Instalaţii de furajare lichidă pentru suine - Revista Ferma
4 minute de citit

Instalaţii de furajare lichidă pentru suine

schauer1 m Instalaţii de furajare lichidă pentru suine

Importanţa mare a hrănirii în creşterea porcilor, ca de astfel şi a celorlalte animale domestice, rezultă şi din faptul că, spre deosebire de factorii de climă, selecţie, metode de creştere etc., alimentaţia oferă un câmp mult mai vast de intervenţie în direcţia dorită, limitat numai de măsura capacităţii de utilizare a nutreţurilor de organismul porcului.

 

O gamă variată de instalaţii de furajare

În domeniul echipamentelor pentru fermele de creştere şi îngrăşare a porcinelor, pe plan mondial, există foarte multe firme care execută o gamă largă de utilaje şi instalaţii, de la cele mai simple dispozitive cu comandă manuală, până la liniile tehnologice cele mai complexe şi complet automatizate.

Instalaţiile de furajare a suinelor au o pondere importantă în oferta firmelor străine producătoare din domeniu. Aceste instalaţii, în general, sunt complet automatizate, întrucât comanda şi controlul tuturor proceselor se efectuează cu ajutorul calculatorului.

Mecanizarea distribuirii hranei la porcine se realizează cu instalaţii foarte variate, a căror construcţie depinde în primul rând de forma în care se administrează nutreţul şi de categoria, vârsta şi numărul de animale deservite.

 

Tehnologii de furajare lichidă

În sistemul industrial de creştere a porcinelor din ţara noastră sunt utilizate, cu unele excepţii, utilaje pentru distribuirea nutreţurilor combinate sub formă uscată. Pe plan mondial însă, în ultimul timp, câştigă teren tehnologiile de furajare lichidă, datorită avantajelor multiple pe care le prezintă.

Sistemele de furajare lichidă sunt cunoscute şi utilizate de mai bine de 35 de ani, mai ales în sectorul porcilor de îngrăşat.

Principalele avantaje ale acestor instalaţii sunt: posibilitatea de a utiliza componente furajere mai ieftine, reducerea pierderilor de furaje şi creşterea consumului de hrană.

Diferite studii şi rezultatele practice efectuate cu aceste instalaţii arată că există un potenţial mediu de economisire a costurilor pentru hrana animalelor de aproximativ zece la sută.

Cheltuielile cu furajarea constituie aproximativ 50 la sută din costurile totale de producţie, iar folosirea sistemelor de furajare lichidă poate avea un impact substanţial asupra producţiei de carne de porc.

Numeroase ferme, mai ales cele înfiinţate cu mulţi ani în urmă, au sisteme de furajare lichidă care prezintă serioase probleme de igienă. Acestea se datorează instalaţiilor învechite şi depăşite din punct de vedere tehnologic.

Prin urmare, aceste ferme au costuri mai mari pentru hrănire, spor mediu zilnic mai mic şi riscul apariţiei bolilor sau a mortalităţii ridicate, cauzate de o igienă necorespunzătoare.

 

SISTEME DE FURAJARE LICHIDĂ DE LA SCHAUER

Firma Schauer Agrotronic a adus pe piaţă sisteme de furajare lichidă care asigură o igienă corespunzătoare, începând cu rezervorul de furaje şi terminând cu jgheabul de hrănire.

În continuare, vom prezenta sistemele de furajare lichidă de la firma Schauer, reprezentată în România de firma SC Schauer Agra Ro SRL, cu ajutorul cărora problemele legate de igenă pot fi evitate.

Sistemul cu pulverizare de acid. Utilizarea acidului este o metodă foarte bună de a combate drojdiile, bacteriile şi ciupercile. Acesta este pulverizat după hrănire în rezervorul gol.

Sistemul Easy Ozone. Ozonul, fiind volatil, are efect oxidant. Un ion de oxigen se desprinde din structura ozonului, iar prin această oxidare rezultă un produs netoxic, oxigenul. Deoarece prezintă o instabilitate mare, restul de ozon se descompune în maxim 30 de minute în oxigen.

Ozonul este un gaz ce oxidează rapid şi care poate fi folosit, cu ajutorul generatorului de ozon, la locul şi timpul dorit. Consumul de energie este de doar 10 W, ceea ce înseamnă că sistemul funcţionează aproape fără costuri de consum.

Sistemul Turboclean. Pentru a beneficia de avantajele ambelor sisteme, firma Schauer a găsit soluţia de a le combina, rezultând sistemul Turboclean.

Instalaţia se bazează pe combinaţia dintre aer si ceaţă. Pe conducte se crează o ceaţă, iar conductele se golesc şi se curăţă cu ajutorul aerului.

Prin adăugarea unui medicator avem posibilitatea de a introduce acid în ceaţa creată pe conducte, astfel dezinfectându-le. Operaţia este posibilă şi cu ozon.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →