4 minute de citit

Beneficii şi lipsuri ale PNS pentru sectorul ovine

La nivelul UE, pentru perioada amintită, Politica Agricolă Comună (PAC) prevedea o finanțare totală de 270 miliarde de euro, din care țara noastră are alocați 14,5 miliarde euro. Sursele de finanțare sunt Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plățile directe și intervenții sectoriale, respectiv Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) axat pe politici de dezvoltare rurală.

Obiectivele principale ale PAC-lui actual sunt îmbunătățirea sectorului agricol european prin modernizare, reziliență și durabilitate.

 

160 DE ORGANIZAŢII CONSULTATE


În România, pentru elaborarea noului PNS, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Comitetul de consultații tematice s-a sfătuit cu vreo 160 de organizații implicate în agricultură și dezvoltare rurală care, cu argumente tehnice și economice bine fundamentate, au adus o contribuție benefică la întocmirea acestui plan.

Totodată s-a pregătit și legislația națională necesară pentru implementarea politicilor din PNS-ul românesc și s-a elaborat un program al întâlnirilor cu fermierii și responsabilii din zonele rurale, astfel încât toți cei interesați să cunoască procedurile de implementare ale acestui plan, care are ca scop final perfecționarea și dezvoltarea afacerilor din agricultură și industria alimentară.

 

CE AŞTEPTĂRI AU OIERII?


În data de 20 ianuarie ministrul Agriculturii Petre Daea a prezentat rezumativ, în aula Academiei de Științe Agricole și Sivicultură, Planul Național Strategic care reprezintă, de fapt, strategia agricolă la nivelul României pentru următorii cinci ani.

Din multitudinea de principii aplicabile ale acestui plan, două au trezit interesul oierilor autohtoni:

1. distribuirea mai ”echitabilă” a plăților directe

2. sprijinul mai bine orientat bazat pe rezultate și performanță.

Sectorul de ovine din România se situează pe locul al 2-lea, după Spania, la efectivele totale de ovine și are un potențial de export de 1 miliard euro pe an, importând anual produse în valoare de doar 25-40 milioane euro!

 

BENEFICIILE PNS PENTRU OIERI


1. Sprijinul cuplat (SCZ) prevăzut pentru ovine/caprine pe perioada celor cinci ani este în valoare de 411,84 milioane euro (vezi tabel) şi se acordă exclusiv din fonduri europene.

De menționat că SCZ-ul se mai acordă și pentru: vaca de lapte (522,02 mil.euro), taurine de carne (144,9 mil.euro), bivoliță de lapte (10,45 mil.euro) și viermi de mătase (0,15 mil. euro).

Valoarea SCZ pentru ovine/caprine este mai mulțumitoare, mai cu seamă că anul trecut s-a pus problema să nu se mai acorde sau să se acorde diferențiat, cu valoare mai mare pentru ovinele și caprinele în COP, comparativ cu cele din fermele comerciale.

2. Ajutorul național tranzitoriu (ANT) pentru zootehnie se va acorda din bugetul național numai pentru taurine (ANTZ 7 și 8) și ovine/caprine femele – plată cuplată de producții (ANTZ 9).

3. Tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 ani și competențe în domeniul agricol, vor primi un sprijin complementar de 46 euro/ha în anul 2023, care va crește cu 1 euro/ha până în anul 2027, când va ajunge la 50 euro/ha.

pns ovine 2023_b 

DEZAVANTAJE PNS PENTRU OIERIT


Noul PNS alocă 736,3 milioane euro pentru bunăstarea vacilor de lapte, tineretului bovin la îngrășat, porcilor și păsărilor, dar nu și pentru bunăstarea ovinelor/caprinelor!

Legea zootehniei nr. 32/24.01.2019 prevede ca MADR să susţină financiar, prin măsuri de sprijin, efectivele de animale din fermele de elită (articolul 23, punctul 2). Însă această susținere nu este prevăzută în PNS-ul actual, deși este așteptată de mult timp de către crescătorii de animale și deținătorii Registrelor Genealogice.

Era de așteptat ca în noul PNS, pentru oierii care întrețin oile numai în zona montană, ANT-ul pe cap de ovine să fie mai mare cu 50% față de cel acordat pentru oile din zonele colinare și de la șes.

Dar… poate că încă nu este foarte târziu să luăm măsuri pentru a evita depopularea masivă din zonele montane, cu constrângeri naturale!

 

AGRICULTURA AŞTEAPTĂ SPRIJIN!


PNS-ul României pentru perioada 2023-2027 conține 1900 de pagini și are 51 intervenții prin FEGA, 38 intervenții FEADR ca suport pentru performanțe productive și economice pentru toate sectoarele din agricultură, plus instrumentele prin care se acordă despăgubiri după calamități naturale.

Implementarea măsurilor de sprijin din actualul PNS pentru agricultură este așteptată cu interes major de către toți agricultorii și procesatorii de produse agricole.

Actualul PNS are și beneficii, dar și dezavantaje pentru deținătorii de oi și/sau capre!

 

Tabel – ALOCAŢIA FINANCIARĂ PENTRU SPRIJINUL CUPLAT LA OVINE/CAPRINE

 

Anul

Fonduri

(milioane euro)

Euro pe ovină/caprină

eligibilă

2023

80,0

20

2024

81,0

20,24

2025

82,2

20,56

2026

83,2

20,8

2027

85,4

21,36

 

un articol de

IOAN PĂDEANU

Membru asociat ASAS

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →