3 minute de citit

Savantul, profesorul și omul de stat Gheorghe Ionescu-Șișești

Profesorul Dr.Ing. VIOREL IULIAN PEȘTEAN, Membru de onoare a Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) „Gh. Ionescu-Șișești”, în urmă cu câțiva ani, a elaborat și a editat, spre lauda lui, o istorie originală a dezvoltării agriculturii României, legând-o, nemijlocit, de traducerea în practică a operei științifice a unor mari personalități care s-au angrenat și activat în acest domeniu, între anii 1800 și 2000.

GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI – viața, activitatea socială și opera științifică
Recent, în colaborare cu Prof. Dr.Ing. Ioan Bold, Membru titular al ASAS, a studiat, interpretat și comentat, cu o deosebită competență și profunzime, viața, activitatea socială și opera științifică a celui care a contribuit cel mai mult la așezarea pe baze științifice moderne a agriculturii românești, savantul agronom GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI, Membru al Academiei Române și Ministru al Agriculturii în două legislaturi, după înfăptuirea Marii Uniri a României.

gheorghe-ionescu-sisesti--1885-1967----agronom--savant.-monografie--vol.-i---vol.-ii----ion-bold--viorel-iulian-pestean_b

Monografia este tipărită la Editura ,,PIM” din Iași, cuprinde 710 pagini, două volume, în format A4, în condiții grafice deosebite.
În volumul 1 autorii ne dau informații despre familie, studii și epoca în care a trait și creat, iar în volumul al doilea descriu activitatea acestui inegalabil agronom-savant în calitatea sa de Director general al Institutului de Cercetări Agronomice al României, înființat chiar de D-sa, activitatea sa în calitate de Ministru al Agriculturii cu influențe notabile și de durată în punerea producției agricole românești pe baze științifice inginerești, stăruințele constante pe care le-a exercitat pentru dezvoltarea învățământului agicol de toate gradele, activitatea sa prodigioasă pentru organizarea și ridicarea prestigiului Corpului Agronomic din România, precum și activitatea sa strălucită și constantă în publicistică și mai ales în cercetarea științifică de mare anvergură.

Un model demn de urmat de orice tânăr intelectual
Stilul literar utilizat de autori în descrierea succesiunii evenimentelor care i-au marcat dezvoltarea intelectuală continuă și fără răgaz și mai ales interpretarea magistral, de către aceștia a operei sale științifice elaborată și publicată, dar și a diverselor activități organizatorice cu efecte profunde în așezarea și dezvoltarea ulterioară spre modernitate inginerească a agriculturii românești, face lecturarea lucrării atractivă și deosebit de interesantă, transformându-l pe savantul, profesorul și omul de stat Gheorghe Ionescu-Șișești într-un model demn de urmat pentru dezvoltarea intelectuală complexă a oricărui tânăr care năzuiește spre excelență și dorește să devină și să rămână devotat familiei, profesiei și patriei. Așadar, cartea trebuie nu numai să fie citită, ci și studiată.
Felicitări autorilor!
(IOAN VINTILĂ, Membru titular ASAS)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →