8 minute de citit

ASOCIAŢIA Săgeata e pe cale de DESFIINŢARE?

Asociaţia Crescătorilor de Vaci Săgeata din comuna Hălchiu are înscrişi 56 de membri, ce deţin împreună peste 300 de vaci cu lapte şi mai bine de 1.000 de ovine.

Primar din comuna braşoveană Hălchiu_b

Mărul discordiei: închirierea păşunii prin atribuire directă
„Pentru prelungirea contractului, am depus documentaţia prevăzută de Legea nr. 244/2018 la sediul primăriei. Totodată, au depus cerere de concesionare a unei suprafeţe din păşune şi persoane fizice membri şi nemembri ai asociaţiei. Câteva persoane dintre cele care au depus cerere au animale în exploatare, dar nu au utilizat niciodată păşunea comunală, ele dorind doar desfiinţarea Asociaţiei şi, în final, fărâmiţarea păşunii şi încasarea subvenţiei pe suprafaţă. Menţionăm că acestea sunt toate persoane juridice (formele PF, II sau SRL) având în exploataţie terenuri proprii şi un număr mare de animale (peste 20 de bovine). Totodată, aceste persoane au utilaje de prelucrare şi stocare a laptelui (tancuri de răcire). Menţionez că amânarea atribuirii directe a contractului a fost motivată în şedinţa de Consiliu Local al comunei Hălchiu prin oferirea posibilităţii şi persoanelor fizice să depună cereri pentru suprafeţe din păşune”, ne-a declarat Ioan Matei, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Vaci Săgeata din comuna Hălchiu.

Hotărâre a Consiliului Local pentru închirierea pajiştii
De fapt, situaţia suprafeţei de păşunat a preocupat conducerea administrativă. Astfel, primarul comunei Ioan Gârbacea a iniţiat un proiect de hotărâre al Consiliului Local pentru demararea procedurii de închiriere a păşunii proprietate a comunei Hălchiu pentru păşunatul animalelor, care a fost dezbătut şi aprobat în 22.03.2019. În Hotărârea nr. 4 din martie 2019 „se propune iniţierea procedurii pentru închirierea suprafeţei de 291 ha păşune proprietatea privată a comunei Hălciu urmare a încetării contractului de închiriere păşune nr. 2807/30.04.2014 încheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Vaci Săgeata şi a depunerii cererii nr 8150/11.12.2018”, scrie în HCL. Durata închirierii pajiştilor disponibile este de 7 ani, până la 30.11.2025, iar la art. 4 se stipulează: „Închirierea pajiştii comunale disponibile se va face în baza cererilor crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice cu animale înscrise în RNE, prin atribuire directă pentru suprafeţele de pajişti, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie. Se stabileşte chiria pentru un hectar de pajişte la suma de 180 de lei/ha/an”.

Prin fărâmiţarea păşunii, situaţia Asociaţiei rămâne incertă
Potrivit lui Ioan Matei, timp de cinci ani (mai 2014 – mai 2019), Asociaţia Crescătorilor de Vaci Săgeata a exploatat păşunea în comun, a achitat la timp chiria stabilită de către Primărie şi taxa aferentă, a întreţinut suprafaţa şi chiar a îmbunătăţit starea ei fizică prin lucrări de risipire a muşuroaielor, fertilizare, tocarea vegetaţiei uscate şi curăţirea mărăcinilor, neexistând reclamaţii din partea locatorului. „Noi înţelegem să continuăm activitatea de păşunat pe pajiştea comunală şi chiar să oferim posibilitatea şi celorlalţi crescători de animale să intre în Asociaţie. Prin fărâmiţarea păşunii, Asociaţia îşi pierde obiectul de activitate şi practic duce la desfiinţarea ei”, a susţinut liderul crescătorilor de vaci din comună.

Petiţie către consilierul ministrului Agriculturii
Faţă de situaţia creată, Ioan Matei a luat legătura cu Ministerul Agriculturii şi l-a invitat pe consilierul lui Petre Daea, Tiberiu {tef, să vină la faţa locului. Cu acest prilej, acestuia i-a fost înmânată o petiţie prin care se cerea, între altele, implicare şi sprijin pentru prelungirea contractului de concesionare pe o perioadă de 7-10 ani, ţinând cont de următoarele aspecte: asociaţia deţine 90% din efectivul de capete (ovine şi bovine); necesitatea continuităţii în exploatarea păşunii; întreţinerea eficientă şi de bună credinţă a păşunii; asociaţia reprezintă comunitatea crescătorilor de animale din comună, iar numărul membrilor Asociaţiei este de peste 50 persoane locuitori ai comunei Hălchiu, care deţin în exploatare fiecare între 1 şi 5 capete bovine. În cei cinci ani de când păşunea a fost exploatată de crescătorii de vaci, reprezentanţii Primăriei comunei Hălchiu au supervizat lucrările efectuate pe pajişte şi au fost prezenţi la recepţia lucrărilor efectuate.
De asemenea, prin semnătură, membrii Asociaţiei au fost de acord să renunţe la dreptul lor individual de a solicita păşune pentru animalele deţinute.
Petiţia a fost însoţită şi de câteva fotografii care prezintă lucrările de întreţinere a păşunii şi starea păşunii înainte şi după aceste lucrări.

p1hotm119_b

p2hotm119_b

„Nu mai am nimic de făcut decât să demisionez!”
Vineri, 12 aprilie a.c., am fost anunţat telefonic de către Ioan Matei că o comisie constituită la nivelul autorităţilor publice locale a trecut la împărţirea suprafeţei de păşunat corespunzător cererilor înregistrate şi în funcţie de numărul animalelor deţinute de săteni. Aşadar, „au fost 10 zile la mijloc şi acum pun în aplicare împărţirea păşunii în baza Legii 244/2018 care prevede atribuirea directă a terenului către persoane fizice şi juridice. Noi am avut-o 5 ani în concesiune, am exploatat-o şi ne-am dat toată silinţa să facem lucrările aşa cum trebuie! Păcat!”, şi-a exprimat regretul preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Vaci Săgeata din Hălchiu.
Acesta a adăugat că în urma cererilor individuale ale crescătorilor se va „diminua cu mult suprafaţa de păşune şi sigur Asociaţia se va dizolva. În loc să se încurajeze asocierea, vine cineva şi se apucă să le povestească oamenilor verzi şi uscate şi totul s-a dus de râpă! Dacă cineva se gândeşte să se desfiinţeze, este o mare prostie! Acum că s-a luat decizia de a se atribui direct păşunea oamenilor, nu mai am nimic de făcut decât să predau documentele Asociaţiei şi să demisionez”, a încheiat Ioan Matei.

„ASOCIAŢIA NU SE VA DESFIINŢA!”
Ioan Gârbacea, primarul comunei Hălchiu, aflat la cel de-al şaptele mandat, ne-a declarat că deocamdată nu s-a luat vreo decizie în legătură cu păşunea. „Problema o vom dezbate în şedinţa de Consiliu Local din data de 23 aprilie 2019. Avem înregistrate nişte cereri pentru atribuire directă de păşune, depuse şi semnate şi de Asociaţie, dar au făcut şi încă vreo câţiva crescători, fermieri. Dar eu cred că ei nu or să ducă animalele în păşune, aici este vorba despre banii de la APIA! Sunt 291 de hectare, din care pe o suprafaţă de 84 ha vor fi numai bovine. După calculele făcute de noi, în comună sunt vreo 400 de capete de animale, deci încărcătura este undeva la peste 5 UVM. Dar vom merge şi vom da încărcătură mai echitabilă”, ne-a declarat luna trecută primarul.
L-am întrebat dacă este convins că va dispărea Asociaţia Crescătorilor de Vaci Săgeata! „Eu cred că nu se va desfiinţa asociaţia, că de la ei nu au plecat prea mulţi crescători, doar câţiva! E recomandat să fie structura asociativă, ar fi cel mai bine, dar eu nu pot să nu primesc cererile individuale ale crescătorilor. Pe 23 aprilie vedem care va fi situaţia”, a răspuns Ioan Gârbacea.

AGRICULTURA – OCUPAŢIE DE BAZĂ LA HĂLCHIU
Comuna Hălchiu este amplasată în partea de nord a Ţării Bârsei, la 15 km de municipiul Braşov. Teritoriul ei administrativ se învecinează la nord cu comunele Feldioara şi Crizbav, la est cu Bod şi Braşov, la sud cu oraşul Ghimbav, iar la vest cu teritoriul comunei Dumbrăviţa şi cu municipiul Codlea. În componenţă sunt două sate: Hălchiu, ca reşedinţă de comună, şi Satu-Nou, cu o populaţie de circa 4.800 de locuitori.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, comuna Hălchiu însumează o suprafaţă totală de 5.667 ha, din care: intravilan – 294 ha şi extravilan – 5.383 ha. Sunt înregistraţi 110 producători care deţin şi administrează exploataţii agricole, suprafaţa cultivată fiind de 1.750 hectare. Cei peste 4.800 de locuitori se îndeletnicesc cu lucrul pământului şi creşterea animalelor, îndeosebi a vacilor şi oilor.

 

Un articol publicat în revista Ferma nr. 8/235 (ediţia 1-14 mai 2019)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →