2 minute de citit

Selecţia animalelor reduce impactul asupra mediului cu 1% pe an

Acest procentaj este obţinut fără o selecţie specifică privind caracteristicile de mediu, ci ca un răspuns indirect prin selecţie pe obiectivele actuale de reproducere. Universitatea din Olanda a efectuat studiul privind contribuţia ameliorării prin reproducţie la reducerea impactului asupra mediului pe diferite specii, respectiv la porci, puii de găină, găinile ouătoare şi vacile de lapte.

Potrivit unui comunicat de presă al site-ului Wageningen University & Research, creşterea animalelor este responsabilă pentru 14,5% din totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de seră. Aproximativ jumătate din aceste emisii provin direct din producţia animală, iar cealaltă jumătate provine din producţia de furaje.

Bovine pe pasune_bCreşterea animalelor urmăreşte îmbunătăţirea producţiei animale şi utilizarea eficientă a resurselor, ceea ce duce la o reducere a impactului asupra mediului, au explicat autorii studiului. Obiectivul acestora a fost, prin urmare, de a cuantifica contribuţia creşterii animalelor la reducerea impactului ecologic al celor patru specii de animale din Olanda (cu produsul lor animal), şi anume porcine (carne), păsări de curte (carne), găini (ouă) şi vaci (lapte).

Cercetătorii olandezi au explicat modul în care a fost efectuată o revizuire a literaturii pentru a evalua situaţia actuală şi tendinţele istorice privind impactul asupra mediului, concentrată în principal pe emisiile de gaze cu efect de seră, pe baza criteriilor generale de performanţă.

“Emisiile legate de producţia de furaje domină impactul broilerului, al găinilor ouătoare şi, într-o mică măsură, al porcilor. Pentru vacile de lapte, emisia de metan enteric contribuie în mare măsură la emisiile totale de gaze cu efect de seră. Tendinţele istorice arată o îmbunătăţire considerabilă a eficienţei în ultimele decenii, în care reproducerea joacă un rol important. Din analiza literaturii de specialitate am ajuns la concluzia că contribuţia creşterii la reducerea impactului asupra mediului al producţiei animale este condusă de un răspuns indirect prin selecţie pe o creştere a eficienţei”, constata Erwin Mollenhorst, coautor al studiului condus de Wageningen University & Research.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →