NOU! Cum se calculează PAGUBELE pentru culturile agricole CALAMITATE de SECETĂ! - Revista Ferma
4 minute de citit

NOU! Cum se calculează PAGUBELE pentru culturile agricole CALAMITATE de SECETĂ!

Tânăr fermier dezamăgit de recolta de porumb afectata de seceta
Credit foto: istockphoto.com/Photodjo

Ordinul prin care se stabilește modul în care se calculează pagubele pentru culturile agricole calamitate de secetă, pe baza cărora fermierii pot primi despăgubiri de secetă, a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare din 10 iulie.

Ordinul nr. 271/112/2024 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin OMADR şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 10 iulie 2024, dată de la care este în vigoare.

Potrivit noilor reglementări, procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se vor redacta respectând noile prevederi aprobate, precizează Ministerul Agriculturii.

Suprafața calamitată de secetă va stabili prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

În ceea ce privește evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată, constatarea şi evaluarea producției pe suprafața calamitată de secetă se fac de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform Normelor tehnice de evaluare a producției pentru fiecare cultură calamitată.

Pentru determinarea producției medii pe 5 ani anteriori (kg/ha) se va calcula astfel:

producția medie pe 5 ani anteriori din care se elimină valoarea cea mai mare şi valoarea cea mai mică, care se completează după cum urmează:

a) pentru producătorii agricoli persoane fizice şi/sau persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată sau istoricul acestora este mai mic de 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează şi se stabilește de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. – Tempo On line „AGR110A – Producţia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe” pentru cultura/judeţul în cauză;

b) pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care dețin evidenţe contabile şi au istoric de activitate pentru cultura în cauză, aceasta se stabilește pe baza datelor de producţie din evidenţele contabile proprii, puse la dispoziţia comisiei de către producătorii agricoli;

c) pentru producătorii agricoli persoane fizice şi/sau persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care deţin cel puţin un proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor încheiat în unul din cei 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează şi se stabilește de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. – Tempo On line „AGR110A – Producţia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe” pentru cultura/judeţul în cauză.

Pentru stabilirea procentului producției calamitate de secetă, Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole va aplica următoarea formulă de calcul:

% = 100 – evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată / producția medie pe 5 ani anteriori x 100

Situația culturilor la data constatării pagubelor cauzate de secetă se va determina analizând următoarele aspecte: stadiul de dezvoltare, aspecte de vătămare, măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor, detalierea situației existente la momentul constatării, cu referire la suprafețele aflate în perimetrul irigabil, respectiv cât din suprafața calamitată este situată în perimetrul irigabil (ha).

Toate constatările și determinările pagubelor la culturile agricole calamitate de secetă se vor face în prezența producătorului agricol sau a persoanei împuternicite, precizează MADR.

Potrivit Ordinului nr. 271/112/2024, procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se încheie în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei de constatare și evaluare a pagubelor, iar originalul se predă producătorului agricol/persoanei împuternicite.

Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se atașează la înștiințarea cu privire la forța majoră, care se prezintă la instituțiile statului.

Florin Platon: Ce nu ne-a distrus SECETA, ne-a omorât GRINDINA! La GRÂU nu mai scoatem 1 tonă/ha, FLOAREA SOARELUI trebuie reînsămânțată!

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →