Pregătirea livezilor pentru sezonul rece - Revista Ferma
5 minute de citit

Pregătirea livezilor pentru sezonul rece

livada toamna m Pregătirea livezilor pentru sezonul rece

Pregătirea pomilor pentru iernare

După căderea fruzelor, una dintre preocupările pomicultorului este să
îngrijească şi să pregătească plantaţia pentru iarnă. În acest sens se
recomandă aplicarea unor tratamente fitosanitare speciilor seminţoase,
respectiv la piersic, cais, prun, cireş şi vişin, pentru Sphaerotheca
pannosa, Monilinia laxa, Taphrina deformans, Stereum purpureum,
Gnomonia etc., în scopul diminuării infecţiilor cauzate de rapăn,
făinare, monilioze, acarieni, păduchi ţestoşi, afide, psilide etc.

Totodată, se iau măsuri agrotehnice şi de igienă culturală prin înlăturarea, strângerea şi arderea frunzelor căzute, a fructelor atacate şi mumifiate, a crengilor rupte şi a altor resturi vegetale.

În ceea ce priveşte solul, se administrează îngrăşăminte organice, 50-60 t/ha, ţinând cont de faptul că administrarea îngrăşămintelor organice în livadă se execută o dată la trei ani sau îngrăşăminte chimice complexe, în cantitate de 150-200 kg/ha.

Tot acum, se efectuează arătura adâncă de toamnă, pentru a introduce sub brazdă frunzele, fructele depreciate, mumifiate şi resturile vegetale. În plantaţiile înţelenite, sub proiecţia coroanei se sapă copca, în jurul pomilor, şi se execută lucrarea solului între rânduri şi pe rând.

În livezile cu intervale înierbate, cele cu vârsta de peste trei ani se desţelenesc, iar cele întreţinute alternativ în ogor se pregătesc pentru însămânţat.

Lucrări de toamnă-iarnă

În luna noiembrie se poate începe defrişarea pomilor răzleţi, neproductivi, debili sau bolnavi, completând în acelaşi timp golurile din parcelele, cu pomi din aceleaşi specii şi de acelaşi soi.

În această perioadă, în funcţie de temperaturile de afară, se mai pot executa tăieri ale pomilor. O atenţie deosebită se va acorda în perioada de toamnă-iarnă lucrărilor de curăţare a coroanei, prin eliminarea ramurilor rupte sau bolnave.

Până la apariţia temperaturilor negative şi până la primul îngheţ al solului, se continuă plantările de pomi şi de arbuşti fructiferi.

O grijă deosebită se va acorda materialului săditor, în timpul transportului, pentru ca rădăcinile să nu fie expuse la frig sau la deshidratare, având în vedere că rădăcinile sunt mult mai sensibile la temperaturi scăzute şi la uscare, spre deosebire de partea aeriană.

În general, rădăcinile pomilor şi mai ales cele de cais, de piersic şi de migdal, care sunt uşor deshidratate, pun în pericol prinderea după plantare, chiar dacă se încearcă rehidratarea sau se fac mai multe irigări după plantare.

După plantare, în jurul tulpinii se formează obligatoriu un muşuroi care să depăşească uşor marginile gropii, pentru a proteja partea inferioară a plantei de frig şi de uscăciune.

Plantaţiile noi trebuie protejate împotriva rozătoarelor, dacă perimetrul plantaţiei sau curţii nu este împrejmuit, prin învelirea tulpinii cu diferite materiale, precum sunt: tulpini de porumb, de floarea soarelui, hârtie cerată, folie de polietilenă perforată etc.

ÎNTREŢINEREA STOLONIERELOR ŞI A PEPINIERELOR

• În stolonierele comerciale se recoltează şi se valorifică stolonii, apoi se administrează îngrăşămintele organice, se afânează solul între rânduri şi, în caz de necesitate, se irigă.

În plantaţiile comerciale de căpşun se completează golurile şi se trag pe rând filamentele cu stoloni pentru întinerirea şi îngroşarea benzii fructifere.

Pentru căpşunăriile nou înfiinţate, acolo unde există posibilităţi, se recomandă administrarea pe rând, în jurul plantelor, a mraniţei care, pe lângă aportul de elemente nutritive, are rol de a proteja planta peste iarnă. Şi aici se afânează solul, se completează golurile şi se irigă.

• În pepiniere se continuă scoaterea pomilor desfrunziţi şi etichetaţi pe soiuri şi se transportă în spaţiile amenajate pentru depozitare, la punctele de stratificare şi de desfacere, protejându-i de frig şi de rozătoare.

În câmpul I al pepinierelor, în funcţie de zonă şi tipul de sol, dar şi de experienţa pepinieristului, mai ales pe terenurile uşoare şi cu vânturi puternice, se iau măsuri de protejare a ochilor altoi printr-o uşoară muşuroire.

Pe soluri grele, această lucrare se evită, deoarece ochii altoi se pot asfixia.

În şcolile de puieţi şi marcotiere materialul se recoltează, se sortează şi se stratifică, iar în câmp se însămânţează ultimii sâmburi şi seminţele.


CONDIŢII OPTIME DE DEPOZITARE

În luna noiembrie se continuă depozitarea fructelor şi se creează condiţiile necesare păstrării acestora, prin reglarea temperaturilor şi a umidităţii în depozite, în beciuri, în camere, sau în spaţii improvizate. Introducerea fructelor în depozite trebuie să se facă în celule, pe soiuri, cu ambalaje, sau în camere cu stelaje diferite.

În ceea ce priveşte temperatura, se vor avea în vedere oscilaţiile de la zi la noapte şi se evită procesul de “transpiraţie” a fructelor, care va reactiva ciupercile aflate în stare latentă pe suprafaţa produselor.

Temperatura se controlează prin aerisire, respectiv prin închiderea spaţiilor de depozitare. Temperatura de păstrare a fructelor se menţine în limitele 0oC-4oC, iar umiditatea va fi de 85-90%. Dirijarea umidităţii atmosferice în spaţiile de depozitare se poate face prin udarea pavimentului sau prin amplasarea de vase cu apă, evitându-se astfel deshidratarea fructelor.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →