Agricultura ecologică în regiunea franceză Franche - Comté din Franţa - Revista Ferma
5 minute de citit

Agricultura ecologică în regiunea franceză Franche – Comté din Franţa

sigla vinci m Agricultura ecologică în regiunea franceză Franche - Comté din Franţa

 

Tematica deplasării a fost „Caz concret de realizare a unui instument metodologic pentru formarea formatorilor specialişti din zona montană” pentru care partea franceză a pregătit, instruit şi în final a eliberat certificate de participare la programul de schimb intitulat „Etude de la filière agriculture biologique en Franche – Comté”.

Alegerea acestei regiuni pentru scopul propus s-a dovedit foarte inspirată, în sensul că Munţii Jura se aseamănă cu Carpaţii româneşti şi faptul că doi dintre participanţi, ing. Dănuţ Gîţan, directorul centrului şi subsemnatul, am efectuat în trecut stagii de specializare în Jura.

 

Franche – Comté, regiune cu tradiţie în creşterea vacilor de lapte

Din aceste date rezultă o densitate de 69 locuitori pe km2 şi 0,65 ha teren agricol pe locuitor din care 0,27 ha arabil. Încărcarea medie cu animale domestice este de cca 70 UVM/100 ha agricol din care 93% revine bovinelor, respectiv taurine din rasa locală Montbeliarde, a căror creştere este activitatea principală a agricultorilor.

Clima este mai blândă şi mai umedă ca la noi. Vegetaţia forestieră depăşeşte 44% şi cea a pajiştilor naturale se apropie de 26% din total teritoriu. Pentru furaje alături de cele 420 mii ha pajişti naturale folosite integral se mai cultivă 89 mii ha pajişti temporare şi artificiale, 28 mii ha porumb furajer şi 75 mii cereale boabe pentru furaje concentrate, rezultând împreună 63% din suprafaţa arabilă.

Agricultura regiunii Franche – Comté este puternic marcată şi reprezentată de creşterea tradiţională a vacilor de lapte şi prepararea brânzeturilor de foarte bună calitate.

 

Laptele „bio” deţine 62% din totalul produselor ecologice

Agricultura biologică în regiunea Franche – Comté la nivelul anului 2002 era practicată în 360 de exploataţii (2,8% din total) care ocupau 3,6% din suprafaţa agricolă utilă, faţă de numai 1,9% în sistemul „bio” al Franţei. În aceste exploataţii, produsul agricol ecologic dominant este laptele de vacă (62%) urmat de carne, cereale, vin, producţia caprelor, oilor, porcilor, păsărilor şi câteva produse din legumicultură şi pomicultură.

Pentru cele 7320 vaci de lapte „bio” erau repartizate 19357 ha pajişti naturale cu o biodiversitate ridicată specifică substratului litologic calcaros jurasian. Numărul mediu de vaci într-o exploataţie extensivă este de 33 capete, aproape toate din rasa Montbeliarde sau Simmental Francez. Acestea au produs în medie 5000 l lapte pe an, transformat în proporţie de peste 60% în brânzeturi cu origine controlată: Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex, Munster.

Furajarea vacilor este exclusiv pe bază de iarbă pe păşune şi de fân iarna, cu un minim de adaus de concentrate (cereale şi proteaginoase) în raţie, produse pe cât posibil pe arabilul din exploataţia propie.

Din cele 224 exploataţii „bio” de vaci de lapte 59% din producători sunt membri ai unor cooperative tradiţionale de preparare a brânzeturilor care sunt mai departe maturate (afânate) şi comercializate en gros de alte intreprinderi specializate; 11% din producători livrează laptele unor lăptării regionale care produc brînzeturi (Emmental, Gruyère, Brie etc); 12,5% din producători fac brânza, o afânează şi comercializează prin vânzare directă la fermă sau în regiunea învecinată lioneză sau Germania şi doar 17,5% din producători livrează laptele în afara regiunii Franche – Compte sub formă de produs proaspăt (iaurt, lapte, etc.).

 

Fermele de vaci conservă biodiversitatea peisajului montan

Între exploataţiile „bio” şi cele convenţionale din Jura există diferenţe destul de mari sub aspectul producţiei de lapte, consumul de concentrate şi calitaţii laptelui. Astfel, în fermele „bio” reducerea aportului concentratelor cu 30% diminuează producţia medie de lapte cu peste 800 kg. Scade şi conţinutul în grăsime şi proteină. În medie, creşte valoarea laptelui tehnic la procesare cu 12%, ceea ce este foarte important.

Pe filiera laptelui, beneficiile realizate de procesatori, afânători şi comercianţi se întorc în bună parte la producători, care susţin întreg edificiul. Fară această susţinere, la care se adaugă subvenţii de la stat şi comunitatea europeană, crescătorii de vaci de lapte din zona montană din Jura ar falimenta, având în vedere condiţiile naturale defavorizante.

La aceasta se adaugă menţinerea cu orice preţ a fermelor de vaci pentru conservarea biodiversităţii peisajului montan, prin valorificarea pajiştilor naturale şi împiedicarea reinstalării pădurii din care au provenit.

Filiera cărnii „bio” din regiunea Franche – Compté cuprinde 294 exploataţii, din care 224 aparţin fermelor de vaci şi alte 70 specializate în producţia de carne.

În filiera cerealelor funcţionează 208 producători cu 4800 hectare de culturi. Din producţia totală de cereale, doar 22% se foloseşte la panificaţie, restul se utilizează la furajarea animalelor din fermele „bio”.

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(39)/2006

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →