Lucrări de primăvară în pomicultură - Revista Ferma
8 minute de citit

Lucrări de primăvară în pomicultură

3 pomicultura m Lucrări de primăvară în pomicultură

Aplicarea tratamentelor

Tratamentele fitosanitare la avertizare se fac cu produse care combat rapănul, făinarea, moniliozele, păienjenii, afidele, gărgăriţa florilor de măr, păduchii ţestoşi, acarienii. De asemenea, în cazul livezilor atacate de rapăn în anul precedent, în special la păr, cireş, vişin, prun, cais şi la piersic, se aplică un tratament cu zeama bordeleză în concentraţie de 3 la sută, înaintea dezmuguririi, pentru a combate rezervele biologice de monilioze, ciuruirea frunzelor sau deformarea.

Lucrările solului şi administrarea îngrăşămintelor

• Afânarea superficială se face imediat după topirea zăpezii, când solul s-a zvântat, pentru a păstra o cantitate cât mai mare din apa acumulată în perioada de toamnă-iarnă.
Opreaţiunea se execută cu grapa sau folosind cultivatorul. Pe solurile care au fost săpate adânc în toamnă sub protecţia coroanei, afânarea solului se realizează manual, printr-o prasilă cu sapa.

• Lucrarea adâncă a solului se face în plantaţiile în care aceasta nu s-a efectuat nici în toamnă, nici în ferestrele din iarnă. Aceasta se execută de-a lungul rândurilor, în benzi de un metru pe ambele părţi sau peste tot, în jurul pomilor, în formă de copci, sub proiecţia coroanelor, exceptând intervalele înierbate artificial sau cele care se vor erbicida.

• Administrarea îngrăşămintelor în livadă. Aplicarea îngrăşămintelor organice descompuse are efect favorabil atât asupra pomilor fructiferi, cât şi asupra însuşirilor fizice ale solului, iar în livezile cu pomi care au o încărcătură normală cu muguri de rod se poate administra 1/3 din doza celor cu azot. Gunoiul de grajd se incorporează în sol atunci când arătura adâncă se execută primăvara.

Tăierea, plantarea şi completarea golurilor

• Lucrările de tăiere în plantaţiile pe rod la toate speciile, cu excepţia piersicului şi a caisului (pentru care lucrarea se aplică la sfârşitul perioadei), se fac abia după trecerea pericolului revenirii gerurilor şi a brumei târzii. Se execută, de asemenea, şi tăierile de proiectare şi de formare a coroanelor în plantaţiile tinere, respectiv cele de corecţie şi de reîntinerire.

• Plantarea pomilor, a arbuştilor fructiferi şi căpşunului reprezintă una dintre cele mai importante lucrări ale lunii martie. Această lucrare se poate efectua în zile cu temperaturi pozitive, după ce, în prealabil, s-au executat lucrările pregătitoare acestei acţiuni, şi anume: defrişatul şi curăţarea terenului de resturi vegetale, fertilizarea, desfundatul şi făcutul gropilor şi după ce v-aţi procurat materialul săditor necesar. Lucrarea este bine să se execute de îndată ce se poate intra în teren, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

• Completarea golurilor. Pentru a realiza livezi încheiate, care să valorifice integral suprafeţele de teren, se impune ca, odată apărute, goluri să fie completate (replantate) cu pomi din aceiaşi specie, soi şi portaltoi, atent fertilizaţi, udaţi. Solul din jur se va lucra de câteva ori în plus.

Alte lucrări pentru luna martie

• Se transportă şi se amenajează grămezile cu material fumigen în livezile pe rod, pentru a preveni pagubele produse de revenirea brumelor în perioada înfloritului.

• În livezile tinere, tulpinile protejate contra rozătoarelor se dezvelesc spre sfârşitul lunii, iar uneori se văruiesc, pentru a evita insolaţiile.

• În zonele de sud şi pe nisipuri, în livezile cu sisteme de irigaţii, se verifică şi se repară amenajările pentru alimentarea cu apă, iar acolo unde apa stagnează, aceasta se drenează.

• În plantaţiile cu sisteme de susţinere se verifică spalierii, se înlocuiesc cei rupţi, se consolidează cei existenţi, se întind sârmele şi, după tăieri, se finalizează lucrările de palisat.

• În plantaţiile comerciale de căpşun se greblează, se înlătură frunzele uscate, se afânează terenul dintre rânduri, ocazie cu care se conturează banda şi se erbicidează preemergent.

• În stoloniere se continuă recoltatul şi valorificarea stolonilor şi se înfiinţează
plantaţii noi;

• În pepinierele pomicole se încheie tăiatul sălbatecului, se plantează puieţii şi marcotele în câmpul I, se seamănă în şcolile de puieţi, se înfiinţează noi marcotiere sau se completează golurile.

Tăieri de fructificare şi de regenerare

• Tăierile de fructificare se finalizează în această lună la speciile pomicole din toate zonele ţării.

La măr şi la păr, formaţiunile tinere de rod (pinteni, ţepuşe, smicele şi nuieluşe) nu se taie, iar mlădiţa se scurtează la 2-3 muguri floriferi. Lăstarii de rod tineri nu se taie. Cele cu vârsta de 3-4 ani de rod se taie deasupra a 1-2 ţepuşe sau pinteni.

La gutui, ramurile anuale lungi care poartă muguri micşti se scurtează la 1/3 din lungime. Măciuliile nu se scurtează, cu excepţia celor slabe care se taie deasupra unui mugure vegetativ de la bază.

La sâmburoase (prun, cais, cireş şi vişin) ramurile mixte tinere, în vârstă de 2 -3 ani, nu se taie, decât dacă depăşesc lungimea de 40-50 cm. Ramurile de un an, de semischelet, crescute în interiorul coroanei până la lungimea de 30-40 cm nu se scurtează. Cele de semischelet în vârstă de peste 5-6 ani pe care se găsesc muguri de rod şi care sunt îmbătrânite, se reîntineresc printr-o scurtare la 1-3 ramificaţii de la punctul de inserţie.

Tăierile anuale la piersic sunt obligatorii, având în vedere că această specie fructifică mai ales pe ramuri mixte şi lungi în vârstă de un an, în caz contrar, pomul se degarniseşte, iar rodul se deplasează la periferia coroanei. Ramurile mixte şi viguroase se scurtează la 60-70 cm.

• Tăierile de regenerare se aplică pomilor în plantaţiile îmbătrânite, neglijate o anumită perioadă, fără creşteri anuale, cu producţii de fructe neînsemnate cantitativ şi de o calitate inferioară, în scopul refacerii coroanelor, prin scurtarea ramurilor de schelet şi de semischelet într-o perioadă de 3-4 ani, cu scopul de a stimula pornirea de noi creşteri şi garnisirea acestora cu formaţiuni de rod.

Tăierea de regenerare trebuie să fie însoţită de o lucrare adâncă a solului mult sub proiecţia coroanei, realizând astfel şi o întinerire a sistemului radicular, însoţită obligatoriu şi de o fertilizare puternică. Rănile rezultate cu dimensiuni de peste 4-5 cm diametru se acoperă cu mastic, cu vopsea sau chiar cu amestec de pământ şi de balegă.

La arbuştii fructiferi, tăierile au în vedere formarea tufei şi menţinerea numărului corespunzător de tulpini, precum şi întinerirea acesteia prin înlocuirea celor îmbătrânite cu lăstari noi.

• Tratamentele fitosanitare urmăresc combaterea gărgăriţei florilor de măr, rapănului, făinării, focului bacterian şi a bolilor de scoarţa la speciile seminţoase, moniliozei, acarienilor, afidelor la prun, cireş, vişin şi cais, Taphrinei la piersic, făinării la coacăz, putregaiului cenuşiu la căpşun etc.

În aprilie se încheie plantarea la pomi, la arbuşti fructiferi şi parţial la căpşun, iar în paralel se pot completa golurile în plantaţii. Udarea săptămânală a pomilor plantaţi este obligatorie pentru asigurarea prinderii.

Se finisează, de asemenea, lucrările solului prin executarea arăturii sau a discuirii între rânduri, peste tot sau în benzi alternative, şi se administrează îngrăşăminte organice şi 1/3 din doza de azot.

Lucrări specifice lunii aprilie

• Se sapă sau se erbicidează benzile pe rând, se desţelenesc intervalele înierbate de peste 3 ani şi se însămânţează cele ce urmează a se înţeleni.

• Se verifică grămezile cu materiale fumigene destinate prevenirii pierderilor provocate de îngheţurile şi de brumele târzii de primăvară.

• La pomii cu tulpinile roase aproape circular de către rozătoare se mai pot face altoiri în punte sau se vor înlocui; la cei cu rosături mai mici, rănile se badijonează cu mastic;

• În căpşunării se mobilizează şi se greblează terenul între rânduri, se plivesc buruienile din rândul conturat, se asigură materialele pentru mulcit (paie, folie, rumeguş). În stoloniere, după ce s-au recoltat stolonii, se afânează terenul între rânduri şi se completează golurile.

• În pepinierele pomicole se încheie plantatul puieţilor portaltoi şi a marcotelor. Crusta de pe biloanele însămânţate în toamnă se va rupe, se desmuşuroiesc ochii altoi acolo unde au fost protejaţi peste iarnă, se încheie tăierile la cep şi scosul sălbaticului în câmpul II de formare, lucrare ce constă în scurtarea portaltoiului la 12-15 cm deasupra ochiului altoi (în cazul formării pomilor cu cep) sau la 1,5-2 mm deasupra ochiului, în cazul formării fără cep.

OFERTE DE POMI FRUCTIFERI

• Societatea Decorplant din Ip, judeţul Sălaj, vinde pomi fructiferi şi viţă de vie. Pentru comenzi: tel. 0723 609 933; fax: 0260 623 344; email: Tabel 1 lucrari primavara

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa oferă spre vânzare pomi altoiţi. Relaţii la telefon: 0722 896 901, 0745 934 356, 0263 217 895.

Tabel 2 lucrari primavara

Pepeniera Caransebeş, din cadrul Staţiunii didactice a USAMVB Timmioara vinde pomi altoiţi. Relaţii la telefon 0255 514 722, 0723 509 496

Tabel 3 lucrari primavara

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →