Încă doi ani păsuire pentru laptele neconform - Revista Ferma
6 minute de citit

Încă doi ani păsuire pentru laptele neconform

sticle lapte m Încă doi ani păsuire pentru laptele neconform

Prin urmare, laptele crud materie primă produs în România ar trebui să
corespundă criteriilor de calitate stabilite de Uniunea Europeană (UE).
Potrivit standardului de calitate prevăzut în Cap. I din Secţiunea a
IX-a, Anexa III a Regulamentului (CE) nr. 853/2004, laptele crud de
vacă trebuie să aibă numărul total de germeni mai mic sau egal cu 100.000/ml şi numărul total de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml.

Întrucât, în ţara noastră, aceste standarde erau, la vremea respectivă, dar şi în prezent, imposibil de îndeplinit „ca la carte”, Comisia Europeană a acordat României o perioadă de tranziţie pentru a se conforma cerinţelor structurale pentru unităţile de producţie şi condiţiilor de calitate a laptelui crud, până la 31 decembrie 2009, adoptând Decizia 2007/23/CE, care a modificat apendicele B al anexei VII din Tratatul de aderare a României la UE.

Aşadar, procesatorii care au întocmit programe de restructurare-modernizare beneficiază de o perioadă de tranziţie în scopul alinierii la standardele comunitare şi pot recepţiona lapte crud neconform – care nu corespunde sau nu a fost manipulat în conformitate cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 853/2004.

Produsele prelucrate din laptele neconform se pot comercializa doar pe piaţa internă. În ceea ce priveşte exportul, unităţile de producţie trebuie să deţină linii separate de prelucrare a laptelui conform şi a celui neconform. Producătorii de lapte pot livra procesatorilor atât lapte conform, la un preţ de 1,2 lei/litru, cât şi lapte neconform, care se plăteşte cu minim 0,3 lei/litru, potrivit crescătorilor de vaci.


Perioada de tranziţie – prelungită cu încă doi ani

În România, laptele conform este insuficient pentru a asigura necesarul de materie primă destinat procesării în unităţile care corespund standardelor comunitare. Reprezentanţi ai Ministerului Agirculturii, dar şi ai Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), susţin că în ţara noastră acesta se produce în proporţie de 60 la sută.

De cealaltă parte, producătorii spun că nivelul laptelui conform autohton depăşeşte cu greu 30 de procente.

În acest context, deşi s-au înregistrat progrese în atingerea cerinţelor europene, potrivit ministerului de resort, după negocierile purtate de MAPDR cu reprezentanţii CE şi după ce, în luna iulie a.c., ANSVSA a transmis CE situaţia actualizată a unităţilor pentru care solicită prelungirea perioadei de tranziţie, “în data de 15 septembrie 2009, Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătate animală a adoptat Decizia de prelungire cu doi ani a derogării pentru alinierea la standardele comunitare a unităţilor româneşti de procesare a laptelui (modernizare privind aspectele structurale) şi pentru alinierea la standardele de calitate (igienă) a laptelui”, informează Ministerul Agriculturii.

Astfel, laptele neconform poate fi utilizat în industria de procesare din România încă doi ani, de la 1 ianuarie 2010, însă doar pentru produsele destinate pieţei interne.

VÂNZAREA DIRECTĂ FACE EXCEPŢIE DE LA DEROGARE

Laptele pentru vânzările directă face excepţie de la Derogare, comercializarea materiei prime către consumatorii finali desfăşurându-se în condiţiile prevăzute de Ordinul 111/2008, pentru aprobarea Normei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, modificat şi completat de Ordinul 13/2009, conform căruia “micul producător” se numeşte simplu, producător.

Fermierii care comercializează lapte crud nepasteurizat în pieţele agroalimentare vor respecta Regulamentele europene privind calitatea microbiologică a laptelui crud, prevăzute în Ordinul 111/2008, cu modificările ulterioare. Lunar, producătorii solicită ANSVSA efectuarea analizelor de laborator pentru o probă de lapte crud, aceasta fiind o măsură de autocontrol a fermierului. Laptele nu trebuie să depăşească limitele stabilite de CE pentru numărul de germeni şi de celule somatice. Dacă se constată o abatere de la standardele de calitate comunitare, producătorul este avertizat, iar la mai multe abateri se face o medie geometrică a acestora şi abia apoi i se interzice accesul pe piaţă”, ne-a precizat dr. Viorel Banda, Şef Serviciu Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.

Producătorii care doresc să comercializeze lapte crud nepasteurizat în pieţe trebuie să fie înregistraţi la ANSVSA, pe baza certificatului de producător eliberat de primărie, vizat la zi de medicul concesionar/zonal şi/sau de asociaţia profesională, iar “laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de ANSVSA,” se precizează în noul ordin.

De asemenea, produsul trebuie să fie ambalat şi să aibă etichetă, care va cuprinde denumirea produsului, data mulsului, numărul de înregistrare la ANSVSA, iar comerciantul poate fi producătorul sau rudele de gradul I şi II ale acestuia.


PRECIZARE

Pentru alte detalii referitoare la condiţiile de igienă a laptelui crud comercializat în pieţele agroalimentare aşteptăm  încă răspuns din partea ANSVSA, la solicitarea noastră. Până la data închiderii ediţiei, ANSVSA nu ne-a oferit nici o lămurire.


LEGEA FAVORIZEAZĂ SPECULA

Marcel Andrei, preşedintele Sindicatului Crescătorilor de Ovine şi Caprine din România: “La negocierea prevederilor noului Ordin, am cerut vizarea carnetului de producător de către asociaţiile profesionale şi de către medicul zonal, sperând că dacă vom viza noi carnetele, vom avea control asupra comercianţilor care au brânza, dar n-au oile.

În legea publicată în Monitorul Oficial a apărut “viza asociaţiei şi/sau a medicului zonal”, prin urmare noi am cam fost scoşi din schemă, pe motiv că cererea noastră este anticonstituţională”.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →