6 minute de citit

DEPOZITAREA BUNĂ PREVINE VÂNZAREA LA PREŢ MIC

De mai bine de 3 luni de zile, la Marsat Roman s-a dat startul unei acțiuni de revizie generală a tuturor spațiilor de depozitare. Acum, în silozuri și magazii există o capacitate totală de depozitare de 180 de mii de tone, dintre care 150 de mii de tone în România și 30 de mii de tone în zona Drochia, Republica Moldova.

 

INVESTIŢII ÎN MODERNIZARE

Pe malul drept al Prutului, spațiile de depozitare și de condiționare a recoltelor au fost împărțite, în funcție de specificul activității, în:

1. Spații de permanență (Roman, Bâra, Cozmești, Bucecea și Cordun)

2. Spații de achiziții (Cristești, Bâra și Bălușești)

Au fost realizate investiții în fiecare locație, trecând prin verificări atente și intervenții tehnice tot ceea ce înseamnă transportoare, elevatoare, seletoare, uscătoare etc.

„Am realizat investiții importante atât în betonarea și modernizarea unor piste auto, cât și într-un nou uscător, cu o capacitate mare. Valoarea acestuia a fost de aproximativ 300 mii euro, având o capacitate de uscare de 1000 tone/zi”, spune Vasile Balcan, Director general al SC MARSAT SA Roman, jud. Neamț.

 

OFERTA DE SERVICII AGRICOLE

În cadrul unității romașcane, au fost create condiții de depozitare atât a producțiilor proprii, realizate pe cele aproximativ 3000 de hectare aflate în exploatare, cât și a recoltelor obținute de către fermierii din regiune, Marsat oferind servicii de preluare, condiționare și depozitare a cerealelor și produselor oleaginoase.

Societatea dispune de mijloace tehnice moderne, conforme cu legislația și standardele de calitate și siguranță a alimentului impuse de Uniunea Europeană, sisteme electronice de cântărire și înregistrare a datelor.

 

DEPOZITARE ÎN SILOZ VERTICAL

La Roman, sistemul de depozitare a cerealelor în silozuri verticale prezintă foarte multe avantaje, inclusiv economia de spațiu și prevenirea pierderilor ce se pot produce în timpul utilizării altor procedee de depozitare.

Silozul Roman se întinde pe o suprafață de aproximativ 20.000 mp, fiind compus din laborator – clădire administrativă, punct de analiză, clădire agricolă din schelet metalic, șopron multifuncțional, remiză locomotive, cabină pod basculă, atelier mecanic, remizaPSI, silozuri pentru cereale.

 

CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII ANEXE

Pe teren, pe lângă construcțiile speciale industriale, se găsesc și clădiri de tip depozitare, utilitare, precum și propria cale ferată și căi de acces auto, platforme betonate, alte construcții speciale, cum ar fi: clădire post trafo, camera colectare praf, șoproane, magazii, cabină cântar, turn mecanizare, stație condiționare, uscător cereale, clădire tablou comandă, tablou comandă uscător, grup social, rezervor apăPSI, remizăPSI, cabină stație pompe, depou.

Baza de recepționare a silozului oferă un spațiu de depozitare care să permită controlul, condiționarea și conservarea cerealelor, acestea fiind cât mai bine izolate de sol și atmosferă. Silozul are în proprietate linie cale ferată la care este montat și un cântar CF.

 

AGRICULTURĂ PE 3 MII HECTARE

MARSAT ROMAN deține o divizie specializată în producție vegetală din principalele culturi agricole, suprafața totală de 3 mii de hectare aflată în exploatare fiind organizată în 3 ferme situate în comunele Girov, Simioneşti şi Boteşti, județul Neamț.

”Am căutat să dotăm fiecare fermă cu utilaje performante, de ultimă generație, pentru a asigura lucrări agricole de cea mai bună calitate și cu pierderi minime. De altfel, încă din anul 2003 societatea a obținut producții bune la hectar, fapt ce a convins și restul micilor proprietari din zonele arondate să apeleze la noi pentru arendarea terenurilor fărâmițate în suprafețe mici. Am crescut suprafețele, astfel încât acum putem produce și depozita propriile recolte, putem să prestăm servicii agricole, precum și să achiziționăm și să comercializăm grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, orzoaică, rapiță și soia”, detaliază fermierul nemțean.

 Vasile Balcan_b

Am realizat investiții pe toate aceste paliere, reușind să modernizăm ceea ce era vechi și să redimensionăm capacităţile de stocare după nevoile actuale, destul de amplificate față de ceea ce fusese proiectat înainte de 1989, de când datau unele depozite.

VASILE BALCAN

Director general MARSAT Roman

 

DE CE NEVOIA DE EXTINDERE A SPAŢIILOR DE DEPOZITARE?

Odată cu declanșarea crizelor sanitare și geopolitice, atât producătorul agricol nemțean, cât și fermierii parteneri și-au pus problema creării unor condiții extinse și mai bune pentru depozitarea recoltelor, pentru a răspunde optim acestor contexte care pot crea perturbări pe piețe și în industria de profil, precum și pentru a valorifica mai bine oportunitățile de piață.

Datorită expertizei acumulate în timp pe fiecare ramură a activității agricole, unitatea nemțeană a asociat propriilor investiții majore realizate în domeniul stocării și procesării recoltelor, activități de îndrumare agricolă pentru terți, cu privire la producția vegetală, comerțul cu cereale, piese și utilaje agricole, informații economice și contabile de profil, precum și detalii despre prețurile existente pe piața produselor agroalimentare.

 

CHELTUIELI MARI CU USCAREA!

Fermierul nemțean a mai subliniat că, cel puțin pentru campania de recoltare din toamna 2022, este necesar ca statul să intervină cu un suport financiar pentru a compensa creșterile foarte mari ale prețurilor la gaz și energie electrică, care vor determina majorarea dramatică a cheltuielilor cu uscarea porumbului.

”De regulă, în perioada recoltării porumbului, vremea este capricioasă și există riscul ca producătorii agricoli să fie obligați să recolteze porumbul la umidități foarte mari. Dacă, de exemplu, se recoltează la umidități de peste 22-24%, atunci degeaba prețul de vânzare a producției de porumb este mare, dacă cheltuiala cu uscarea este foarte mare, ajungând până la 20-30% din valoare, din cauza costurilor exagerate cu gazul și energia electrică”, menționa Vasile Balcan.

 

FERMIERII FUG DE PRECONTRACTE

Unul dintre elementele de piață specifice campaniei de recoltare/valorificare 2022 și a cărui influență va fi resimțită în economia fiecărei ferme, cel puțin din zona de Nord-Est a Moldovei, luată în analiză de către specialistul nemțean, este acela că fermierii s-au ferit să mai încheie precontracte. Pentru luarea acestei decizii, a fost definitorie experiența anului precedent, atunci când prețurile la recoltare au fost mult mai mari decât cele stabilite prin precontracte, iar fermierii au avut de pierdut.

CONTEXTUL DETERMINĂ STOCAREA

Explozia prețurilor la energie, gazele naturale și îngrășăminte, criza sanitară și instabilitatea geopolitică de la Marea Neagră, asociate fluctuației surprinzătoare a prețurilor cerealelor și plantelor oleaginoase pe bursele de profil, au condus la accentuarea dorinței fermierilor de a stoca producțiile agricole și inputurile, în ultimele luni aceștia investind prioritar în spații de depozitare și condiționare.

Pierderile financiare ale fermierilor ar putea fi enorme și, tocmai de aceea, se impune un ajutor financiar pentru depozitarea și condiționarea recoltelor.

 

 

un articol de

PETRONELA COTEA MIHAI

redactor Radio România Iaşi

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →