9 minute de citit

AGRICULTURA, la cheremul Ministerului Sănătăţii?!

În scrisoare se trage un semnal de alarmă asupra faptului că ordinul amintit anterior, în forma existentă, inclusiv cu modificările propuse de Ministerul Sănătăţii spre consultare publică în forma publicată pe site, reprezintă o piedică pentru programele de „zootehnizare” a României lansate de Ministerul Agriculturii, dar şi pentru dezvoltarea gospodăriei ţărăneşti şi pune în pericol implementarea următoarelor:
1. Programul Bazna şi Mangaliţa;
2. Programul „lâna” şi „oaia”;
3. Legislaţia pentru zonele montane;
4. Peste 200 de proiecte europene pe PNDR, aflate în curs de implementare pe Măsura 6.1. Instalarea tinerilor fermieri şi 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici şi riscă să se ajungă până la obligarea beneficiarilor să returneze banii din motive neimputabile lor.
Pentru conformitate, cităm: „Stimată Doamnă Ministru Sorina Pintea, vă rugăm să faceţi toate demersurile legale necesare pentru ca Ministerul Sănătăţii să pună umărul la remedierea blocajelor întâmpinate şi să ne asigurăm că forma care va fi aprobată ţine cont situaţia actuală din România”.
Răspuns primit este însă cu adevărat halucinant: „Urmare a adresei cu nr. SP 6281/06.06.2018 vă aducem la cunoştinţă că proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea OMS 119/2014 (…) nu a putut fi aprobat până în momentul de faţă datorită intervenţiei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care a solicitat revizuirea integrală a OMS 119/2014 prin organizarea unui grup de lucru (…)”!!! Motivaţia formării Grupului de lucru invocat de MDRAP reprezentată de „neconcordanţele cu legislaţia de urbanism şi construcţii”… Deci noi ce să înţelegem? Că faimosul OMS 119/2014 (cel care stabileşte distanţele între ferme şi spaţiile de locuit) este în totală contradicţie cu legislaţia în vigoare din domeniul construcţiilor, adică acest ordin ar fi puţin ilegal?!

Pentru unii mumă, pentru alţii anihilare!
Cireaşa de pe tort, prin care se demonstrează că agricultura nu este sector prioritar iar siguranţa alimentară a României nu interesează pe nimeni, chiar dacă Ministerul Agriculturii a solicitat de-a lungul anilor crearea unui grup de lucru interministerial împreună cu asociaţiile de profil, onorabilii de la ministerul sănătăţii precizează: „organizarea unui grup de lucru comun format (atenţie!) din specialişti din domeniul sănătăţii, împreună cu specialişti din cadrul MDRAP şi din mediul universitar din domeniul urbanismului construcţiilor şi arhitecturii”.
Domnilor, şi UNDE ESTE AGRICULTURA??? Nu cumva să credem zvonurile prin care cei de la sănătate doresc eradicarea zootehniei şi a producătorilor autohtoni? Da, ştim, sună poate cam prea exagerat pentru unii, dar dacă ţinem cont de prevederile OMS 119, credem că realitatea e atât de dureros de aproape! Sau poate că se confirmă un zvon prin care se doreşte ca în România, în localităţile cu peste 3.000 de locuitori, să existe câte un mare magazin iar micul producător autohton să dispară complet. Mai mult, după cum observaţi, unii „binevoitori”, profitând de dezastrul pestei porcine africane deja au pus în discuţie ca ţăranul român să nu mai crească porci… În loc să vină binevoitorii cu măsuri legislative, cu programe prin care să îl ajute pe bietul ţăran şi să îl înveţe, ei îl distrug!

Să fie Agricultură, dar după cum dictează Sănătatea!
În urma adreselor transmise de către Asociaţia Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne şi Ouă – Iaşi şi prin intermediul Revistei Ferma, am primit, în cele din urmă, un răspuns cel puţin ciudat, ca să nu îl clasificăm altfel. Aşadar, prin răspunsul cu nr. 81915/18.01.2016 Ministerul Sănătăţii face afirmaţii absurde! Cităm: „Evaluarea tehnologiilor de creştere a animalelor şi păsărilor pentru încadrarea fermelor în este de competenţa specialiştilor din ministerul Agriculturii, care trebuie să se asigure că se respectă protecţia factorilor de mediu cu impact asupra sănătăţii şi confortul populaţiei din zonă”. Întrebăm şi noi… dacă cei de la sănătate recunosc atribuţiile Ministerului Agriculturii în acest domeniu, atunci de ce articolele 11 şi 15 din OMS 119/2014, cele care vizează distanţele, nu se regăsesc în preocupările vreunui grup de lucru?!
Reamintim că, la începutul anului 2014, Ministerul Sănătăţii (MS) a emis Ordinul nr. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. În acest Ordin, la Art. 11, alin. (1) sunt prevăzute distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei, printre care şi fermele zootehnice. Problema este că distanţele stabilite de către Ministerul Sănătăţii par a nu avea un fundament ştiinţific şi contravin normelor europene, aplicate în multe state din vestul Europei. Revista Ferma a semnalat în numeroase rânduri neconcordanţele existente în legislaţia naţională.

Ministerul Sănătăţii face abuz de competenţe pe care nici nu le are!
Să mergem mai departe. Răspunsul Ministerului Sănătăţii (MS), din care cităm: „În calcularea distanţelor dintre ferme şi teritoriile protejate (zone de locuit) (…), pentru a estima riscurile de poluare prin emisia unor compuşi chimici în aer etc.”, accentuează ideea că MS îşi arogă competenţe pe care nu le are. De unde şi până unde un medic poate evalua riscurile de poluare?! Atunci ar trebui să desfiinţăm facultăţile de specialitate pe mediu şi chiar Ministerul Mediului, deoarece Sănătatea se pricepe la toate. Şi poate că ar trebui desfiinţat şi Ministerul Agriculturii, dacă tot nu-şi poate apăra fermierii de un Ordin al unui minister care, din exces de zel, îşi extinde competenţele într-un domeniu oarecum străin!
Ultimele două paragrafe din acest răspuns ne-a lăsat cu adevărat consternaţi. Cităm: „Nu putem fi de acord cu un grup de lucru interministerial, în cazul de faţă fiind vorba de un Ordin al Ministerului Sănătăţii (…)”. Să înţelegem din acest răspuns că orice Ordin al Ministrului Sănătăţii este perfect şi nu poate suferi modificări, pentru că cei de la Sănătate deţin adevărul suprem?!
Iar pentru ca tabloul aberaţiilor să fie complet, MS mai face şi precizarea: „În plus, un grup de lucru interministerial presupune întâlniri ale reprezentanţilor unor ministere, nu şi ai unor asociaţii ale întreprinzătorilor”. Cu alte cuvinte, la Ministerul Sănătăţii, transparenţa decizională este niţel… opacă. Cum poţi face asemenea afirmaţii, când un minister trebuie să elaboreze strategii şi acte normative în sprijinul cetăţenilor?! În loc să se ocupe de sănătatea populaţiei, MS are cu totul alte preocupări. Dar şi mai deranjantă este aroganţa acestor specialişti din Ministerul Sănătăţii, aflaţi în funcţii vremelnice, care ne hotărăsc nouă viitorul şi (ne)siguranţa alimentară…

Tragem nădejde că nu luptăm pentru o cauză deja pierdută!
În urma celor expuse revenim cu solicitarea noastră publică de modificare a acestui Ordin. Precizarea unei distanţe de amplasare a unui obiectiv zootehnic, fără a fi fundamentat ştiinţific şi legal contravine oricărui principiu de mediu sau de sănătate publică aplicat în Comunitatea Europeană. Analizând Ordinul 119 din 2014 al Ministrului Sănătăţii şi comparându-i prevederile cu legislaţia naţională şi europeană din domeniu, cât şi cu literatura de specialitate consultată, rezultă clar o neconcordanţă între acest ordin şi reglementările legale naţionale şi europene.

OMS 119_b

În plus, OMS 119 defavorizează fermierul/gospodarul român în competiţia cu cel european. Legislaţia naţională trebuie să fie armonizată cu regulamentele europene şi ar trebui să protejeze cetăţeanul şi să-l ajute indiferent dacă este producător sau consumator. Pentru ambele categorii trebuie să existe o legislaţie care să nu dezavantajeze o parte şi să o avantajeze pe cealaltă. Ori, Ordinul 119/2014 dezavantajează fermierii români, dar şi micii gospodari, încălcându-le drepturile fundamentale cu privire la crearea unui climat propice pentru dezvoltarea şi bunăstarea lor.
De nenumărate ori am atras atenţia că OMS 119 este abuziv, inclusiv la întrunirea publică avută cu marii crescători de păsări la Iaşi, în anul 2015. A fost un semnal de alarmă şi un îndemn la asociere pentru binele tuturor şi pentru a lupta împotriva unor reglementări aberante care ne afectează direct sau indirect şi, mai devreme sau mai târziu, ne va crea mari neajunsuri. Un îndemn rămas fără ecou şi, în definitiv, o cauză aproape pierdută!

Având în vedere cele prezentate, solicităm abrogarea Art. 11 cu privire la distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei şi Art. 15 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014, deoarece reglementarea strictă a unor distanţe minime între unităţile care produc disconfort (în speţă exploataţiile zootehnice/gospodăriile populaţiei) şi locuinţe, precum şi a numărului maxim de animale pe exploataţie zootehnică/gospodărie contravin prevederilor Constituţiei României şi ale următoarelor acte normative: art. 148 din Legea 278/2013, O.U.G. 195/2005, Ordinul Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1182 din 22.11.2005, Ordinul MADR nr. 1270 din 30.11.2005 şi Directiva (UE) nr. 75 din 24 noiembrie 2010.

Revista FERMA, în numele tuturor celor care, din 2014, atrag atenţia asupra abuzurilor legiferate prin OMS 119

Articol publicat în revista Ferma nr. 14(219)_15-31 august 2018

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →