4 minute de citit

Ne pierdem pământul!

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moţoc” Perieni, judeţul Vaslui a elaborat un set de măsuri şi lucrări pentru combaterea acestui fenomen pagubos.

Gheorghe Purnavel_b

Tipuri de asolamente recomandate
La Staţiunea Perieni, judeţul Vaslui, s-au stabilit asolamente corespunzătoare grupelor de pante existente în exploataţia agricolă. Se recomandă asolamente de scurtă durată care să necesite maximum cinci sole. De asemenea, a fost stabilit şi un tip de asolament de protecţie necesar pe terenurile cu pante mai mari sau în zonele cu relief accidentat. Acesta cuprinde un număr mai mare de sole (6-9 sole), din care majoritatea să fie semănate cu ierburi perene. Celelalte sole vor fi ocupate cu alte culturi (cereale păioase, leguminoase anuale, prăşitoare ş.a.m.d.), în funcţie de nevoile fermierului.

Sisteme antierozionale de cultură
Cât priveşte sistemele antierozionale de cultură, din cercetările Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni, judeţul Vaslui, s-au desprins concluzii distincte privitoare la patru astfel de sisteme, în funcţie şi de dimensiunea pantelor. Sistemul de executare a tuturor lucrărilor pe direcţia generală a curbelor de nivel are eficacitate maximă pe terenurile cu pante mai mici de 5% şi presupune admiterea unei abateri, de la direcţia reală a curbelor de nivel, de cel mult 5%, în funcţie de textura terenului pe distanţe mai mici de 200 m şi abateri de 2-3% când distanţele sunt mai lungi. Sistemul de culturi în fâşiiprezintă eficacitate maximă pe terenurile cu pante cuprinse între 5 şi 12%. Metoda constă în alternarea pe suprafaţa versantului a culturilor, în funcţie de gradul lor de protecţie antierozională, în fâşii de lăţimi variabile stabilite pe criteriul eroziunii medii anuale admisibile. Sistemul de culturi în benzi înierbate constă în amplasarea pe versanţi a unor benzi însămânţate cu un amestec de ierburi de lăţimea unei semănători, la distanţe calculate ca şi în cazul culturilor în fâşii. Este un sistem antierozional care are eficacitate pe versanţii cu pante cuprinse între 10 şi 18%.Sistemul cu terase bancheta constă în amplasarea pe versanţii cu pante de peste 20 % a unor banchete la distante variabile, stabilite pe criteriul eroziunii medii anuale admisibile. Acest sistem contribuie la stăvilirea semnificativă a fenomenului de eroziune şi la mărirea gradului de mecanizare a terenurilor cu pante mari. ”Chiar dacă am trecut prin perioade deosebit de dificile, am reuşit să continuăm cercetările, iar, în acest moment, cel puţin pentru zona Moldovei, avem o imagine foarte exactă şi detaliată asupra intensităţii fenomenului de eroziune a solului. Cel mai pregnant se manifestă în Podişul central moldovenesc, în Colinele Tutovei şi în Dealurile Fălciului, precum şi în Nord, respectiv în judeţele Botoşani – Suceava. De asemenea, zonele cuprinse de procesul de eroziune s-au înmulţit în judeţele Bacău şi Neamţ. Mai puţin afectată este zona de câmpie, respectiv câmpia Jijiei şi câmpia Bahluiului, din zona judeţului Iaşi. Per total, din teritoriul agricol al Moldovei, aproximativ 62 -65 la sută este afectat de eroziune, la care trebuie adăugată suprafaţa în creştere a terenului agricol aflat în pericol de degradare prin eroziune şi procese asociate”, preciza Gheorghe Purnavel.
Viitoarele obiective de cercetare sunt strâns legate inclusiv de modificarea condiţiilor agropedoclimatice în care se desfăşoară activitatea agricolă, frecvenţa şi tipul ploilor torenţiale, sezonul critic de eroziune şi coeficienţii de scurgere fiind într-o continuuă schimbare. De asemenea, între tematicile de interes pentru viitoarele cercetări se regăsesc îmbunătăţirea metodelor agrotehnice de conservare a solului şi a apei, impactul eroziunii solului şi a proceselor asociate asupra resurselor de sol şi de apă din zonele colinare, diminuarea impactului fenomenelor extreme care îşi fac din ce în ce mai des simţită prezenţa, în ultima perioadă de timp.

 

Un articol publicat în revista Ferma nr. 3/230 (ediţia 15-28 februarie 2019)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →