Optimizarea strategiei de înţărcare a viţeilor - Revista Ferma
5 minute de citit

Optimizarea strategiei de înţărcare a viţeilor

lolo cister m Optimizarea strategiei de înţărcare a viţeilor

Directiva Consiliului Europei 91/629/CEE cu privire la bunăstarea viţeilor nu ne permite, însă, să cazăm viţeii individual după vârsta de opt săptămâni, pe motiv că taurinele sunt animale sociale şi trebuie să socializeze de la vârste foarte tinere.


Măsuri de evitare a stresului

Înţărcarea reprezintă un moment stresant în viaţa viţeilor, când imunitatea acestora scade mult şi există un risc ridicat de apariţie a îmbolnăvirilor, în special a celor respiratorii. Astfel, în acest moment al vieţii se recomandă ca viţelului să nu i se aplice un alt factor stresant, cum ar fi: mutarea în alt adăpost, gruparea, ecornarea, schimbarea furajului vegetal, aplicarea tratamentelor etc.

O recomandare frecvent utilizată în practică, în cazul viţeilor cazaţi individual pe parcursul alăptării, este aceea de a-l menţine în acelaşi sistem pentru cel puţin o săptămână după eliminarea laptelui din raţie.

 

Efectele strategiilor de înţărcare

Recent am citit un articol ştiinţific scris de trei autori spanioli, Bach, Ahedo şi Ferrer (Journal of Dairy Science, vol. 93, martie 2010, p. 413-419), care au studiat efectele a două strategii în momentul înţărcării asupra performanţelor şi stării de sănătate a viţeilor.

Acest articol a venit să schimbe puţin viziunea asupra a ceea ce am prezentat anterior, prin prisma celor două strategii, pe care le prezentăm.

• Menţinerea viţeilor individual timp de 6 zile după înţărcare comparativ cu mutarea lor în colectivitate la momentul înţărcării. Cercetările s-au efectuat pe un număr de 320 viţele de rasă Holstein, care au fost înţărcate la vârsta de 56 de zile. Jumătate din viţele au fost menţinute timp de şase zile după înţărcare în cuştile individuale, iar cealaltă jumătate a fost mutată în ziua înţărcării în supercuşti de câte opt capete. Regimul de furajare a fost similar pentru cele două grupe de viţele.

• Acordarea unui timp de socializare viţeilor înainte de înţărcare. În acest caz, cercetările s-au efectuat pe 240 viţele de rasă Holstein, care au fost înţărcate la vârsta de 70 de zile. Toate viţelele au primit două tainuri de lapte până la vârsta de 49 de zile, după care au primit numai un tain de lapte. Jumătate din viţele au fost mutate la vârsta de 49 de zile în supercuşti de câte opt capete, iar celelalte au fost menţinute în cuştile individuale până la vârsta de 56 de zile şi apoi au fost mutate în supercuşti.

Mutarea viţelelor imediat după înţărcare din cuştile individuale, care nu sunt prevăzute cu ţarc pentru mişcare în aer liber, în supercuşti de câte opt capete comparativ cu menţinerea acestora încă şase zile a avut ca efect realizarea unui spor mediu zilnic de creştere semnificativ mai mare (826 g faţă de 794 g), în timp ce riscul apariţiei tulburărilor respiratorii după înţărcare s-a redus la jumătate (de la 2,24 la 0,98).

Aceste rezultate sunt contrare cu ceea ce ştiam înainte şi ceea ce era recomandat pentru strategia de cazare a viţeilor în momentul înţărcării.

Gruparea viţelelor în supercuşti de câte opt capete cu trei săptămâni înainte de înţărcare, o dată cu reducerea numărului de tainuri de la 2 la 1 comparativ cu gruparea lor cu numai două săptămâni înainte de înţărcare, a avut ca efect creşterea consumului voluntar de furaje vegetale de la 2,49 kg/zi la 2,61 kg/zi, realizarea unui spor mediu zilnic mai mare de 1,07 g/zi comparativ cu 1,03 g/zi, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate, numărul de cazuri de îmbolnăvire respiratorie scăzând de la 1,23 la 0,87.

 

CONCLUZIE

Ceea ce putem desprinde din aceste experimente este că mutarea viţelelor din rasele de lapte imediat după înţărcare în spaţii de creştere adecvate vârstei este mai indicată, decât menţinerea lor în continuare în cuştile individuale.

De asemenea, determinarea socializării prin gruparea viţeilor înainte de înţărcare este mai avantajoasă prin stimularea consumului voluntar de furaje vegetale, ceea ce permite realizarea unor sporuri de creştere mai mari şi îmbunătăţirea stării de sănătate.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →