3 minute de citit

Ghid nou pentru APIA. Stuful, plantă eligibilă

foto 1 Ghid nou pentru APIA. Stuful, plantă eligibilă
Foto 1: iStock.com/RonFullHD

Cu o lună și jumătate înainte de startul campaniei de acordare a subvențiilor agricole, MADR a modificat Anexa la Ordinul nr. 177/2023 pentru aprobarea Ghidului privind identificarea parcelelor LPIS.

Subvențiile agricole vor fi acordate în baza noilor prevederi. Ce conține noul Ghid informativ?

CUM SUNT DEFINITE SUPRAFEȚELE AGRICOLE?

Suprafața agricolă înseamnă o suprafață care cuprinde: terenuri arabile, culturi permanente și pajişti permanente.
1. Terenurile arabile sunt acele terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile.
2. Culturile permanente sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate.
3. Pajiștile permanente sunt terenuri folosite ca pășuni permanente și fânețe permanente, consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane (inclusiv stuful, papura și rogozul, specii declarate eligibile recent, prin Ordinul de ministru 80/2023 ), care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani; acestea pot include și alte specii, precum arbuști și/sau arbori, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante.

ARIA NETĂ ȘI TERENUL PÂRLOAGĂ

Aria netă a blocului fizic este suprafața/aria calculată de sistem după deducerea elementelor neeligibile pentru care nu există obligația delimitării, acele suprafețe mai mici de 100 metri pătrați neutilizate în scop agricol dar care însumate depășesc 100 de metri pătrați la nivelul parcelei de referință.
Această abordare trebuie aplicată şi de fermier în cazul în care delimitează o parcelă agricolă pentru care solicită sprijin și nu exclude din parcela digitizată elementele neutilizate în scop agricol cu excepția celor definite pentru GAEC 8 eligibile pentru plata BISS.
Terenul lăsat pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minim 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie – august. Pentru îmbunătățirea fertilității solului, un teren arabil declarat de către fermier ca fiind neproductiv poate fi lăsat în pârloagă pe același amplasament o perioadă de cel mult 4 ani.

REGULI DE DELIMITARE PENTRU BLOCUL FIZIC

Blocul fizic se delimitează geografic pe limite stabile (drumuri, căi ferate, limitele așezărilor, cursuri de apă, canalele de irigaţii, baraje artificiale, marginea pădurii, arbori, garduri vii, limitele culturilor permanente, ziduri) având un identificator unic, înregistrat în sistemul de informaţii geografice (GIS – Geographic Information System) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS – Land Parcel Identification System).
Blocul fizic se delimitează pe baza imaginilor ortofoto, a imaginilor satelitare sau pe baza măsurătorilor realizate în urma verificărilor în teren. Blocul fizic conține suprafețe agricole. Suprafețele neagricole trebuie excluse din cadrul blocului fizic prin digitizare.

Vezi AICI CÂND SE EXCLUD SUPRAFEȚELE?

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →