ANSVSA se scapă de griji rămasă fără bani, aruncă identificarea în curtea asociaţiilor - Revista Ferma
5 minute de citit

ANSVSA se scapă de griji rămasă fără bani, aruncă identificarea în curtea asociaţiilor

dsc08378 m ANSVSA se scapă de griji rămasă fără bani, aruncă identificarea în curtea asociaţiilor

Conform formei actuale a Ordonanţei, toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut sau, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de 9 luni.

Ovinele şi caprinele născute până la data de 31 decembrie 2009, se identifică cu două crotalii auriculare simple, având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului. Prin excepţie de la această prevedere, ovinele şi caprinele se pot identifica doar cu o crotalie auriculară simplă la mişcarea cu destinaţia sacrificării pe teritoriul României, înainte de împlinirea vârstei de 12 luni.

Ovinele şi caprinele născute în cursul anului 2010, care au fost identificate iniţial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate şi cu o crotalie auriculară electronică, în cazul în care:

– fac obiectul mişcării pe teritoriul României între exploataţii de creştere şi reproducţie;
– fac obiectul comerţului intracomunitar ori al exportului;
– sunt destinate sacrificării pe teritoriul României, dar au împlinit vârsta de 12 luni.

Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.

 

Din 2011, totul se plăteşte!

Pentru anul 2010, ordonanţa prevede că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) achiziţionează şi atribuie cu titlu gratuit crotaliile auriculare simple necesare identificării animalelor. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea permanentă a datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate.

Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice aflate în stocul DSV-urilor judeţene la data de 31 decembrie 2010, vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit crescătorilor de animale.

Începând cu anul 2011, totul se plăteşte. Achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice pentru identificarea animalelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina crescătorilor.

Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine, caprine, suine şi bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcţiilor sanitar-veterinare judeţene, să efectueze, prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal, ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor din exploataţiile proprii.

Această solicitare atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale, precum şi de corectare a erorilor.

 

O VOR PRELUA, DE VOIE, DE NEVOIE!

Luna aceasta, reprezentanţii crescătorilor de ovine/caprine au avut discuţii cu membrii Comisiei pentru Agricultură din Senat şi cu reprezentanţii ANSVSA pe marginea noii Ordonanţe, care prevede preluarea activităţii de identificare şi înregistrare de către asociaţiile profesionale chiar din acest an, urmând ca cheltuielile aferente să fie decontate de către ANSVSA în 2010, în limita fondurilor disponibile la intrarea în vigoare a unei astfel de decizii, diferenţa urmând a fi suportată de asociaţiile care solicită identificarea.
Fermierii refuză, însă, preluarea identificării de anul acesta.

Ionică Nechifor, vicepreşedinte al Federaţiei “Romovis”: “Iniţial asta ne-au propus, iar răspunsul nostru a fost: «Suntem la mijlocul anului. Faceţi-vă treaba în 2010 până la capăt, iar noi încercăm din 2011». În această privinţă, am ajuns la un consens şi ne-a fost acceptată propunerea.

Dorim ca până la sfârşitul anului, noua Lege să intre în vigoare, astfel încât începând cu data de 1 ianuarie 2011 identificarea să fie preluată de asociaţiile profesionale, iar ANSVSA-ul să rămână autoritatea de control, inspecţie şi gestionare a datelor actualizate pe baza informaţiilor transmise din teritoriu de crescători.

Anul acesta, medicii concesionari n-au decât să termine ceea ce au început şi să acopere integral cheltuielile privind manopera, înregistrarea animalelor şi crotaliile simple şi electronice din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru această activitate, aşa cum s-a întâmplat şi până acum”.

Gheorghe Dioane, preşedintele Asociaţiei “Ovis-Banatim” Timiş: „Dacă până acum n-am avut nici un acces la crotaliere, la identificare, astăzi se pare că ne-o bagă cu sila pe gât. Nu mai sunt bani şi când nu mai sunt bani, ne spun «Faceţi-o voi!» Dacă tot va fi s-o preluăm noi, dorim ca pentru anul acesta şi câţi or mai fi să primim şi banii care se acordă în mod normal de la bugetul de stat prin atribuire directă medicului concesionar de către ANSVSA”.

Gheorghe Mihăescu, preşedintele Asociaţiei “Ovitim Mioriţa” Timiş: “Identificarea, mai mult ca sigur, va reveni asociaţiilor, mai devreme sau mai târziu, dacă nu din toamna aceasta, în noiembrie-decembrie, când este posibil ca matca, animalele de prăsilă, să le identificăm noi, asociaţiile, atunci de la 1 ianuarie 2011 o vom face noi în mod sigur.

Prin preluarea identificării, vom afla odată pentru totdeauna care este efectivul real de animale al ţării, întrucât asociaţiile sunt singurele care au baze de date reale”.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →