Ordin nr. 2 din 06 martie 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 2 din 06 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 2 din 06 martie 2009

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din
Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale
de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme
centralizate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
483/2006, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile ulterioare, in temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor masuri de
reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile
ulterioare, si, respectiv, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei
si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu
modificarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administratiei
si internelor, emite urmatorul ordin:

   Art. 1. – Se aproba alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzator trimestrului I al anului 2009 (transa II – martie 2009), conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. – Sumele prevazute la art. 1 se transfera bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termica destinata populatiei.

   Art. 3. – Calculul cuantumurilor sumelor se face in baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referinta emise de autoritatile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

   Art. 4. – Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile ulterioare.

   Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Ilie Stefan

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →