Introducerea asolamentului furajer în fermele zootehnice - Revista Ferma
3 minute de citit

Introducerea asolamentului furajer în fermele zootehnice

În acest asolament furajer, împărţit în mai multe sole, se introduce o anumită rotaţie a culturilor furajere, adaptată tipului de fermă (pentru producerea de lapte, pentru carne), condiţiilor naturale ale zonei şi pentru fiecare specie şi categorie de animale. Oricare tip de asolament furajer trebuie să producă şi să asigure aproape în totalitate autonomia furajeră a fermei în cele trei direcţii:
• Autonomia furajeră grosieră (cantitatea de furaje suculente, fribroase şi concentrate);
• Autonomia furajeră energetică (cantitatea de energie a furajelor, bazată pe conţinutul de glucide, lipide şi alte substanţe energetice);
• Autonomia furajeră proteică (cantitatea de proteine a furajelor).

culturi-furajere_3mar1

Tipul de asolament furajer în rotaţia potrivită
Alegerea tipului de asolament furajer este condiţionată de condiţiile naturale de vegetaţie. Astfel:
– în zonele mai secetoase, fără posibilităţi de irigare, în structura rotaţiilor din asolament se vor introduce specii mai rezistente la secetă, cum sunt: sorgul, iarba de Sudan, meiul, sparceta, obsiga, lucerna, ghizdeiul;
– în zonele de câmpie sau de deal, cu precipitaţii suficiente şi mai bine repartizate în perioadele de vegetaţie, structura culturilor furajere este mai diversificată: porumb (boabe, siloz, masă verde), borceaguri de primăvară şi de toamnă, pajişti semănate (amestecurile de graminee şi de leguminoase), culturi pure de cereale şi de graminee anuale şi perene etc. (vezi tabel).
Asolamentul furajer cuprinde un anumit tip de rotaţie a culturilor furajere, care să satisfacă cerinţele cantitative şi calitative de hrană pentru animale, să menţină starea de fertilitate a solului şi să eficientizeze întregul sistem de producerea furajelor. Pentru aceasta, se sugerează folosirea unor rotaţii de lungă durată, în care se poate cultiva o diversitate mai mare de specii furajere, cu o gamă mai variată de soiuri, ameliorate pentru unele însuşiri performante (de precocitate, calitate, rezistenţă).

Asolament format din şase specii furajere
Pentru zonele de câmpie şi colinare, în care se asigură o bună constantă termică şi precipitaţii suficiente, se recomandă un asolament furajer format din şase specii furajere, cultivate în următoarea rotaţie: porumb –> borceag de toamnă –> pajişte semănată (3 ani) –> borceag de primăvară –> lucernă (4 ani) –> porumb. Acest tip de asolament, cu şase culturi furajere, semănate într-o rotaţie de lungă durată, are o serie de particularităţi:
• echilibrează balanţa furajeră a fermei în fiecare an de rotaţie;
• asigură realizarea indicilor de calitate a furajelor obţinute;
• eficientizează întregul sistem tehnologic de cultivare, prin reducerea unor lucrări agrofitotehnice (lucrări de semănat, în fiecare an, şi de întreţinere) sau de fertilizare (reducerea cantităţilor de îngrăşăminte, mai ales a celor cu azot);
• aprovizionează solul cu cantităţi însemnate de azot fixat pe cale biologică (borceagurile produc 150-200 kg/ha azot biologic şi lasă în sol între 30 şi 50 kg/ha azot biologic; pajiştea semănată, timp de trei ani, realizează între 300 şi 400 kg/ha azot biologic şi lasă în sol 70-90 kg/ha; cultura de lucernă, timp de 4 ani, produce între 600 şi 800 kg/ha azot biologic şi lasă în sol între 150 şi 200 kg/ha);
• realizează o scădere cu 30-40% a costurilor de producţie a furajelor şi a produselor animaliere.
Introducerea speciilor furajere în cadrul asolamentelor furajere necesită o bună cunoaştere a însuşirilor agrobiologice şi tehnologice ale acestor plante, a condiţiilor naturale din zona de referinţă (caracteristicile solului, evoluţia condiţiilor de climă) şi a cerinţelor de hrană ale animalelor.

STRUCTURA UNOR CULTURI PENTRU ASOLAMENTELE FURAJERE

 tabfurmar1

Articol publicat in revista Ferma nr. 4 (187) din 1-15 martie 2017

Cisteste si...

Recomandările redacției

Witness P*S – taurul Simmental de 206.000 de euro!

În vârstă de aproximativ unsprezece luni, Witness P*S este cel mai scump taur din rasa Simmental vândut vreodată la o licitație în Bavaria. Taurul recordist este fiul lui Wirbelwind-P*S, a fost crescut de Christiane Böhm

taur Witness PS Witness P*S - taurul Simmental de 206.000 de euro!
Ultimele articole
Comportament natural pe pardoseli antiderapante Nu ignorați pododermatitele!

Nu ignorați pododermatitele!

V-ați întrebat ce legătură există între comportament, productivitate și sănătatea ongloanelor la vacile de lapte? Statisticile arată că o vacă […]

Citește mai multe știri →