Sfecla furajeră (Beta vulgaris ssp. crassa) - Revista Ferma
3 minute de citit

Sfecla furajeră (Beta vulgaris ssp. crassa)

sfecla m Sfecla furajeră (Beta vulgaris ssp. crassa)

Importanţa furajeră

■ în hrana animalelor sfecla furajera realizează la 1kg substanţa uscată (SU) 2 l lapte şi sporuri mari în greutatea tineretului taurin;

■ se foloseşte de la sfeclă atât corpul tuberizat,cât şi frunzele;

■ sfecla furajeră conţine:7-18% substanţa uscată (SU),4-5 % zahăr;

Caracteristici agrobiologice

■ face parte din familia Chenopodiaceae;

■ sfecla este o plantă bianuală, în primul rând formează rădacina şi frunzele, iar în anul al-2 lea lăstarii floriferi;

■ corpul tuberizat este format din: rădăcina, hipocotil şi epicotil;

■ soiurile de sfeclă furajeră se clasifică în funcţie de:

    ● conţinutul de substanţă uscată: soiuri apoase(conţinut de SU<10%), soiuri intermediare
     (10-12%) şi soiuri concentrate (>12%);

    ● după gradul de ploidie: diploide şi poliploide;

    ● după numărul de seminţe în glomen: monogerme şi plurigerme;


■soiuri cultivate: ● româneşti:Monogal, Dimonogal, Polifuraj 26;

                         ● străine: Ciclop. Poly, Tytan Poly, Rothe Walze.


Cerinţele faţă de climă şi sol

■ are cerinţe ridicate faţă de temperatura, seminţele germinează la temperatura de
  6-80C;

■ este o mare consumatoare de apă:1 kg de SU se relizează cu un consum de
   400-600 l apă;

■ are nevoie de soluri profunde, bogate în humus, bine structurate (cernoziomuri, soluri  
  aluvionare, brune).


Rotaţia

■ se cultivă după oricare cultură agricolă;

■ nu se autosuportă, de aceea urmează la 6-8 ani pe acelaşi teren.


Fertilizarea

■ aplicarea gunoiului de grajd sub arătura de toamnă: 20-40 t/ha în condiţii de neirigat şi 40-60 t/ha la irigare;

■ îngrăşăminte chimice:N200-300P70K70 kg/ha.


Lucrările solului

■ arătura adâncă de toamnă de 25-30 cm,cu plugul în agregat cu grapa stelată;

■ primăvara se execută lucrări superficiale cu combinatorul, urmată de tăvălugitul terenului.


Semănatul

■ epoca optimă: când temperatura solului este de 6-80C,respectiv sfârşitul lunii martie pentru zonele de câmpie şi începutul lunii aprilie pentru zonele colinare;

■ densitatea: 80 000-100 000 plante/ha;

■ norma de semănat: 5-7 kg /ha la sfecla monogerma şi 10-12 kg/ha la sfecla plurigerma;

■ distanţa între plante pe rând:20-22 cm;

■ distanţa între rânduri:70 cm;

■ adâncimea de semănat: 2-3 cm;

■ semănatul se execută cu SPC-6.


Lucrări de îngrijire

■ răritul la soirile plurigerme;

■ combaterea buruienilor prin:

          ● prăsile mecanice(2-3) sau manuale;

          ● aplicarea de erbicide:preemergent:Dual (4-5 kg/ha) Venzar(3-5 kg/ha) sau în vegetaţie (când sfecla are 2-4 frunze) cu Betanal (6-8 l/ha);

■ combaterea puricilor:insecticide(Peb 5 Lindan,Carbetox,Sinoratox,Dipterex etc);

■ irigatia cu norme de udare de 600-800 m3/ha apa.


Recoltarea

■ recoltarea sfeclei pentru insilozare se face la maturitatea fiziologică, când frunzele încep să se îngălbenească, iar temperatura este în scădere(5-60C);

■ pentru furajarea directa recoltarea poate începe la sfârşitul lunii august;

■ recoltarea se face manual sau mecanizat.


Potenţialul de producţie

■ în condiţii de neirigare:80-120 t/ha;

■ în condiţii de irigare:>150 t/ha.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →