Marele Alb - robust, prolific şi performant - Revista Ferma
6 minute de citit

Marele Alb – robust, prolific şi performant

 

La această acţiune o contribuţie deosebită a avut crescătorul Joseph Tuley care poate fi considerat părintele acestei rase. Porcinele din acest nucleu ameliorat au fost apoi încrucişate cu porcine primitive de origine asiatică (importate din China), cu porcine din rasele de formaţie veche (rase romane) precum şi cu porcine din rasele Micul Alb şi Essex, care erau deja formate în Anglia.

Din aceste încrucişări multiple şi ca o consecinţă a unei hrăniri abundente, au rezultat porcine de talie mare, robuste de culoare albă cu pete negre. În urma unei selecţii riguroase, petele negre au fost eliminate, astfel încât noul tip cuprindea animale complet albe, robuste, de talie mare, cu precocitate şi prolificitate ridicate. Sub această formă a fost prezentat la o expoziţie zootehnică în anul 1851, dându-i-se numele de York mare, după comitatul în care s-a format.

Acţiunea de ameliorare prin selecţie a fost continuată de John Fischer în vederea consolidării însuşirilor, iar în anul 1868 a fost declarată rasă când i s-a fixat standardul performanţelor şi i s-a dat numele oficial de Large-White după caracteristicile principale de exterior: masa corporală mare şi culoare albă.

La noi rasa Marele Alb a fost importată din Anglia în repetate rânduri încă înainte de anul 1900. Importuri mai masive s-au făcut după anul 1900, când a fost mai bine precizat scopul importului şi anume încrucişarea de absorbţie cu porcinele indigene, în special cu rasa Stocli, în vederea ameliorării acestora.

 

Însuşiri morfoproductive

Porcinele din rasa Marele Alb sunt de talie şi masă corporală mare, robuste, de culoare albă şi au o conformaţie corporală armonioasă. (înălţimea la grebăn 75-85 cm, lungimea corpului 150-160 cm, greutatea de 200-240 kg la adulte, în condiţie de expoziţie pot ajunge şi la greutăţi de 400 kg).
Capul este potrivit de mare, larg, cu profilul uşor concav şi cu fruntea largă. Urechile sunt de mărime mijlocie, uşor aplecate înainte şi lateral, având marginile prevăzute cu peri fini. Gâtul este musculos, relativ scurt şi bine legat de cap şi trunchi.

Trunchiul este de formă aproape cilindrică mai ales la tineret, este lung, larg şi adânc, cu linia superioară dreaptă sau uşor convexă, iar linia inferioară aproape paralelă cu cea superioară. Spata este largă, bine îmbrăcată în  muşchi. Pieptul este larg, iar coastele bine arcuite. Spinarea şi şalele sunt lungi şi largi.

Crupa este, lungă, largă, uşor oblică aproape dreaptă şi musculoasă, iar şuncile sunt bine dezvoltate, cu ţesut musculat abundent. Abdomenul este bine dezvoltat, cilindric şi prezintă pe partea inferioară 12-16 sfârcuri. Membrele sunt puternice având oasele bine dezvoltate cu aplomburi corecte, ceea ce denotă un schelet bine dezvoltat şi puternic. Constituţia animalelor este robustă.

Părul la rasa Marele Alb este de culoare albă, scurt, neted şi nu prea abundent. La vieri este mai des decât la scroafe. La vârful cozii, părul formează un smoc, care este mai pronunţat la exemplarele de rasă pură. Pielea este fină, elastică bine întinsă pe corp şi de culoare albă-roz. Petele colorate pe piele sau păr indică impuritate de rasă.

 

Prolificitatea

În medie se obţin 12 purcei la o fătare, greutatea medie a purceilor la naştere fiind de 1,2-1,4 kg. Fecunditatea scroafelor este de asemenea mare, de 92-95 %.
Scroafele sunt în general bune mame şi au o producţie bună de lapte, capacitatea de alăptare, exprimată prin greutatea lotului de purcei la vârsta de 21 zile, este de 45-55 kg. De la o scroafă se înţarcă cca. 10 purcei cu o greutate medie de 7-9 kg, la vârsta de 5 săptămâni.

 

Precocitatea rasei

Tineretul de prăsilă atinge dezvoltarea corporală corespunzătoare introducerii la reproducţie (cca 110-120 kg) la vârsta de 7-8 luni. Precocitatea bună este reflectată şi de dinamica creşterii tineretului, care înregistrează la vârsta de 2 luni greutatea de 16-18 kg. La 4 luni 40-45 kg, la 6 luni 100-110 kg, iar la 7-8 luni 110-130 kg.

Tineretul din rasa Marele Alb se pretează foarte bine la îngrăşarea timpurie pentru carne, cu sacrificarea la greutatea de 105-120 kg, pe care o atinge în condiţii obişnuite de creştere şi îngrăşare la vârsta de 7-8 luni, realizând un spor mediu zilnic de cca. 600 g cu un consum specific de 3,5-3,8 kg concentrate.

Se pretează de asemenea la îngrăşare pentru bacon, asigurând carcase de calitate satisfăcătoare, dar inferioare celor provenite de la rasa Landrace.
în perioada de testare (91-181 zile) tineretul realizează un spor mediu zilnic de 614- 661 g, cu un consum specific de 2,97 -3,16 kg N.C.

Randamentul de sacrificare este bun, de 75-76% iar carcasele sunt de calitate superioară.

Rasa Marele Alb se caracterizează printr-o capacitate ridicată de aclimatizare şi de acomodare la diferite sisteme de creştere şi tipuri de furajare.

Se creşte cu rezultate foarte bune atât în sistemul gospodăresc cât şi în sistemul intensiv-industrial, valorificând bine atât furajele concentrate cât şi nutreţurile verzi, suculente etc. Ca defect trebuie menţionat sensibilitatea la acţiunea îndelungată a razelor solare şi la frig, datorită părului rar şi lipsei pigmenţilor din piele şi păr.

În trecutul nu prea îndepărtat, rasa Marele Alb era considerată prototipul raselor de carne datorită calităţii carcasei. În prezent, deşi este considerată tot o rasă specializată pentru carne, din punct de vedere al calităţii carcasei ea este întrecută de late rase ca: Landrace, Pietrain, Duroc, Hampshire etc. Drept urmare, în prezent, în acţiunea de ameliorare a rasei Marele alb un accent deosebit se pune pe îmbunătăţirea calităţii carcasei.

Performanţele productive ale rasei Marele Alb crescute la S.C. Romsuintest Periş S.A. sunt prezentate în tab. 1 şi 2.

 

Tabelul 1 – Performanţele reproducţiei

Tabel reproducţie

 

Tabelul 2 – Performanţe de creştere şi carcasă

Tabel creştere

 

Importanţă şi perspective de dezvoltare

Datorită însuşirilor sale bune, rasa Marele Alb este larg răspândită în toate regiunile de la noi din ţară, fiind crescută atât în rasă pură cât şi sub formă de metişi cu alte rase.
În creşterea intensiv-industrială rasa Marele Alb se utilizează împreună cu rasa Landrace la obţinerea scrofiţelor hibride F1 .

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(45)/2007

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →