5 minute de citit

3 ÎNTREBĂRI ÎN SPRIJINUL NOULUI „TÂNĂR FERMIER”

1. Cum îmi dau seama dacă sunt eligibil?

Criteriile de eligibilitate sunt criterii obligatoriu de îndeplinit, cumulative. Astfel, ele trebuiesc îndeplinite integral. Eligibilitatea pe DR-30 este stabilită pe două direcţii:

I) Pentru solicitantul persoană juridică (PFA, II, IF, SRL):

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM (microîntreprinderi şi întreprinderi mici);

Solicitantul este unul deja instalat (maxim 24 luni vechime de la momentul înfiinţării persoanei juridice) sau în curs de instalare;

Exploataţia este înregistrată la APIA/ANSVSA (după caz) iar dimensiunea ei este: între 8.000 SO şi 100.000 SO (pentru investiţiile din zona montană) şi între 12.000 SO şi 100.000 SO (restul zonelor);

Propune un plan de afaceri viabil (cu două scenarii: situaţia existentă şi situaţia propusă, justificându-se astfel nevoia tânărului fermier pentru investiţie; cele mai importante aspecte sunt justificarea necesităţii investiţiei şi modalităţile de realizare a planului de afaceri);

Nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sauPNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.

II. Pentru tânărul fermier (şef al exploataţiei):

Tânăr fermier cu vârsta de până la 40 de ani;

Asociat majoritar (deţine cel puţin 50%+1din acţiuni ) sau unic şi administrator unic;

Deţine studii în domeniu.

 tineri fermieri 01_b

 

2. Ce pot să fac pentru a avea un punctaj mare, cu şanse de câştig?


La momentul actual, calendarul lansării ghidurilor consultantive nu este precizat de către AFIR şi, deci, nu există o grilă de punctaj. Însă, informaţiile existente pentru noul DR-30 şi linia directoare începută de ultima sesiune sM 6.1 dau direcţiile mari către care punctajul va fi unul ridicat:

Studii în domeniu pentru ramura vizată prin proiect: în continuare vor fi punctaţi cu punctaj maxim solicitanţii care deţin studii superioare în domeniu; bineînţeles, studiile în domeniu pot reprezenta şi studii liceale sau postliceale, cursuri de calificare profesională; acestea vor trebui a fi dovedite prin: diplomă de absolvire studii superioare pentru ramura agricolă vizată prin proiect/certificat de calificare profesională sau a unui document echivalent al acestora.

Preluarea de exploataţii: această componentă va continua să fie importantă şi în viitorul ghid al noii DR-30. Preluarea exploataţiilor se va realiza atât în registrele agricole din cadrul primăriilor, cât şi în cererile unice ale APIA; preluarea se poate face atât până la momentul închiderii situaţiilor APIA (luna aprilie), cât şi după închiderea perioadei, integral, cu documente justificative aferente; acest element va fi punctat dacă se va reuşi preluarea a minim 1 exploataţie agricolă.

Agricultura de precizie şi/sau agricultură ecologică ca o componentă a digitalizării: sub diferite forme, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor economice ale exploataţiei.

Utilizarea de energie din resurse regenerabile la nivel de exploataţie: clasicele exemple ale panourilor fotovoltaice, instalaţii pentru transformarea biomasei etc.

Zona montană şi deţinerea în proprietate a terenurilor: aceste două elemente mai puţin prezente faţă de vechile ghiduri sunt aduse în discuţie la schiţarea DR-30 (asta şi datorită cheltuielii eligibile pentru achiziţionarea de teren).

Tinerii fermieri vor trebui să aibă o atenţie deosebită şi asupra următoarelor angajamente:

  • Dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei (prin dovedirea comercializării producţiei proprii într-un procent de minimum 30% din valoarea primei tranşe de plată);
  • Dimensiunea economică a exploataţiei agricole nu va scădea, în nicio situaţie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condiţiile de eligibilitate, sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil.

 

3. Ce pot să fac cu banii şi care sunt cheltuielile eligibile?


Din informaţiile existente, paleta cheltuielilor eligibile este una extrem de largă, de la achiziţia de echipamente, până la costuri pentru capitalul de lucru, chiar şi achiziţionare de teren în limita de maxim 10% din valoarea sprijinului. Totuşi, o atenţie deosebită trebuie oferită justificării acestor cheltuieli, care trebuie să fie în concordanţă cu investiţia precizată în planul de afaceri, fiecare cost trebuie temeinic justificat şi corelat cu specificul activităţii.

 

CITIŢI ÎN REVISTA FERMA, ediţia 15-28 februarie 2023

Submăsura „6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” a adus cu sine o serie de lecţii şi învăţăminte pentru viitorii tineri fermieri ce doresc a aplica pe urmaşa sM.6.1, mai exact „DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Alături de fluctuaţiile de preţ ale elementelor de cost bugetate (preţul echipamentelor) şi studiile în domeniu, preluarea de exploataţie a reprezentat una dintre piedicile în obţinerea unui punctaj ridicat şi intrarea la finanţare. Află din revista Ferma, ediţia 15-28 februarie 2023, care sunt paşii de urmat şi etapele întocmirii dosarului în vederea Transferului de exploataţie.

 

un articol de

ALEXANDRA BULIGA

Expert accesare fonduri nerambursabile

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →