LAPAR preia președinția Alianței pentru Agricultură și Cooperare - Revista Ferma
5 minute de citit

LAPAR preia președinția Alianței pentru Agricultură și Cooperare

Nicolae Vasile, Președintele LAPAR
Nicolae Vasile, Președintele LAPAR

București, 31 iulie 2023

Începând cu luna iulie 2023, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR preia președinția rotativă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC).  

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a fost înființată în anul 2020 ca răspuns la necesitatea dezvoltării unei colaborări strânse inter-organizaționale pentru reprezentarea intereselor fermierilor din sectorul agricol românesc pe plan național și european, în condițiile în care la nivelul mediului asociativ din acest sector se înregistrează o lipsă a dialogului civil cu decidentul public, fapt care se reflectă în incoerența documentelor de poziție și în lipsa unei abordări sistemice a problematicii sectoriale.

Alianța este în prezent formată din Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV, respectiv Asociația Forța Fermierilor – AFF.

Obiectivul Alianței este de a promova interesele comune, dar și complementare, ale organizațiilor partenere în domeniile în care activează membrii acestora (producători agricoli, cooperative agricole, industria alimentară și serviciile conexe), la nivel național și european.

De altfel, începând cu data de 9 iulie 2020, organizațiile reunite în cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare au devenit membre ale organizației europene COPA – COGECA, cea mai importantă structură a fermierilor și a cooperativelor agricole din UE, reprezentând peste 22 de milioane de fermieri și familiile acestora, dar și aproximativ 22.000 de cooperative din spațiul european.

Organizațiile membre ale Alianței asigură conducerea acesteia prin mandate asumate pe o perioadă de un an, în cadrul mecanismului de președinție rotativă instituit prin acordul de colaborare semnat de cei patru parteneri. Astfel, Nicolae Vasile, Președintele LAPAR, a fost desemnat de Comitetul de Coordonare al Alianței să preia mandatul de reprezentare legală a acesteia începând cu luna iulie 2023.

„Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR este un partener de dialog la nivel național și european al autorităților responsabile pentru agricultură și este implicată activ în reprezentarea intereselor fermierilor și derularea de programe care vizează profitabilitatea și sustenabilitatea afacerilor agricole. În calitate de deținători ai președinției Alianței, ne propunem să ne concentrăm pe modificarea regulamentelor europene și naționale care vizează aplicarea neonicotinoidelor, pe dezvoltarea unor măsuri de agromediu care să prevină pierderile economice suplimentare pentru fermierii care sunt afectați de efectele fenomenelor meteorologice extreme și de scăderea prețurilor sub costurile de producție, dar și pe adoptarea unor măsuri fundamentate din punct de vedere științific pentru refacerea naturii.”, afirmă Nicolae Vasile, Președintele LAPAR și reprezentantul legal al Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

”În timpul mandatului LAPAR, ne vom ocupa de organizarea și pregătirea Conferinței bianuale Copa-Cogeca, programată să aibă loc în România în luna octombrie 2024. Pentru noi este o onoare și mândrie să avem responsabilitatea organizării acestui eveniment la care vor participa reprezentanți ai conducerii Copa-Cogeca și ai asociațiilor membre, fermieri, autorități europene și naționale, asociații din România și din UE, alți parteneri implicați activi în această organizație.”, adaugă Nicolae Vasile.

În perioada 2022-2023, președinția Alianței a fost asigurată de Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV, prin Mircea Băluță, Președintele Uniunii.

”Ne-am asumat cu responsabilitate mandatul de Președinte al Alianței pentru Agricultură și Cooperare în perioada iulie 2022 – iunie 2023 și am derulat acțiuni care să conducă la atingerea obiectivelor propuse de cele 4 organizații la momentul lansării parteneriatului nostru. Dintre cele mai importante realizări, nominalizez aici demersurile făcute pentru interzicerea importurilor din Ucraina și avansarea considerabilă în cadrul discuțiilor la nivel european privind regulamentele SUR și NGT. Ne-am implicat activ în furnizarea de soluții alternative eficiente înainte de interzicerea substanțelor autorizate, pentru a asigura controlul bolilor și dăunătorilor fără a afecta economia și prețurile agricole. Totodată, am urmărit adoptarea unor reglementări agricole echitabile, având în vedere că susținem îmbunătățirea regulilor care să întărească poziția fermierilor și a cooperativelor agricole în echilibrarea veniturilor în lanțul alimentar.”

Printre direcțiile de acțiune ale Alianței pentru Agricultură și Cooperare se numără susținerea reciprocă pentru realizarea obiectivelor asumate, în interesul fermierilor; participarea activă la lucrările COPA-COGECA; reprezentarea și susținerea comună a intereselor membrilor în cadrul Planului Național Strategic – PAC 2021-2027; colaborarea și implicarea în activități de cercetare-dezvoltare; elaborarea unui pact legislativ care să stea la baza implementării unei strategii agricole naționale.

La momentul înființării, cele patru organizații profesionale reunite în cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare însumau aproximativ 3500 de membri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța pentru Agricultură și Cooperare cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului alimentar românesc.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →