9 minute de citit

Se instituie monopolul medicilor veterinari

un articol de
DUMITRU NEDELCU

După ce au primit anul acesta dreptul de a încasa o indemnizaţie lunară de 10.000 de lei, medicii veterinari au primit recent şi dreptul de a controla comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare. Ba mai mult, chiar dreptul de a comercializa ei înşişi, cu amănuntul, produsele medicinale veterinare.

 

Nimic fără ştirea medicului veterinar!

 

Proiectul de lege a fost conceput, printre alţii, de chiar actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, care este medic veterinar şi, înainte să fie numit ministru, a fost vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor. Noua lege, care la data redactării acestui articol se afla pe masa Preşedintelui României, pentru promulgare, prevede o serie de atribuţii şi responsabilităţi pentru medicii veterinari.
Astfel, administrarea produselor medicinale se face doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, după prescrierea şi sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică, după caz.

 

Răspundere

 

Medicul veterinar cu drept de liberă practică este răspunzător de modul în care personalul de specialitate cu studii medii efectuează activităţile sanitare veterinare stabilite şi atribuite de acesta. Proprietarii de animale le pot administra acestora, pe cale orală, prin inhalaţii sau instilaţii sau prin aplicaţii locale, produse medicinale prescrise de către un medic veterinar cu drept de liberă practică numai în situaţia în care nu este necesară administrarea lor de către medicul veterinar cu drept de liberă practică.

 

Savant sau afacerist?

 

Unde vor fi de găsit medicamentele pentru animale? De acum înainte, dacă legea va fi promulgată, fermierii vor putea să le cumpere chiar de la magazinul medicului veterinar, dacă, fireşte, acesta va dori să devină şi comerciant. Noua lege îi permite. Medicul veterinar cu drept de liberă practică poate să comercializeze cu ridicata şi amănuntul produse medicinale veterinare! E un pic caraghios că noua sa prerogativă este stipulată în lege alături de dreptul de a face cercetare ştiinţifică. Adică, are de ales: să ajungă savant sau afacerist. Sau poate şi una, şi alta: mai întâi comercializează, oare cu ce adaosuri comerciale?, tot ce are prin farmacie, apoi cercetează efectele medicamentelor asupra animalelor, ca să facă un studiu.

FERMIERII SPUN NU LEGII!
Vom ţine şi noi sub observaţie efectele acestei legi asupra activităţii zootehnice şi, mai ales, asupra relaţiei dintre veterinari şi crescătorii de animale. Aceştia din urmă au primit cu indignare vestea din Parlament.
Click AICI şi vezi de ce se opun fermierii acestui demers legislativ!

UPDATE

Legea a fost declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar este neconstituțională, în ansamblul său. Decizia a fost aprobată cu unanimitate de voturi, potrivit comunicatului de presă al Curții Constituționale din data de 18 noiembrie 2020.

POZIȚIA COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI

Pentru o informare echilibrată și corectă a cititorilor noștri, redăm în continuare punctul de vedere al Colegiului Medicilor Veterinari (CMV), transmis redacției noastre. Iată conținutul integral al mesajului CMV: 

„Pentru corecta informare a cititorilor Revistei Ferma dorim să facem următoarele precizări:

Profesia de medic veterinar este una dintre puținele profesii reglementate sectorial la nivel european, activitățile care sunt rezervate acestei profesii fiind clar menționate în legislația europeană și națională.

Astfel, Art. 38 alin (3) litera (f) din Directiva 2005/36/CE privind calificările profesionale, stipulează:

,, Art.38 […]

(f) cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru utilizarea responsabilă și judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor și pentru asigurarea siguranței în lanțul alimentar și a protecției mediului.

De asemenea, la art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează:

,,ART. 4 Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competenţă:

 a) sănătatea animalelor;

 b) sănătatea publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală;

[…]

i) prescrierea produselor medicinale veterinare;”

In ceea ce priveste pretinsul “monopol” instituit prin modificarile legislative privind majoritatea actionariatului format din medici veterinari, va rugam sa observati ca problema supusa discutiei a facut obiectul analizei Curtii Constitutionale la momentul pronuntarii Deciziei nr. 511/04.07.2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 788/04.10.2017.

Curtea Constituțională a României, analizând principiul exclusivității profesiunii de medic veterinar în comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar (reglementată la acel moment prin dispozițiile în vigoare ale Art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998), în Decizia nr. 511/04.07.2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 788/04.10.2017, a menționat: importanță prezintă exclusivitatea medicului veterinar în ce privește comercializarea și utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar, care […] își găsește o justificare rezonabilă prin prisma prevederilor constituționale ale Art. 34 si 35 din Constituție care consacră dreptul la ocrotirea sănătății, respectiv dreptul la un mediu sănătos. […] consacrarea legală a exclusivității medicilor veterinari în ce privește comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special și a medicamentelor de uz veterinar se justifică din perspectiva importanței valorilor apărate prin intermediul acestei prevederi și a gravității consecințelor ce pot apărea în cazul unei soluții legislative diferite”.

De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Cauza C‑297/16,având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, înaintată de Curte de Apel Bucuresti, în cauza aflată pe rolul instanței, între Colegiul Medicilor Veterinari, în calitate de reclamant, și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de pârătă, precum și Asociația Națională a Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar, intervenient voluntar accesoriu în favoarea pârâtei, la Considerentul 63, a precizat următoarele:

,,63      În consecință, exclusivitatea comercializării și a utilizării anumitor substanțe veterinare acordată medicilor veterinari, din moment ce aceștia dispun de cunoștințele și de calitățile profesionale pentru a administra ei înșiși aceste substanțe în mod corect și în cantitatea corectă sau pentru a instrui corect în legătură cu aceste aspecte alte persoane vizate, constituie o măsură adecvată pentru a garanta realizarea obiectivului de protecție a sănătății publice identificat la punctul 57 din prezenta hotărâre.”

După cum se poate ușor constata, prevederile din proiectul de lege, criticate în articolul dumneavoastră, nu sunt prevederi noi, ci sunt prevederi care au fost analizate atât de instanțele din România, cât și de instanța Uniunii Europene, ele fiind apreciate ca fiind corecte și în concordanță cu legislația europenă, ținând cont de faptul că au rolul să protejeze sănătatea animalelor, sănătatea consumatorilor de produse alimentare de origine animală, precum și mediul înconjurător (fiind cunoscut faptul că, flacoanele de medicamente de uz veterinar, precum și acele și seringile utilizate la tratamente sunt deșeuri periculoase).

Luând în considerare hotărârile instanțelor naționale și europene, legiuitorul român a considerat necesar ca prevederile din legislația în vigoare, să fie scrise într-o formă mai clară și neinterpretabilă. Totodată, având în vedere că, aceste prevederi nu sunt respectate, așa cum reiese și din articolul dumneavoastră, proiectul de lege prevede și sancțiuni graduale pentru încălcarea lor.

Menționăm faptul că, exercitarea fără drept a activităților rezervate profesiei de medic veterinar, conform prevederilor legale menționate, se sancționează conform Legii nr. 160/1998, care la art.45 stipulează: ART. 45 – Exercitarea fără drept a oricărei activităţi specifice profesiei de medic veterinar constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii.”

Faptul că, unii dintre fermieri nu doar că au încalcat prevederile legale în vigoare privind achiziționarea și utilizarea produselor medicinale veterinare, dar se și laudă cu acest lucru, afirmațiile fiind autodenunțuri, ne întristează.

Tratarea de către fermieri a animalelor pe care le dețin, cu medicamente pe care le cumpără de la farmacii veterinare,  fără a deține rețetă eliberată de medicul veterinar, nu constituie doar o exercitare fără drept a unor activități medicale veterinare, ci este și un atentat la sănătatea publică, întrucât alimentele provenite de la animale tratate cu antibiotice, substanțe antiparazitare și hormonale, conțin reziduuri ale acestor produse medicinale ce afectează grav sănătatea consumatorului, dacă nu este respectat timpul de așteptare pentru eliminarea lor din organismul animalului.

Respectăm fermierul român, îi apreciem foarte mult munca și suntem convinși că faptele și opiniile prezentate în articolul dumneavoastră sunt cazuri izolate.

Între medicul veterinar și fermieri a existat întotdeauna un parteneriat bazat pe o foarte bună înțelegere, sprijin și respect reciproc.

Ne exprimăm speranța că, înțelegând mai bine rolul și importanța medicului veterinar în asigurarea sănătății animalelor, precum și în protecția sănătății publice, colaborarea dintre medicii veterinari și fermieri o să fie din ce în ce mai bună, în beneficiul ambelor părți, dar și al consumatorilor de produse alimentare de origine animală.

Colegiul Medicilor Veterinari din România

București, 17 noiembrie 2020

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →