Tratamente fitosanitare, prin pulverizare termopneumatică - Revista Ferma
7 minute de citit

Tratamente fitosanitare, prin pulverizare termopneumatică

bungi foto 2 m Tratamente fitosanitare, prin pulverizare termopneumatică

Ele şi-au dovedit eficienţa prin aceea că spectrul de picături, rezultat în urma pulverizării, poate fi foarte fin, permiţând aplicarea unui volum mic de lichid (ultra ultra redus-ultra redus: UULV-ULV). De asemenea, o serie de substanţe dispersate sub formă de ceaţă caldă (aerosoli) se pot distribui uniform.

Generatorul este indicat în aplicarea tratamentelor la culturile horticole, în spaţii protejate, sau în magaziile de depozitare a produselor agricole.
În practică, se utilizează câteva modele constructive, care au la bază acelaşi principiu: soluţia (sau preparatul) de stropit este pulverizată cu ajutorul unui jet de gaze de ardere, produse de un motor cu reacţie de tip pulsator.

 

PulsFog K 10/0, generatorul de ceaţă caldă

Pentru a înţelege modul de funcţionare şi de exploatare a acestor generatoare de aer cald, am ales aparatul PulsFog K 10/0, special conceput pentru aplicarea de substanţe fitosanitare lichide formulate ca suspensii, emulsionat concentrat, solubile în apă sau cu preparate pe bază de ulei, aparatul fiind indicat şi pentru a dispersa lichidele inflamabile. Nu este recomandat, însă, pentru aplicarea de pulberi muiabile (WP).

Echipamentul, în timpul întrebuinţării, este purtat pe umăr de către operator, având un cadru cu mâner pe care sunt amplasate: rezervorul de soluţie, tubulatura cu duza şi robineţii de deservire, rezervorul de carburant (benzină), locaşul bateriilor electrice, bobina de inducţie, carburatorul, pompa de pornire, motorul cu reacţie şi tubul rezonator, precum şi mataua de răcire.


Principiul de funcţionare

Amestecul iniţial de aer cu benzină se realizează prin pomparea manuală a aerului în carburator. Apăsând pompa semisferică (din cauciuc), se acţionează şi contactorul bobinei de inducţie, care generează curentul necesar bujiei pentru a produce scânteile care aprind amestecul exploziv de benzină şi de aer.

Explozia are loc în camera de combustie, iar gazele de ardere se evacuează prin tubul rezonator. Secţiunea tubului rezonator fiind mică, viteza de evacuare a jetului de gaze de eşapament (de ardere) va creşte, odată cu acesta eliminându-se şi lichidul scurs prin duza aflată la mijlocul tubului.

Inerţia jetului de gaze de ardere, eliminate prin acest tub rezonator, lasă în urma lor o depresiune în camera de ardere. Această depresiune deschide supapa cu membrană (diafragmă) şi determină absorbţia aerului în carburator, unde se creează un nou amestec exploziv, care se autoaprinde, datorită temperaturii pereţilor camerei de ardere.

Gazele se evacuează, din nou, prin tubul rezonator. Ciclul de combustie se reia cu o cadenţă de 80-100 explozii (pulsaţii) pe secundă.

O parte foarte mică din gazele de ardere ajung în rezervorul de soluţie pentru stropit şi pun sub presiune lichidul aflat aici. Această presiune determină scurgerea lichidului din rezervor şi alimentarea duzei cu soluţia de stropit.

 

Utilizarea aparatului PulsFog

• Pregătirea de lucru. Înainte de a utiliza generatorul, trebuie să efectuaţi câteva operaţiuni pregătitoare:

– în primul rând, se verifică tensiunea bateriilor care alimentează bobina de inducţie, cu ajutorul unui voltmetru sau printr-o probă de pornire, cu bujia scoasă (atenţie la contactul de masă!). La apăsarea pompei, bujia trebuie să producă scântei;
– se face plinul rezervorului cu benzină (CO 90-95), înainte de prima pornire;
– se desface capacul rezervorului, care se demontează de pe cadrul aparatului. Totodată, se verifică starea filtrului de absorbţie şi, dacă este îmbâcsit, se curăţă prin spălare cu apă;
– se umple rezervorul cu soluţia de stropit (pentru instruirea practică, se foloseşte apă curată), după care acesta se reasamblează pe cadrul aparatului.

• Pornirea motorului reactiv se realizează, respectând următoarele indicaţii:

–    verificaţi dacă robinetul de pornire/oprire a pulverizării este închis;
–    deschideţi robinetul de alimentare cu benzină, prin rotire (în sens invers acelor de ceasornic), astfel ca şurubul gradat să aibă fixată gradaţia 2-3 în dreptul săgeţii marcate pe carburator;
–    acţionaţi pompa de aer prin apăsare cu palma sau cu pumnul. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi această operaţie (prima dată sau pe timp rece, motorul porneşte mai greu).

–    dacă motorul nu porneşte, chiar şi după mai multe încercări, închideţi robinetul de alimentare al carburatorului şi efectuaţi mai multe pompări de aer pentru a aerisi camera de aprindere (prea mult combustibil poate duce la “înecarea” motorului). Înaintea unei noi încercări de pornire, aşteptaţi circa un minut, pentru a se evapora surplusul de benzină;

–    după ce aţi pornit motorul, reglaţi debitul de benzină, pentru ca acesta să funcţioneze cu cadenţă uniformă;
–    pentru a porni pulverizarea, fixaţi aparatul în poziţie de lucru (purtat pe umăr) şi deschideţi robinetul de alimentare cu soluţie al duzei;
–    după ce aţi pornit pulverizarea, efectuaţi o nouă reglare a cadenţei motorului, dar numai dacă este necesar.

• Cum oprim pulverizarea şi motorul reactiv?

Oprirea pulverizării se face prin închiderea robinetului de acces a soluţiei de stropit.
Rotind uşor şurubul de reglaj al carburatorului (în sensul acelor de ceasornic), până când alimentarea cu benzină a carburatorului va fi întreruptă, vom opri motorul reactiv.

• Stocarea aparatului. Când încetaţi lucrul, rezervorul aparatului trebuie golit şi spălat cu apă şi cu detergent special pentru utilaje de stropit (Agroclean). Pentru înlăturarea resturilor de soluţie din conducte, se recomandă umplerea rezervorului cu 1-2 litri de apă curată şi pulverizarea acesteia pe suprafaţa tratată anterior, numai după ce acesta a fost spălat cu apă, în prealabil. Pentru stocarea pe timp mai îndelungat, se vor scoate bateriile din locaşul lor.

• Reglarea dozei de lichid. La aplicarea substanţelor fitosanitare sub formă de ceaţă caldă, volumul de lichid aplicat în cazul tratamentelor efectuate în sere este cuprins între 1,5 şi 2,0 l/10002. Dacă se utilizează produse formulate ca pulberi umectabile (WP), doza de lichid va fi de circa 2,0-3,0 l/10002.

Cantitatea de lichid pulverizată cu ajutorul aparatelor de tipul Pulsfog K10 Standard şi K10/0 este cuprinsă între 12 şi 30 l/h şi depinde de calibrul duzei utilizate. Generatoarele pot fi dotate cu duze de tip universal (Ø 0,9 mm), sau cu duze pentru soluţii apoase (Ø 0,8 mm sau Ø 0,7 mm). Altor aparate li se pot aplica monta mai mari (Ø 1,0-1,4 mm).

Diametrul mediu al picăturilor este de 12 µm (pentru duza de tip universal), iar jetul de ceaţă (aerosoli) este purtat până la o distanţă de 20 m, în funcţie de înălţimea de la care se face pulverizarea.

 

ATENŢIE!

În cazul utilizării în practică, respectiv la pulverizarea cu substanţe fitosanitare, este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie adecvat: cască de protecţie cu cartuş filtrant corespunzător produsului utilizat, mănuşi de protecţie, combinezon de protecţie chimică şi cizme de cauciuc!
În afara acestor reguli, se vor respecta normele în vigoare, privind manipularea şi utilizarea produsului fitosanitar care se aplică.

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 2(69)/2009

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →