Plăți APIA pentru crescătorii de animale: Cine ia mai puțini bani! - Revista Ferma
3 minute de citit

Plăți APIA pentru crescătorii de animale: Cine ia mai puțini bani!

plati APIA Plăți APIA pentru crescătorii de animale: Cine ia mai puțini bani!

Plăți APIA ajutor criză pentru crescătorii de animale: Guvernul a modificat sumele alocate pentru plata ajutorului de criză aprobat la începutul acestui an pentru susținerea crescătorilor de porci și de păsări.

Prin Ordonanța de Urgență 85/2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 29 iunie 2024, a fost modificată Ordonanţa Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2024, aprobată cu modificări prin Legea nr. 141/2024, după cum urmează:

La articolul 4, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru crescătorii de suine este de 141.344,80 mii lei, echivalentul sumei de 28,650 milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».

La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru crescătorii de păsări este de 181.640,30 mii lei, echivalentul sumei de 36,818 milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».

Sumele maxime alocate pentru ajutorul de criză pentru crescătorii de porci și de păsări, aprobate prin Legea 141/2024 au fost de:

  • 141.360,8 mii lei, echivalentul sumei de 28,7 milioane euro pentru crescătorii de suine (propunerea inițială a MADR, aprobată prin OUG 12/2024, a fost de 126.694,4 mii lei, echivalentul sumei de 25,6 milioane euro);
  • 181.624,3 mii lei, echivalentul sumei de 36,8 milioane euro pentru crescătorii de păsări (față de propunerea inițială a MADR de 151.934,3 mii lei, echivalentul sumei de 30,7 milioane euro).

Cuantumul ajutorului de stat de criză rămâne 100 euro/UVM pentru suine la îngrăşat şi/sau animale de reproducţie, respectiv scoafe şi/sau scrofiţe montate, respectiv 100 euro/UVM pentru pui de carne, pui de curcă, găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordat pentru fiecare beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro.

Termenul de plată de către APIA a ajutorului de criză pentru crescătorii de suine și de păsări a fost 30 iunie 2024. APIA poate face plăți și după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2024.

TERMEN NOU și ACTE NECESARE pentru ajutor crescători de animale!

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →