ÎNGHEŢUL TÂRZIU a afectat POMICULTURA. Ce specii au avut de suferit şi în ce zone? - Revista Ferma
5 minute de citit

ÎNGHEŢUL TÂRZIU a afectat POMICULTURA. Ce specii au avut de suferit şi în ce zone?

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti- Mărăcineni, prin reţeaua de Staţiuni formată din SCDP Băneasa, SCDP Constanţa, SCDP Iaşi-Fălticeni şi SCDP Voineşti a analizat efectul valului de temperaturi – îngheţuri târzii din zilele de 16-17 martie şi a ajuns la concluzia că acestea au avut efecte asupra unor specii pomicole aflate în faza de început şi de înflorire deplină, efecte semnificativ negative care vor influenţa în mod sigur negativ producţia de fructe la speciile afectate de îngheţ.

În urma analizei efectuate de către specialiştii ICDP Piteşti şi ai staţiunilor pomicole Băneasa, Constanţa, Fălticeni, Iaşi şi Voineşti, s-au semnalat pagube însemnate în livezile pe rod, mai ales la cais şi piersic, datorită primului val de îngheţuri târzii din această primăvară.

Toate aceste pagube au fost accentuate de avansul fenologic (10 – 14 zile) al majorităţii speciilor pomicole, provocat de temperaturile foarte ridicate înregistrate la nivelul întregii ţări în lunile ianuarie (2-3ºC peste normală), februarie (3-4ºC mai cald decât media multianuală) şi în prima jumătatea a lunii martie.

În zona de sud şi de est a României, în zilele de 16 şi 17 martie (mai ales în localităţile Vaslui -10,0ºC, Negreşti -9,1ºC, Băneasa-Bucureşti -8,4ºC, Griviţa -8,2ºC, Ploieşti şi Brăila -7,9ºC, Târgovişte -7,5ºC, Ianca -7,4ºC, Olteniţa -7,3ºC şi Mărăcineni, Argeş -7,1ºC, figurile 1 şi 2), s-au înregistrat îngheţuri târzii cu temperaturi sub pragurile minime critice (10% dăunări) ale fenofazelor curente, la aproape toate speciile pomicole.

Ca o regulă generală, pagubele provocate au fost cu atât mai însemnate cu cât specia pomicolă s-a aflat într-un stadiu fenologic mai avansat, iar temperaturile aerului au fost mai coborâte. De asemenea, la nivelul fiecărei specii, mai afectate au fost soiurile cu cel mai mare avans fenologic (cu pornire mai timpurie în vegetaţie), iar la nivelul fiecărui pom, au fost mai afectate organele generative (muguri, flori) cele mai evoluate din punct de vedere stadial, astfel:

Caisul aflat la fenofaza de început de înflorire sau chiar înflorire deplină a fost total afectat la SCDP Constanţa (-5ºC, -6,5ºC), ca de altfel în toată Dobrogea şi în procent de 95% la SCDP Băneasa (-8,4ºC) şi Voineşti (-7,4ºC) la soiurile aflate la înflorirea deplină şi de 75% la cele aflate la începutul înfloririi. Pagube mari de 91-95% s-au semnalat şi la Iaşi (-5,9ºC) la soiurile aflate la înflorirea deplină şi de 19-37% la cele aflate în fenofaza de buton alb;

Piersicul din sudul României, de la SCDP Constanţa şi Băneasa, aflat în fenofaza de început de înflorire la soiurile timpurii şi buton roz la cele tardive, a fost afectat în procent de 75-80%. Pagube mai reduse s-au semnalat la SCDP Iaşi (8-40%), Voineşti (25%) şi ICDP Piteşti (2-3%), zone în care pomii s-au aflat în fenofaza de buton roz;

Cireşul mai puţin avansat fenologic, aflat la dezmugurire numai la ICDP Piteşti, Mărăcineni, în restul ţării mugurii fiind doar umflaţi, a fost relativ puţin afectat, în procent de 27-67% la Mărăcineni, de 18-57% la SCDP Iaşi şi de 10-20% la SCDP Fălticeni şi Voineşti;

Mărul – specie aflată în majoritatea zonelor ţării la umflarea mugurilor a fost puţin afectat – 10% la SCDP Fălticeni. Doar la ICDP Piteşti, Mărăcineni avansul fenologic al soiului Idared aflat la dezmugurire, a determinat înregistrarea unor pagube mai mari, de 67%;

Părul aflat în fenofaza de început de dezmugurire a înregistrat pagube reduse, de doar 31% la soiul Santa Maria de la ICDP Piteşti;

Vişin – s-au semnalat pagube mai reduse decât la cireş, de doar 20-35% la SCDP Iaşi (umflare muguri) şi de 13-16% la ICDP Piteşti (dezmugurire);
Prunul aflat în fenofaza de umflare a mugurilor, sau de dezmugurire în sud, nu a fost afectat;
Nucul la care mugurii erau doar umflaţi, a fost puţin afectat (10-20% la Iaşi şi Fălticeni şi 40% la Mărăcineni, Argeş);
Afin – datorită avansului fenologic considerabil (10 zile) semnalat la ICDP Piteşti, Mărăcineni la majoritatea soiurilor, un procent mare de muguri, cuprins între 50 şi 89% au avut între 2 şi 4 butoni florali (cei mai evoluaţi din inflorescenţă) afectaţi de îngheţurile târzii din zilele de 16 şi 17 martie (-7,1ºC).

Ca o regulă generală, în literatura de specialitate s-a stabilit că cireşul şi vişinul au nevoie de cel puţin 50% din mugurii de rod produşi în anul anterior pentru a rodi normal, pe când la celelalte specii pomicole cu fructe mai mari (mărul, părul, caisul, piersicul, nectarinul şi prunul), sunt necesari doar 10% muguri viabili. Este, de asemenea importantă şi distribuţia uniformă a mugurilor de rod viabili în coroană, pentru a realiza întregul potenţial de producţie.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →