Măsura 125: Fonduri europene pentru sisteme de irigaţii - Revista Ferma
5 minute de citit

Măsura 125: Fonduri europene pentru sisteme de irigaţii

sistem de irigatii m Măsura 125: Fonduri europene pentru sisteme de irigaţii

Măsura cuprinde două submăsuri: 125a Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 125b
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea silviculturii.

Pentru Submăsura 125 a, beneficiarii eligibili sunt:

– unităţile administrativ-teritoriale şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) deţinătoare de terenuri agricole şi/sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole;

– Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole (de ex. OUAI-uri).

Tipurile de investiţii şi cheltuieli eligibile prin Submăsura 125a sunt:

A. Infrastructură rutieră agricolă – construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri şi podeţe, drumurilor agricole de exploataţie;

B. Sisteme de irigaţii – modernizare şi/sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a apei şi energiei electrice;

C. Sisteme de desecare şi drenaj şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare – modernizare şi/sau retehnologizare;

D. Lucrări de corectare a torenţilor situate în fondul funciar agricol – construirea şi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor.

Pentru Submăsura 125b, beneficiarii eligibili sunt:

– proprietari/deţinători (cu drept de folosinţă) privaţi de pădure şi asociaţiile acestora;
– unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de pădure;
– Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) deţinătoare de pădure;
– RNP Romsilva, prin unităţile şi filialele din structura sa.

Tipurile de investiţii şi cheltuieli eligibile prin Submăsura 125b sunt:

A. Infrastructură rutieră forestieră – construirea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv poduri şi podeţe, lucrări de apărare-consolidare, de siguranţa circulaţiei (parapeţi), semnalizare şi avertizare;
B. Infrastructură feroviară forestieră – construirea şi modernizarea terasamentelor şi calea de rulare, inclusiv poduri şi podeţe, lucrări de apărare-consolidare, tunele, lucrări de semnalizare şi avertizare;
C. Instalaţii fixe de transport pe cablu (funiculare);
D. Lucrări de corectare a torenţilor, situate în pădure – construirea barajelor, digurilor, canalelor.

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsurii 125 va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate şi de 75% pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc o parte din comunitate.

În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăşi 750.000 euro/proiect. Contribuţia publică (80% UE şi 20% buget naţional) aferentă Măsurii 125 este de 476.077.390 euro.

PLAFON MAXIM

Ajutorul public maxim acordat pentru un proiect de investiţie de utilitate publică care deserveşte întreaga comunitate va fi de:

– 1.500.000 euro/proiect pentru drumuri forestiere;
– 1.500.000 euro/proiect pentru lucrări de corectare a torenţilor situate în fond agricol sau în fond forestier;
– 1.000.000 euro/proiect pentru celelalte proiecte de investiţii pentru care sprijinul public este de 100%;
– 750.000 euro/proiect pentru investiţiile pentru care sprijinul public este de 75%.

COFINANŢARE 100%

Valoarea cofinanţării publice va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele având ca obiect amenajări de îmbunătăţiri funciare în înţelesul Legii nr. 138/2004, care deservesc întreaga comunitate (toţi membrii asociaţiei) şi prin care proprietarul sau administratorul acestora asigură accesul liber la infrastructura realizată. Aceste proiecte vor fi realizate numai de către FOUAI/OUAI-uri.
Foto: www.vrm.com.au

Îmbunătăţiri funciare: banii necheltuiţi vor fi realocaţi

Sumele alocate, dar necheltuite în acest an pentru subvenţionarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi asigurării pazei şi protecţiei infrastructurii de irigaţii ce aparţine organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare vor fi folosite pentru acordarea de subvenţii pentru aducerea şi pentru punerea în funcţiune de către organizaţii, respectiv de către ANIF a sistemelor de irigaţii, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea HG 269/2009, publicat de Ministerul Agriculturii la începutul acestei luni.

Proiectul a fost elaborat în urma solicitărilor înaintate Ministerului Agriculturii de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi ANIF şi ca urmare a analizei stadiului utilizării sprijinului financiar efectuată la 31 august 2009, care a arătat că pentru întreţinere şi protecţie se vor realiza economii, în timp ce pentru punerea în funcţiune sunt necesare fonduri suplimentare.

Valoarea totală a fondurilor alocate în acest an prin HG 269/2009 pentru activităţile din sectorul de îmbunătăţiri funciare este de 100.000 lei, din care 64.570 lei pentru întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de irigaţii, 15.000 lei pentru protecţie şi pază, 16.400 lei pentru lucrări de aducere în funcţiune de către organizaţii de îmbunătăţiri funciare, iar 4.030 pentru lucrări de punere în funcţiune de către ANIF a infrastructurii situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţa acestora.

Valoarea sprijinului acordat în 2009 este de 140 lei/ha pentru întreţinere şi reparaţii şi de 31 lei/ha pentru protecţie şi pază.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →