5 minute de citit

Primii bani pentru tinerii fermieri, în 2024

3.580 de tineri fermieri vor beneficia de fonduri nerambursabile prin măsura de instalare a tinerilor fermieri din viitorul Plan Național Strategic (PNS) 2027, potrivit documentului elaborat de Ministerul Agriculturii și trimis Comisiei Europene.

 

DEFINIȚIA TÂNĂRULUI FERMIER

În prima variantă a PNStransmisă de Ministerul Agriculturii Comisiei Europene, MADR a definit tânărul fermier ca fiind ”o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, care la momentul depunerii cererii de finanțare deține formare sau competențe profesionale adecvate, respectiv a finalizat cel puțin un program de inițiere/modul/disciplină sau a obținut un certificat de competențe profesionale în domeniul agricol sau are experiență de cel puțin 12 luni în ultimii trei ani în agricultură și se instalează pentru prima dată ca șef al exploatației într-o microîntreprindere/întreprindere mică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 36 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.

Șeful exploatației este persoana fizică autorizată care este asociatul unic sau, în cazul persoanelor juridice, asociatul majoritar (deține cel puțin 50%+1 din acțiuni) care exercită un control efectiv în cadrul companiei în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație”.

tineri fermieri 01_b 

5 CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

1. Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;

2. Figurează în sistemul APIA/ANSVSA, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin, anterior depunerii cererii de finanțare;

3. Intră în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

4. Propune, prin Planul de afaceri, să dețină în folosință o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică minimă de 8.000 SO;

5. Prezintă un plan de afaceri viabil în sectorul zootehnic, legume, fructe sau cartofi.

De asemenea, înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul va trebui să demonstreze creşterea performanţelor economice ale exploatației cu minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, prin comercializarea producției proprii prin cooperative, grupuri de producători, unități de procesare, piețe locale.

 

SPRIJINUL MAXIM: 70.000 EURO

Suma maximă pe care o va putea primi un beneficiar prin măsura de Instalare a tinerilor fermieri dinPNS2027 va fi de 70.000 de euro, cu o rată nerambursabilă a sprijinului de 100%.

Deși, la nivel european au fost discuții despre creșterea acestui sprijin la 100.000 de euro, MADR a motivat că ”experiența avută în implementarea sM. 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ne oferă garanții că suma este optimă pentru implementarea unui plan de afaceri și desfășurarea unei activități agricole competitive de către solicitanți”.

La fel ca până acum, banii vor fi plătiți în două tranșe: 75% din sumă la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea Planului de afaceri.

Primii bani sunt alocați pentru 2024: 131,565 milioane euro. În 2025 vor fi alocați 56,385 milioane euro, în 2026 – 43,855 milioane euro, iar în 2027 – aproape 18,887 milioane euro.

tineri fermieri 02_b 

TINERII FERMIERI ÎN PNS 2027

Măsura ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” răspunde Obiectivului Specific 7 – ”Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale” din PAC 2023-2027.

Pentru atingerea acestui obiectiv este și plata anuală pe hectar pentru tinerii fermieri care au dreptul la subvenția pe suprafață, acordată prin Pilonul I Plăți directe.

De asemenea, tot prin Pilonul II Dezvoltare rurală a fost prevăzută o măsură de sprijin pentru “Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”, cu un sprijin de maximum 200.000 de euro, la care vor avea acces fermierii instalați în ultimii cinci ani.

 

DOAR 3,1% TINERI FERMIERI

Potrivit analizei SWOT care a stat la baza elaborăriiPNS2027, în România, tinerii fermieri reprezintă doar 7,45% din totalul administratorilor de ferme și doar 2,8% dintre administratorii fermelor au absolvit studii superioare în domeniul agricol.

De asemenea, procentul de fermieri tineri în total fermieri este cel mai scăzut din UE 28 (3,1% în România, față de 5,1% media UE 28), iar procentul de tineri fermieri cu pregătire de bază și completă în domeniul agricol este mai mic decât media UE: 31,6% din managerii exploatațiilor UE 28 dețin educație agricolă de bază și completă, în timp ce 96,7% din managerii români aveau doar experiență agricolă practică, comparativ cu media UE 28 de 68,3%.

tineri fermieri 03_b 

PESTE 10.000 NOI TINERI FERMIERI ÎNTRE 2015-2018

Analiza SWOT care a stat la baza elaborării PNS2027 arată că prin sM 6.1 din PNDR 2014-2020, în perioada 2015-2018 s-au instalat 10.229 de tineri fermieri.

Pentru zona montană există un interes mai scăzut pentru înființarea și dezvoltarea unor afaceri agricole de către tineri: între 2015 și 2018, prin sM 6.1 s-au instalat 1.998 de tineri fermieri în zona montană, mai arată datele care au stat la bazaPNS2027.

CHELTUIELI ELIGIBILE: 10% DIN BANI, PENTRU ACHIZIȚIA DE TEREN

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri vor putea fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului.

 

un articol de

VIOLETA MÂŢ

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →