9 minute de citit

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÎNCREDERE

Pe această cale, mulţumim Comisiei de Acreditare care a înţeles că Programul de Studii MIAIA trebuie să existe în peisajul academic timişorean, că pregăteşte ingineri mecanici agricoli valoroşi, pe care îi regăsim după absolvire în marile firme de profil din zona Banatului şi nu numai. Specializarea MIAIA are rezultate remarcabile şi datorită colaborării de excepţie cu Universitatea Politehnica din Timişoara, un parteneriat de tradiţie şi de succes. Întâlnirea cu angajatorii a fost un alt punct forte în obţinerea acestei acreditări, ARACIS practic creditând fiabilitatea şi coerenţa profesională a specialiştilor pe care această specializare îi oferă pe piaţa muncii.

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÃŽNCREDERE_b

Programul de studii MIAIA – o pepinieră de specialişti în inginerie mecanică
Specializarea MIAIA din cadrul Facultăţii de Agricultură a USAMVB din Timişoara este un program de studii de licenţă în domeniul ingineriei mecanice. Universitatea de Ştiinţe Agricole de la Timişoara este singura universitate cu “profil agricol din ţară” care are o astfel de specializare. Aceasta a fost înfiinţată în baza ordinului C.N.E.A.A. 1819 din 13.07.2004, în cadrul Facultăţii de Agricultură. Începând cu anul universitar 2005-2006, specializarea funcţionează pe baza Hotărîrii Guvernului României – anexele 1, 2 şi 3 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 749 din 24.06.2009. Ca urmare a evaluării programului de studii MIAIA din decembrie 2012, această specializare a fost acreditată pe o perioadă de 5 ani, conform raportului ARACIS nr. 6050/20.12.2012, în domeniul de licenţă – inginerie mecanică, formă de învăţământ -cu frecvenţă, număr de credite – 240, capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu fiind de 50 de studenţi.

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÃŽNCREDERE_b
• Misiunea specializării MIAIA constă în formarea de ingineri mecanici capabili să conceapă, să îndrume şi să conducă procese tehnologice specifice maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, atât în industrie, cât şi în agricultură. Principala preocupare o reprezintă pregătirea profesională la un înalt nivel ştiinţific şi tehnologic al viitorilor specialişti ce vor activa în domeniul ingineriei mecanice.
• Planul de învăţământ şi conţinutul programelor analitice ale disciplinelor urmăresc realizarea unei pregătiri profesionale corespunzătoare care le va da posibilitatea absolvenţilor să desfăşoare activităţi în: agricultură, industria alimentară, industria constructoare de maşini, service în domeniul maşinilor agricole, tractoarelor şi automobilelor, agricultura de precizie, agricultura ecologică, servicii de consultanţă în domeniul tehnicii agricole, învăţământ şi cercetare sau ca experţi în domeniu. În paralel, se urmăreşte antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajaţi pe bază de contract, în vederea formării deprinderilor şi însuşirii metodicii de cercetare, a realizării de venituri extrabugetare menite să susţină dotarea şi funcţionarea laboratoarelor facultăţii.

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÃŽNCREDERE_b
Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi definesc precis competenţele generale şi de specialitate pe domenii de studii universitare de licenţă, asigură compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional şi cu planurile şi programele de studii similare din statele Uniunii Europene şi din alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
• Baza materială a specializării MIAIA corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţămînt de calitate. Spaţiile de învăţământ ale Pavilionului de Mecanizare, în suprafaţă de 1188 mp, au dotarea corespunzătoare pentru disciplinele din planul de învăţământ. Laboratoarele specializării MIAIA sunt dotate cu maşini agricole, instalaţii zootehnice şi standuri realizate de mari firme producătoare de tehnică agricolă din lume (Claas, John Deere, Maschio – Gaspardo, Amazone, Horsch, Knoche, Guttler, Celli, Westfalia, Big Dutchman, Caterpillar, Schauer, Suevia, Lacme, Tehnofavorit Bonţida, Lechler, Agrotop, Teejet, Rau, Munax etc). Lucrările de laborator la unele discipline tehnologice (ştiinţa materialelor, tehnologia materialelor, termotehnică, mecanisme, mecanica fluidelor, maşini hidraulice, organe de maşini, maşini unelte, electronică, automatizări) se desfăşoară în Universitatea „Politehnica” din Timişoara, pe baza unui protocol de colaborare încheiat între USAMVB Timişoara şi UP Timişoara.

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÃŽNCREDERE_b

Colaborări cu cele mai prestigioase firme din domeniu
Colectivul Departamentului de Mecanizare de la Facultatea de Agricultură din Timişoara are relaţii foarte bune cu marile firme de nivel mondial constructoare de tehnică agricolă şi cu reprezentanţele acestora în România, şi anume: Claas România; John Deere, Manitou, Kuhn – IPSO Agricultură; Fendt, Valtra, Horsch, Knoche – MEWI Orţişoara; Lemken, Amazone – Agrocomerţ Holding SA; Maschio Gaspardo; Case, Tecnoma, Dammann – Titan Machinery; Massey Ferguson, Weidemann – SC Tehnodisel SRL, Gregoire Besson şi Monosem – Cons DDA; TeeJET – Agri Inovaţie SRL; Guttler; McCormick – Vest Tract; Landini – Munax, SM Recosemtract SRL – Tehnofavorit Bonţida, Antti- Teollisuus – Finlanda etc. Relaţii foarte strânse a dezvoltat şi cu ferme agricole şi zootehnice puternice din regiune, cum ar fi Combinatul Agroindustrial Curtici, SA Pădureni Chişineu-Criş etc.. Studenţii noştri fac practica în cadrul acestor firme, participă la toate acţiunile organizate de acestea (în general demonstraţii practice în câmp) şi au posibilitatea să le devină angajaţi încă din timpul universităţii.

Universitate Parteneră şi membru cu drepturi depline în Fundaţia Claas
Studenţii de la specializarea “MIAIA” – USAMVB din Timişoara au confirmat în timp pe plan internaţional printr-o bună pregătire în domeniul tehnicii agricole şi nu numai. Seriozitatea, perseverenţa şi ambiţia au fost alte atuuri care le-au permis accesul în rândul elitei absolvenţilor universitari europeni. Reprezentanţii firmei Claas din România au propus ca în anul 2008 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara să participle din partea României la selecţia care urma să aibă loc în Germania pentru a deveni membri cu drepturi depline ai Fundaţiei Claas. Desigur că am fost încântaţi de propunerea primită şi am iniţiat demersurile necesare pentru participarea la această selecţie. În luna iunie a anului 2008, Fundaţia Claas a anunţat oficial că USAMVB din Timişoara, care după cum au spus reprezentanţii Fundaţiei, se bucură de o reputaţie foarte bună în domeniul ingineriei agricole şi a mecanizării în agricultură, a fost aleasă ca universitate parteneră.
Începând cu anul 2012, Fundaţia Claas din Germania a hotărât ca în fiecare an să ofere burse şi premii celor mai talentaţi studenţi din Europa, de la universităţile partenere, pentru valoroasele lor proiecte de diplomă în domeniul tehnicii agricole. De atunci şi până în prezent studenţii români de la USAMVB din Timişoara au confirmat prin valoroasele lor proiecte de diplomă în fiecare an. “În anul 2008, Universitatea de Ştiinţe Agricole din Banat a fost desemnată Universitate Parteneră a Fundaţiei Claas. De atunci, contactul şi colaborarea dintre noi s-a dezvoltat în mod constant, având tot mai multe proiecte comune şi privim cu satisfacţie în urmă la această relaţie fructuoasă. Obiectivul Fundaţiei CLAAS este de a promova educaţia, ştiinţa şi cercetarea în domeniul ingineriei agricole în întreaga lume, în rândul elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor”, a spus Sylvia Looks, preşedinta Fundaţiei Claas.

Specializarea MIAIA merge mai departe cu ÃŽNCREDERE_b

“Echipa de roboţi BANAT” – debut promiţător la concursul “Field Robot Event”
În cadrul proiectului “Fundaţia Claas – Universitatea parteneră” ni s-a dat posibilitatea că începând cu anul 2012 să participăm cu o echipă de studenţi la concursul “Field Robot Event”. În 2012, împreună cu studenţii de la Universitatea Politehnică din Timişoara am demarat un nou proiect de succes, şi anume, “Echipa de roboţi BANAT”. Echipa BANAT participă în fiecare an la acest concurs de anvergură în domeniul roboţilor autonomi pentru agricultură, reprezentând Centrul Universitar Timişoara şi România, fiind singura echipă care participă din ţara noastră la acest concurs. În anul 2012, la prima ediţie la care a participat, a ocupat locul 5 din 21 de echipe.

În anul 2009, USAMVB “Regele Mihai I al Romîniei” din Timişoara a încheiat prin Deprtamentul de Mecanizare un important protocol cadru de colaborare didactico-ştiinţifică şi cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti. Împreună cu INMA Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Bucureşti am propus şi câştigat mai multe proiecte de cercetare în domeniul tehnicii agricole, unul dintre acestea s-a finalizat recent şi cu o cerere de brevet.
Şi nu în ultimul rând, trebuie spus că USAMVB din Timişoara, prin specialiştii de la Departamentul de Mecanizare, este membru fondator, alături de Maschio Gaspardo România, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, INMA Bucureşti şi încă 11 firme în domeniul tehnicii agricole, al primului Cluster din România, “INDAGROVEST”, în domeniul tehnicii agricole.

Sorin-Tiberiu BUNGESCU
Conferenţiar la Facultatea de Agricultură – USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara

BURSELE INTERNAŢIONALE „HELMUT CLAAS”
Începând cu anul 2012, Fundaţia Claas din Germania a hotărât să ofere Universităţilor Partenere, în fiecare an, trei burse internaţionale „Helmut Claas” pentru cei mai talentaţi studenţi din Europa, pentru valoroasele lor proiecte de diplomă în domeniul tehnicii agricole, premii în valoare de 2000 euro, 1500 euro şi 1000 euro. Universitatea parteneră din România, care participă la aceste burse încă de la prima ediţie din 2012, este USAMVB din Timişoara. De atunci şi până în prezent studenţii români de la universitatea bănăţeană au confirmat prin valoroasele lor proiecte de diplomă în fiecare an.

 

Un articol publicat în revista Ferma nr. 13/218 (ediţia 1-14 august 2018)

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →