6 minute de citit

Mieii cu origine şi eligibilitatea pentru SCZ

Asociaţiile crescătorilor de ovine s-au organizat bine în ultimii ani pentru efectuarea controlului performanţelor la ovine. În sarcina lor a rămas aplicarea unui sistem de montă a oilor care să permită identificarea părinţilor şi a datei montei, adică să cunoască originea mieilor.

Berbec in turma_b

 

Sisteme de montă adaptate nevoilor şi posibilităţilor actuale din stâne
Destul de des crescătorii ne întreabă “Ce sistem de montă să folosesc, cu un consum redus de forţă de muncă şi cu costuri mici de întreţinere?”. Pe baza literaturii de specialitate, a experienţei practice personale şi a unor crescători, pentru cunoaşterea originii mieilor, recomandăm următoarele sisteme de montă:
• Monta naturală liberă constă în introducerea berbecilor într-o turmă în raport de 1 berbec la 30-40 de oi pe toată durata campaniei de montă, fără perioadă de odihnă. Metoda are avantajul că nu necesită forţă de muncă în plus, dar are inconvenientul că perioada împerecherilor se prelungeşte din cauza epuizării fiziologice în timp a berbecilor dominanţi şi a luptelor de ierarhizare. Cel mai mare inconvenient al acestei metode este că nu se cunoaşte originea paternă. Totuşi în perioada actuală se pot genotipiza berbecii şi oile pentru montă, o dată în viaţă, şi apoi, în fiecare an, mieii destinaţi pentru prăsilă, după care se pot identifica părinţii. Deşi metoda este costisitoare (10-15 euro/analiză), un număr considerabil de crescători, care nu au păşunile parcelate cu gard, doresc să aplice din acest an monta naturală liberă cu genotiparea părinţilor şi mieilor.
• Monta în harem combină avantajele montei dirijate (se cunoaşte tata şi mama) şi a montei naturale libere (efort uman redus). Crescătorii repartizează berbecii apţi pentru montă – pe baza unei liste de potrivire a perechilor -, unui grup de 30-40 de oi care se întreţin separat cu berbecul pe o parcelă de păşune sau în saivan pe o perioadă de 35-40 de zile. Berbecul poate monta fiecare oaie o dată sau de mai multe ori, fără intervenţia crescătorului şi, în final, se obţine o fecunditate şi o prolificitate – conform potenţialului oilor – de 97%, respectiv 125%. În registrul de monte şi fătări se trece numărul matricol al oilor şi al berbecului, urmând ca după înregistrarea datei fătării mieilor să se reconstituie data montei fecunde (150 zile ± 5 zile) înapoi de la data fătării, conform unei grile.
Acest sistem de montă s-a aplicat mai frecvent de către crescătorii cu efective mai mici (120-240 de oi mame). Monta în harem o aplică majoritatea crescătorilor de oi din vestul Europei care au păşunile parcelate şi îngrădite. În România sunt foarte puţini crescători care aplică acest sistem de păşunat şi, în această situaţie, au organizat monta în harem în boxe mari, delimitate, în saivane sau şoproane. Rezultatele, în multe cazuri, au fost sub aşteptări, iar costurile de furajare pe o perioadă de 35-40 de zile s-au ridicat la valori considerabile. Pentru a reduce aceste costuri, unii crescători au folosit un berbec cu ham la circa 40 de oi în harem şi oile marcate după montă au fost scoase în fiecare dimineaţă din saivan într-o turmă separată, întreţinută pe păşuni sau pe mirişti înverzite.
• Monta dirijată cu depistarea oilor în călduri cu berbeci încercători necesită un efort uman considerabil. Dimineaţa se folosesşte un berbec încercător cu şorţ la 40-60 de oi, iar berbecii destinaţi pentru monte sunt cazaţi în boxe individuale (3×3 m) unde li se aduc 1-3 oi depistate în călduri şi se ţin împreună până a doua zi dimineaţa, când se înregistrează montele şi apoi se eliberează oile în turmă.
• Inseminarea artificială şi sicronizarea căldurilor se foloseşte frecvent în vestul Europei la rasele de ovine specializate pentru producţia de lapte. La noi în ţară, această metodă se aplică doar în unele staţiuni de cercetare.
Fiecare crescător înscris în COP este obligat să aleagă un sistem de montă, în funcţie de posibilităţi, care permite identificarea părinţilor, acţiune necesară în ameliorarea prin selecţie a ovinelor.

Ioan PĂDEANU
Octavian Sorin VOIA
USAMVB Timişoara

PREGĂTIREA BERBECILOR PENTRU MONTĂ
În prezent, crescătorii de oi şi de capre se confruntă cu o lipsă acută a forţei de muncă şi, totodată, cu scăderea cererii de miei pe piaţa externă şi de lână pe piaţa internă. Pentru a supravieţui financiar, tot mai mulţi crescători doresc să intre în COP pentru a accesa în fiecare an SCZ-ul (sprijinul cuplat în zootehnie).
Indiferent de sistemul de montă ales, berbecii trebuie să fie pregătiţi din timp pentru campania de montă. Astfel, în fiecare an, cu circa două luni înainte de data programată pentru începerea montelor, se recoltează obligatoriu probe de sânge de la fiecare berbec, de către medicul veterinar concesionar, pentru depistarea berbecilor infectaţi cu Brucella melitensis şi opţional pentru genotipizarea berbecilor rezistenţi la scrapie.
Berbecii apţi pentru reproducere, dacă este cazul, se separă de celelalte ovine, se furajează stimulativ prin întreţinerea pe o păşune de bună calitate şi primesc zilnic 0,5-0,8 kg concentrate (ovăz sau amestec cu orz sau porumb 50%).

CUM EFICIENTIZĂM COSTURILE ÎN CAZUL MONTEI ÎN HAREM?
Monta cu berbeci în harem tinde să se extindă, deoarece costurile cu achiziţionarea hamurilor sunt mai mici (un ham costă 60-80 de lei) şi se pot aplica atât la efective mici, cât şi la cele mai mari.
Astfel, pentru efectivele mai mici de oi întreţinute pe păşune (100-200 oi), dimineaţa se introduce un berbec cu ham şi seara oile montate şi marcate pe crupă cu amprenta de culoare a berbecului se scot din turmă şi se lasă împreună cu berbecul pepinier, separat peste noapte într-o boxă mare, până a doua zi dimineaţa, când se înregistrează data montelor, numerele matricole (oaie/berbec) în registrul de monte şi fătări. Oile montate se eliberează în turmă şi berbecul se introduce într-o boxă individuală pentru o perioadă de 5-7 zile pentru refacere. În turmă se introduce alt berbec cu ham, ce efectuează monta după modelul descris anterior. În turmele mai mari de 200-250 de oi se foloseşte un berbec cu ham numai până la amiază, respectând protocolul de evidenţă descris şi apoi se introduce alt berbec până seara. Pentru a selecta cu uşurinţă oile montate şi marcate, crescătorii au nevoie de un răscol cu un culoar prevăzut cu o uşiţă mobilă la capăt şi de o boxă de reţinere a oilor, care vor fi înregistrate şi apoi se trec într-o turmă de oi montate.

 

Un articol publicat în revista Ferma nr. 14/219 (ediţia 15-31 august 2018)

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →