6 minute de citit

TYTANIT, producții cu până la 15% mai mari

Aplicarea stimulatorilor crește  rata de absorbție a mineralelor din sol, asigurându-se astfel aprovizionarea corespunzătoare a plantelor cu macro și microelemente și, implicit, previne instalarea carențelor de nutriție în periodele de consum critic și maxim ale culturilor agricole. Rezultatul final al utilizării stimulatorilor se concretizează prin obținerea unor producții superioare și de calitate.

Ce este TYTANIT?

TYTANIT este un stimulator de creștere și fructificare pe bază de titan, a cărui formulare face ca acest element esențial să fie disponibil plantelor. Influența titanului asupra creșterii plantelor a fost evidențiata încă de la începutul secolului XX. Deși este prezent în proporție mare în scoarța terestră, titanul este inaccesibil plantelor într-un spectru  al pH-ului  intre  4-8. TYTANIT este un produs lichid cu aplicare foliară, dar este preluat de către plante și prin rădăcini, prevenind astfel orice risipă chiar și atunci când se utilizează în fenofazele timpurii, când plantele nu acoperă integral solul.

TYTANIT stimulează absorbția mineralelor din sol datorită intensificării fotosintezei prin creșterea activității ionilor de fier, esențiali în sinteza clorofilei. Intensificarea fotosintezei  determina sporirea biomasei vegetale dar și a producției. TYTANIT stimulează și procesele generative din plantă, în sensul creșterii vigorii polenului, îmbunătățirii germinării grăunciorului de polen, creșterii tubului polinic și legării fructelor. Rodirea sau legarea fructelor este obiectivul esențial în practica agricolă și reprezintă un element de productivitate de importanță majoră în evaluarea producțiilor.

Cum influentează titanul procesele de creștere și fructificare?

Se știe că fierul are un rol esențial în sinteza clorofilei, iar lipsa lui distruge auxina (hormonul de creștere). Sinteza și activitatea clorofilei este legată direct de activitatea ionilor de fier. Astfel, când titanul se oxideaă (reacția cu oxigenul), fierul se reduce (reacția cu hidrogenul) și viceversa, având loc o intensificare a activității fierului și implicit a procesului de sinteză a clorofilei (intensificarea fotosintezei).

Principalele beneficii ale aplicării TYTANIT

Stimulează absorbţia mineralelor din sol și intensifică asimilarea potasiului, elementul cheie al calităţii recoltei.

Intensificarea procesului de fotosinteză prin aplicarea TYTANIT va produce o creștere semnificativă a ratei de absorbție a mineralelor din sol. Studiile și testările efectuate de-a lungul celor opt ani în diferite centre de cercetare din Europa și în cadrul fermelor partenere, au arătat cu rezultate clare eficiența utilizării produsului.

Astfel, pe baza experiențelor de câmp realizate de către Dr. Peter Kovacik de la Universitatea de Agricultură Nitra, Slovacia, la grâul de toamnă, aplicarea produsului TYTANIT în doză de 0,2 l/ha, în timpul alungirii paiului a generat o creștere a concentrației de clorofilă cu 20-35% față de martor. Creșterea concentrației de clorofilă a determinat creșterea ratei de absorbție a mineralelor din sol: N 18%, P 23%, K 97%, Ca 40 %, Mg 34 %, S 8% în fenofazele de alungire a paiului – sfârșitul înfloritului.

grafic-1-tytanit_b

O cantitate crescută de minerale în plantă înseamnă acumulare de biomasă, respectiv creșterea și dezvoltarea plantei. În urma aplicării TYTANIT (4 aplicari x 0,4 l/ha) la grâul de toamnă în Centrele pentru Testarea Soiurilor din Polonia (Tarnow și Karzniczka 2012), producția a crescut cu 15%. Totodata, conținutul de gluten la grâu a crescut cu 8,2% (21,2 / 22,94%) față de martorul netratat (Universitatea de Agricultură Nitra, Slovacia, 2011).

grafic-2-tytanit_b

Crește vigoarea plantelor în condiţii de stres și limitează efectul acestuia

Din exemplul de mai sus, se poate observa o creștere cu 97% a ratei de absorbție a potasiului, element responsabil cu toleranța plantelor la secetă, boli și dăunători, grindină, ceea ce explică efectul antistres al produsului TYTANIT. Potasiul are un rol major în activarea enzimelor responsabile de coordonarea metabolismului plantei și tot el asigura realizarea echilibrului hidric din plantă prin procesele osmotice de închidere – deschidere a stomatelor. De asemenea, aportul consistent al potasiului constă în accelerarea proceselor naturale de apărare ale plantelor față de atacul bolilor și dăunătorilor. Intensificarea absorbției nutrienților va duce la creșterea ritmului fiziologic și a regenerării plantelor după eventuale căderi de grindină și ploi torențiale.

Stimulează înflorirea și legarea fructelor în condiţii climatice nefavorabile

TYTANIT stimulează eliberarea cationilor de calciu Ca2+ la suprafața stigmatului, determinând creșterea aderenței grăunciorului de polen și implicit capacitatea de germinare și creștere a tubului polinic. Mai multe grăuncioare de polen germinate, înseamnă mai multe semințe în fruct.

La cultura de măr, de exemplu, un număr mare de semințe în fruct, va genera fructe mai mari, respectiv o producție mai mare. Testele au arătat că aplicarea TYTANIT la soiul de măr Topaz în faza de buton floral roz și la începutul înfloririi în doză de 0,2 l/ha a adus un spor al greutății medii a fructelor de 13,2% în anul 2013 și de 24,1% în 2014 (Facultatea de Agricultură Cracovia 2013 – 2014).

La floarea soarelui, aplicarea TYTANIT crește semnificativ procentul fructelor legate în mijlocul calatidiului, mai ales în perioadele cu ploi abundente din timpul înfloririi. Efectul aplicării TYTANIT la rapiță (4 aplicari x 0,4 l/ha) s-a concretizat printr-un număr mare de silicve formate, reflectat în sporul de producție de 15% (Centrele pentru testarea Soiurilor, Karzniczka, Polonia, 2014).

TYTANIT, producții superioare și de calitate

Scopul aplicării TYTANIT este acela de a crește forța de absorbție a rădăcinii prin creșterea presiunii osmotice la nivelul perișorilor radiculari, astfel încât mineralele din soluția solului să migreze cu ușurință în interiorul rădăcinii. TYTANIT sporește gradul de legare și dezvoltare a fructelor crescând semnificativ producția și îmbunătățind totodată calitatea acesteia.

TYTANIT se aplică în doză de 0,2 – 0,4 l/ha în diferite stadii de dezvoltare a plantei la culturile de cereale, rapiță, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr și măr. 

Echipa Agricover

www.agricover.ro

logo-Agricover-tytanit_b

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →