4 minute de citit

LEGEA ZOOTEHNIEI ÎN OIERIT – pe cât de interesantă, pe atât de ambiguă

În numărul trecut al revistei Ferma (230/2019), am prezentat obiectivele generale şi prevederile mai importante ale acestei legi privind alimentaţia animalelor. Acum ne vom referi la capitolul dedicat ameliorării animalelor.

DSC00155m119_b

„Pionii” principali în activitatea de ameliorare a animalelor
Un capitol (IV) deosebit de important al legii se referă la ameliorarea animalelor, “o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei din România”.
Mulţi preşedinţi de asociaţii şi crescătorii, după lecturarea acestei legi, au rămas cu mari nedumeriri referitor la ce înseamnă “autoritatea competentă a statului în zootehnie”, noţiune care poate fi interpretată în mai multe variante. În prezent, incontestabil, această autoritate este Agenţia Naţională pentru Zootehnie Prof. dr. G.K. Constantinescu din Bucureşti (ANZ), condusă de Iacob Lelior. Atunci ne întrebăm de ce s-a ocolit indicarea acestei instituţii şi nu s-au eliminat confuziile? Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va coordona politicile pentru întreaga activitate în domeniul zootehniei tocmai prin această “autoritate competentă a statului în zootehnie” cu o denumire confuză.
Legea prevede foarte clar şi concis că ameliorarea animalelor se realizează prin lucrări de selecţie şi de reproducţie dirijată în rasă pură, prin hibridare şi prin încrucişare. Dar organizarea şi desfăşurarea activităţii de ameliorare şi reproducţie a animalelor se face în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, mai cu seamă Regulamentul 1012, şi cea naţională. Ameliorarea în rasă pură se realizează pe baza registrelor genealogice şi a programelor de ameliorare întocmite pe fiecare rasă de ovine autohtonă de către societăţi de ameliorare (asociaţii ale crescătorilor, organizatii de ameliorare sau organ public) recunoscute oficial. Înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice şi registrelor zootehnice se bazează pe regulamentele de organizare şi funcţionare (ROF) întocmite de asociaţiile acreditate pentru aceste activităţi.

Câteva condiţii pentru a primi girul ANZ
„Autoritatea competentă a statului în zootehnie” (adică ANZ) evaluează şi aprobă programele de ameliorare depuse de o societate de ameliorare /exploataţie de ameliorare (asociaţie de crescători, organizaţie de ameliorare, întreprindere privată) numai dacă îndeplinesc cel puţin unul dintre următoarele obiective: ameliorarea rasei/liniei/hibridului; conservarea rasei/liniei; crearea unei noi rase, linii/hibrid; reconstituirea unei rase; descriu în detaliu obiectivele ameliorării şi respectă legislaţia în vigoare în domeniul ameliorării animalelor.
Lucrările de selecţie, testarea performanţelor şi evaluarea genetică se efectuează de către societăţi de ameliorare şi/sau exploataţii de ameliorare care pot, însă, încredinţa unei părţi terţe autorizate activităţi specifice legate de gestionarea programelor de ameliorare, testarea performanţelor individuale şi evaluarea genetică (valoare de ameliorare).
Societăţile de ameliorare şi/sau exploataţiile de ameliorare colectează în baza de date rezultatele obţinute în lucrările de ameliorare a animalelor şi le raportează în Baza naţională a forului superior (ANZ). Aceste societăţi şi exploataţii au obligaţia realizării lucrărilor de selecţie, înfiinţării şi actualizării permanente a bazelor de date, certificarea originii animalelor şi eliberarea certificatelor zootehnice, care cuprind originea şi performanţele animalului, părinţilor şi bunicilor lui pentru animalele cuprinse în programul propriu de ameliorare.

DSC01696m119_b

Un scop bine ţintit
Pentru a avea rezultate, personalul societăţilor şi/sau exploataţiilor de ameliorare trebuie să se ghideze după conceptul “competenţă profesională, corectitudine şi acurateţe ridicată în evaluarea şi gestionarea performanţelor productive la animalele introduse în programul de ameliorare”.
Falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale, utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi/sau conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri şi introducerea pe teritoriul României de reproducători şi/sau material biologic (spermă, embrioni etc.) fără autorizaţie constituie infracţiuni care, în funcţie de gravitate, se pedepsesc cu privare de libertate sau amenzi ridicate.
În esenţă însă, legea actuală a Zootehniei are ca scop principal ameliorarea genetică a animalelor şi conservarea raselor în pericol de dispariţie.

Va urma…

 

BANI DE LA STAT PENTRU FERMELE DE ELITĂ
Plata serviciilor pentru lucrările de ameliorare a animalelor se face prin ajutoare de stat aprobate prin lege.
Mai mult, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin măsuri de sprijin, va susţine financiar efectivele de animale din fermele de elită. Consider că această iniţiativă, foarte bine gândită, prevăzută în articolul 23, punctul 2, va stimula concurenţa între crescători pentru a obţine animale cu performanţe superioare.

Un articol publicat în revista Ferma nr. 4/231 (ediţia 1-14 martie 2019)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →