contract cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;
• eliminarea SNCU trebuie realizată la o unitate de neutralizare a SNCU, autorizată sanitar veterinar; eliminarea se face în baza unui contract încheiat de către exploatație cu o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar.
B. Cerințe de biosecuritate:
• trebuie asigurate evidențe pentru accesul persoanelor în spațiile cu porcine;
• trebuie interzis accesul persoanelor și mijloacelor de transport neautorizate în spațiile în care se găsesc adăposturile în care sunt cazate porcinele;
• trebuie asigurate facilități de dezinfecție pentru toate mijloacele de transport care intră în
spațiul unde se află adăposturile porcinelor.
ATENȚIE! Se interzice intrarea mijloacelor de transport al SNCU în spațiul unde se află adăposturi de porcine.

EXCEPȚII PENTRU GOSPODĂRII

Exploatațiile comerciale de porcine de tip familial și gospodăria țărănească, precum și cele înregistrate la registrul comerțului: exploataţie deţinută de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociaţii familiale (AF) sau persoane juridice (PJ), cu excepția exploatațiilor pentru creștere și îngrășare porcine înregistrate sanitar veterinar, trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiții
1. Exploatațiile de porcine se înregistrează sanitar-veterinar, cu excepția gospodăriilor țărănești și a cooperativei agricole. În cadrul cooperativei agricole sunt înregistrate doar exploatațiile familiale care îndeplinesc condițiile de biosecuritate prevăzute în ordin;
2. Trebuie asigurată asistența sanitar-veterinară printr-un contract încheiat de exploatația de porcine cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, cu excepția gospodăriei țărănești; cooperativa agricolă asigură asistența sanitară veterinară, precum și realizarea acțiunilor sanitar – veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, printr-un contract încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, pentru toate exploatațiile familiale din componența sa;
3. Eliminarea SNCU se realizează la o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar veterinar.

CERINȚE DE BIOSECURITATE

1. Trebuie interzis accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine;
2. Prin excepție trebuie permis accesul personalului angajat al societății comerciale care deține exploatația, prestatorilor de servicii de mentenanță și personalului sanitar-veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu condiția să nu intre în două sau mai multe exploatații cu porcine în cadrul aceleiași zile.
Toți cei care intră în ferma familială trebuie să fie echipați cu echipament de protecție și trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta.

CONDIȚII PENTRU BUNĂSTAREA VIERILOR
Vierii sunt animalele care au cea mai mare valoare în fermă şi, evident, trebuie trataţi ca atare!
Află care sunt cei mai importanţi factori de microclimat, management şi genetici care influenţează condiţiile de bunăstare în fermele de porcine!

Vezi AICI REGULILE PENTRU FERMELE DE MANGALIȚA ȘI BAZNA!

 

un articol de
STELIAN RĂDESCU

Cisteste si...

piata tractoarelor b 11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă

11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă

11 sfaturi pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă:
1. Efectuați verificările de rutină.
2. Spălaţi şi curăţaţi temeinic tractorul.
3. Goliți rezervorul și folosiți un combustibil de iarnă.
4. Verificaţi echipamentele de cauciuc.
5. Verificaţi presiunea şi umflaţi suplimentar anvelopele.
6. Gresaţi fiecare rulment/bucşă.
7. Scoateți bateriile în cazul “parcării” pe termen lung.
8. Parcați tractorul sub un şopron sau într-un garaj închis.
9. “Ajutaţi” tractorul să pornească în timpul iernii.
10. Nu uitaţi că iarna este momentul perfect pentru a face lucrările de întreținere şi reparaţiile.
11. Utilizați greutăți suplimentare, anvelope de zăpadă sau lanțuri pentru anvelope.

Recomandările redacției

11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă

11 sfaturi pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă:
1. Efectuați verificările de rutină.
2. Spălaţi şi curăţaţi temeinic tractorul.
3. Goliți rezervorul și folosiți un combustibil de iarnă.
4. Verificaţi echipamentele de cauciuc.
5. Verificaţi presiunea şi umflaţi suplimentar anvelopele.
6. Gresaţi fiecare rulment/bucşă.
7. Scoateți bateriile în cazul “parcării” pe termen lung.
8. Parcați tractorul sub un şopron sau într-un garaj închis.
9. “Ajutaţi” tractorul să pornească în timpul iernii.
10. Nu uitaţi că iarna este momentul perfect pentru a face lucrările de întreținere şi reparaţiile.
11. Utilizați greutăți suplimentare, anvelope de zăpadă sau lanțuri pentru anvelope.

piata tractoarelor b 11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă
Ultimele articole
Ferma lumina credit foto iStock 1162244809 Vladimir Zapletin Ferme cu lumina stinsă!

Ferme cu lumina stinsă!

Fermierii români depun armele. Preţuri mici, datorii mari, speranţe deşarte… Fiecare zi aduce tot mai multă deznădejde şi într-un final […]

Citește mai multe știri →