INTERVALELE OPTIME şi TIPURI DE CULTURI PROTECTOARE ALE pH-LUI - Revista Ferma
3 minute de citit

INTERVALELE OPTIME şi TIPURI DE CULTURI PROTECTOARE ALE pH-LUI

Este bine ca atunci când vă întocmiți planul de cultură să ţineţi seama de cerințele plantelor cultivate faţă de reacția solului.

La alegerea soiurilor este necesar să cunoaștem și date referitoare la rezistența la  aciditate, dar și intervalul optim de pH.

 

Cultura

Intervalul optim

Cultura

Intervalul optim

Grâu

5,5-7,5

Cânepă

7,0-7,5

Orz

6,5-8,0

Lucernă

6,5-8,0

Secară

5,0-8,0

Lupin

4,5-6,0

Ovăz

5,0-8,0

Trifoi

6,0-7,5

Sfeclă pentru zahăr

7,0-8,0

Mazăre

6,0-7,0

Cartof

5,0-6,0

Fasole

6,5-7,0

Floarea soarelui

6,0-7,5

Măzăriche

5,5-7,2

Soia

6,0-7,0

Porumb

5,5-7,2

    

SOLURILE ERODATE


În țara noastră, existența unei mari suprafețe de teren agricol în pantă, regimul precipitațiilor și exploatarea nerațională a solului au favorizat eroziunea solului.

În prezent prin defrișarea haotică a pădurilor, desțelenirea pajiștilor naturale pentru a face loc culturilor agricole, precum și sistemul de agricultură folosit pe unele suprafețe au transformat terenurile agricole în terenuri neproductive sau cu productivitate foarte redusă.

ph ul solului_b 

PAGUBE PRODUSE DE EROZIUNE


Eroziunea de suprafață, prin lucrări de arat efectuate în multe cazuri din deal în vale a dus la pierderea orizontului superior și, prin aceasta, la scăderea recoltelor.

Pe multe suprafețe eroziunea a avansat, s-a pierdut orizontul cu humus, apa se scurge pe versanți, formând la început făgașe, apoi ogașe și ravene. Când ogașele formate nu mai pot fi nivelate prin lucrările solului se ajunge la eroziunea de adâncime.

Din cauza eroziunii, în țara noastră se pierd anual milioane de tone de produse agricole.

 

TIPURI DE CULTURI PROTECTOARE


În zonele cu soluri erodate trebuie stimulată necesitatea cultivatorilor de a ține cont de plantele pe care le seamănă, cunoscându-se următoarele:

1. Culturi foarte bune protectoare, care asigură un grad de acoperire a solului peste 75% sunt gramineele și leguminoasele perene, singure sau în amestec.

2. Culturi bune protectoare care asigură un grad de acoperire a solului cuprins între 75 şi 50% sunt cerealele păioase, plantele furajere anuale sau perene.

3. Culturi mijlociu protectoare, care asigură un grad de acoperire a solului de 50-25% sunt leguminoasele anuale.

4. Culturi slab protectoare, cu grad de acoperire sub 25% sunt porumbul, floarea soarelui, cartoful etc.

Alte măsuri importante sunt: înlocuirea lucrării solului prin arat, cu lucrări fără întoarcerea brazdei, orientarea rândurilor la prășitoare față de pantă, desimea plantelor la unitatea de suprafață, cultivarea plantelor cu vegetație mare în perioada ploilor torențiale din lunile mai și iunie.

 

CE PUTEM CULTIVA ÎN PANTĂ


Rezultatele cercetărilor anterioare efectuate în țara noastră au dovedit că se pot cultiva pe terenurile în pantă, fără măsuri de combatere a eroziunii solului:

plante prășitoare până la panta de 6%

leguminoasele anuale până la panta de 10-14%

cereale păioase până la panta de 15-18%

graminee și leguminoase perene pe orice pantă, dacă se asigură o vegetație încheiată

La cele enumerate se pot aplica și sisteme antierozionale specifice, prin care să se obțină recolte agricole motivate economic.

 

 

un articol de

IOAN BORCEAN

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →