6 minute de citit

Unde se duc banii pentru întreţinerea pajiştilor?

În structura culturilor agricole din ţara noastră, suprafeţele de pajişti permanente beneficiază de subvenţii speciale, asigurate în fiecare an prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). 

Mia de lei la hectar

 

Astfel, cuantumul subvenţiei pentru un hectar de păşune, conform schemelor de plată (plata unică pe suprafaţă – SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici benefice pentru climă şi mediu – plata pentru înverzire, plata pentru tinerii fermieri) se ridică la circa 1000 lei/ha, la care se mai adaugă încă 1000 lei/ha pentru fermierii care încheie angajamente la APIA pentru pachetul de agro-mediu (Măsura 10 Agro-Mediu şi Climă). 

plante furajere CANVA_b 

Amenajamentul pastoral, condiţie esenţială

 

Conform OUG nr. 34/2013, beneficiarii acestor subvenţii sunt crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, sau asociaţiile crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte permanentă concesionată/arendată/închiriată şi desfăşoară unele lucrări agrofitotehnice de întreţinere şi folosire, prevăzute în contractele de concesionare, încheiate cu primăriile, în baza amenajamentelor pastorale.

 

Amânările repetate au consecinţe grave

 

În ultimii opt ani, termenul de finalizare a amenajamentelor pastorale a fost prelungit de cinci ori (ultimul pentru data de 1 ianuarie 2021), iar, în ultima zi a anului 2020, pentru ca fermierii să încaseze în continuare subvenţia APIA pe hectarul de păşune, s-a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 225/30 decembrie 2020, prin care se prorogă termenul de finalizare a amenajamentelor pastorale până la data de 1 ianuarie 2022.

Prelungirea continuă a termenului de finalizare a amenajamentelor pastorale are consecinţe grave asupra degradării puternice a covorului vegetal al pajiştilor permanente, cu efecte directe, de lungă durată, asupra productivităţii şi calităţii acestor suprafeţe, dar şi asupra mediului din zonele adiacente. Totodată, durata de utilizare şi aplicare a măsurilor prevăzute în amenajamentele pastorale este de 10 ani, ori amenajamentele realizate în ultimii ani (2014-2020), în proporţie de circa 70%, expiră în următorii 4-8 ani, fără ca aceste proiecte tehnice să condiţioneze acordarea de subvenţii, conform legislaţiei în domeniu.

 

Taxe mai mari decât subvenţia

 

Contractul de concesionare/arendare a pajiştilor permanente prevede şi valoarea de închiriere a acestor terenuri, atribuite direct sau prin licitaţie publică. Nivelul taxelor de închiriere constituie cauza celor mai multe diferende dintre concesionari (fermier, crescător de animale) şi concedent (primăria), ce afectează modul de întreţinere şi folosire a păşunilor concesionate/arendate. Aceste taxe se diferenţiază foarte mult de la o localitate la alta, cu variaţii între 150 şi 1000 lei/ha, de multe ori mai mari decât cuantumul subvenţiei acordate pe hectarul de păşune. La stabilirea taxei de închiriere se ia în considerare producţia medie de masă verde (existentă în amenajamentele pastorale, pentru fiecare trup şi parcelă de păşune) şi valoarea acestei producţii (care reprezintă şi taxa de închiriere a păşunii – în condiţiile în care aceste suprafeţe se concesionează prin atribuire directă).

 

Cum se stabileşte valoarea taxei de concesionare a păşunii?

 

În condiţiile în care o suprafaţă de păşune este solicitată de mai mulţi concesionari, atribuirea se face prin licitaţie, iar nivelul minim al valorii de închiriere se stabileşte de la nivelul producţiei de masă verde.

În localităţile în care nu s-au finalizat amenajamentele pastorale, producţiile medii de masă verde se determină în funcţie de tipul de pajişte permanentă şi zona de vegetaţie în care se regăsesc aceste suprafeţe. În acest sens, datele din tabel reprezintă un model orientativ pentru evaluarea producţiei pajiştilor, pe zone de vegetaţie, şi stabilirea valorii subvenţiei rămase pentru ameliorarea păşunii concesionate de către concesionar (crescătorul de animale). Astfel, la nivel mediu, producţia naturală a unei pajişti permanente, pe zone altitudinale, este de 4000 kg/ha masă verde, cu o valoare de 200 lei/ha, ce reprezintă, de fapt, valoarea taxei de concesionare a păşunii. 

 

Câţi bani rămân pentru întreţinerea pajiştii?

 

În funcţie de aceste date, la un nivel mediu al subvenţiei APIA de 1000 lei/ha, din care se scade valoarea taxei de închiriere sau concesionare, în medie 200 lei/ha, rămâne o valoare medie de 800 lei/ha pe care concesionarul ar trebui să o folosească pentru aplicarea lucrărilor agrofitotehnice de întreţinere şi creştere a valorii furajere a păşunii concesionate.

 

Banii sunt mărul discordiei

În prezent, valoarea subvenţiei APIA, atribuită pe suprafaţa de pajişte permanentă concesionată, a devenit o dispută puternică între primărie, în calitate de administrator (concedent), şi concesionar (utilizatorul de pajişti), în defavoarea scopului pentru care se acordă această subvenţie. Ca rezultat al acestei situaţii, suprafaţa de pajişti permanente a României (4,81 milioane hectare, ce reprezintă 20% din suprafaţa ţării şi 33% din suprafaţa agricolă), care asigură peste 60% din necesarul de furaje pentru animale, o bogată diversitate de specii şi un sistem complex de multifuncţionalitate şi servicii ecosistemice, se găseşte astăzi într-un stadiu avansat de degradare floristică şi erozională, cu unele efecte negative ireversibile pentru capacitatea de rezilienţă a acestui ecosistem.

TABEL: MODEL ORIENTATIV DE DETERMINARE ȘI DE CALCULARE A PRODUCŢIILOR DE MASĂ VERDE PENTRU A STABILI VALOAREA SUBVENŢIEI APIA RĂMASĂ PENTRU AMELIORAREA PĂŞUNII CONCESIONATE

Zone de vegetaţie

Producţia medie

de masă verde

(kg/ha)

Valoarea

producţiei

(lei/ha)

*) **)

Subvenţia

medie

 (lei/ha)

Subvenţia rămasă pentru

ameliorarea păşunii

(lei/ha)

Pajişti de câmpie şi

podişuri joase

4000

200

1000

800

Pajişti de deal şi

podişuri înalte

6000

300

1000

700

Pajişti de munte

3500

175

1000

825

Pajişti alpine

2300

115

1000

885

Pajişti azonale

4000

200

1000

800

MEDIA

4000

200

1000

800

*) Valoarea medie pentru 1 kg de masă verde: 0,05 lei/kg

**) Valoarea producţiei de masă verde reprezintă şi valoarea taxei de concesionare a păşunii

Sursa foto: www.canva.com

 

un articol de

NICOLAE DRAGOMIR

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →