Calendarul lucrărilor agricole la ieşirea din iarnă şi începutul primăverii - Revista Ferma
8 minute de citit

Calendarul lucrărilor agricole la ieşirea din iarnă şi începutul primăverii

priveliste m Calendarul lucrărilor agricole la ieşirea din iarnă şi începutul primăverii

Controlul stării de vegetaţie a culturilor de toamnă la data ieşirii din iarnă privind numărul de plante la 1 m2, gradul de înfrăţire la orz, orzoaică, grâu şi starea fitosanitară a acestora este o lucrare importantă, care se impune a fii efectuată imediat după topirea zăpezii. Pentru a obţine informaţii reale este necesar ca acest control să fie efectuat pe diagonalele parcelelor.

Culturile dezrădăcinate, cu rădăcinile rupte şi nodul de înfrăţire dezgolit, fenomen numit de “descălţarea plantelor”, vor fii imediat ce se poate intra în teren tăvălugite, cu tăvălugul neted. Pe terenurile cu exces de umiditate se vor executa rigole pentru evacuarea excesului şi înlăturarea pericolului de asfixierea plantelor.


Fertilizarea cu azot a culturilor de toamnă trebuie efectuată corelat cu starea de vegetaţie a acestora şi cu dozele de îngrăşăminte aplicate în toamnă, astfel se asigură prevenirea căderii plantelor şi se reduce atacul bolilor foliare.

Când culturile sunt rare în primăvară se urmăreşte stimularea înfrăţirii, respectiv numărul de fraţii fertili să fie mai mare. În aceste situaţii se impune ca fertilizarea din primăvară să se execute cât mai devreme, pe sol încă îngheţat.

Când densitatea este mare şi urmărim doar fertilitatea spicelor, vom întârzia cu aplicarea îngrăşămintelor cu azot până înainte de împăiere.

Dozele de îngrăşăminte cu azot care se vor aplica, în funcţie de dozele aplicate din toamnă, soiul cultivat, planta premergătoare, starea de fertilitae a solului, vor fii cuprinse între 60-90 kg/ha s.a

O atenţie deosebită trebuie să acordăm uniformităţii de aplicare a îngrăşămintelor. Când dozele din primăvară se fragmentează, este de preferat ca ultima aplicare să fie efectuată perpendicular pe direcţia de aplicare a precedentei.


Procurarea seminţelor pentru semănat trebuie făcută cu grijă, de la unităţi autorizate şi care să vă elibereze odată cu sămânţa şi copii după buletinul de calitate, din care să rezultae soiul, puritatea fizică, germinaţia, masa a 1000 de seminţe şi starea fitosanitară.
Pentru a veni în sprijinul cultivatorilor menţionăm câteva date privind însuşirile soiurilor din catalogul oficial de soiuri, pentru plantele care se seamănă în prima epocă de semănat.

Ovăz – soiurile zonate sunt Cory, Mureş, Someşan şi Lovrin 1. Soiul Cory are o capacitate de producţie de peste 4000 kg/ha. Perioada de vegetaţie este cuprinsă între 87-109 zile. Soiul este rezistent la secetă şi arşiţă şi are o rezistenţă mijlocie la cădere şi scuturare, făinare şi rugina galbenă şi brună. Soiul Mureş are o capacitate de producţie de 4500-5000 kg/ha.

Perioada de vegetaţie este de 113 zile. Soiul este rezistent la cădere, secetă, şiştăvire şi helmintosporioza şi mijlociu de rezistent la rugina brună şi făinare. Soiul Someşan se caracterizează printr-o rezistenţă bună la secetă şi scuturare. Este rezistent la rugina neagră, mijlociu de rezistent la făinare şi sensibil la helmintosporioză.

Soiul Lovrin 1 este un soi cu capacitate de producţie de 4500-5000 kg/ha, cu rezistenţă mijlocie la cădere şi cu rezistenţă bună la secetă şi boli. Este adaptat cu precădere pentru zona din vestul ţării.

Orzoaica – soiurile prevăzute în Catalogul oficial sunt soiuri cu capacitate de producţie între 4000-5000 kg/ha, cu rezistenţă mijlocie-bună la cădere, secetă, arşiţă şi boli. Dintre soiurile de primăvară de orzoaică amintim: Avânt, Barke, Cecilia, Daciana, Ditta, Farmec, Scarlett, Thuringia.

Grâul de primăvară – soiurile de grâu pentru pâine (Triticum aestivum vulgare) zonate sunt Speranţa şi Rubin, la care se adaugă soiurile de grâu tare (Triticum durum) Artena şi Ixos. Capacitatea de producţie a acestor soiuri este mai mică decât a soiurilor de toamnă, situată între 3500-4500 kg/ha.

Secara de primăvară – este prezentă în cultură cu un singur soi Impuls, cu o foarte bună capacitate de producţie de peste 5000 kg/ha. Este mai precoce decât grâul de primăvară Speranţa cu 4 zile. Soiul este valoros fiind rezistent la cădere, secetă şi arşiţă.

Mazărea de câmp – este prezentă prin numeroase soiuri: Alfeta, Alma, Atol, Baccara, Bastille, Corina, Dora, Eiffel, Grafila, Lotto, Magistra, Marina, Mona, Montana, Moniquie, Profi, Renata, Rodil, Turbo, Vedea. Aceste soiuri au o perioadă de vegetaţie de 70-90 zile, au poziţia plantelor la maturitate culcată la soiul Vedea, semierectă la soiurile Alina, Atol, Grafila şi Rodil şi erectă la celelalte soiuri.

Toate aceste soiuri au o capacitate de producţie mai mare de 2500 kg/ha.

• La linte în Catalogul oficial este înregistrat un singur soi Oana, cu seminţe mari, cu perioada de vegetaţie 70-90 zile, cu o capacitate de producţie de peste 1200-1500 kg/ha.

• La năut este înregistrat un singur soi Cicero, rezistent la secetă şi Ascochita, cu producţii ridicate 1200-1600 kg/ha, cu o perioadă de vegetaţie de 90-110 zile.

• La bob, lista oficială cuprinde soiurile Costin şi Productiv 31 la bobul mare şi Fin de Vidra din bobul mic.

• Toate sunt soiuri semitimpurii, cu capacitate de producţie de peste 2000-2500 kg/ha.

Rapiţa pentru ulei este prezentă în catalog cu soiurile de primăvară Bolero, Star, Cyclone şi Heros. Capacitatea de producţie a acestor soiuri se situează între 2000-2500 kg/ha.

Principalele elemente privind tehnologia semănatului pentru plantele de cultură mare care se seamănă în epoca I.

tabel Calendarul lucrărilor agricole la ieşirea din iarnă şi începutul primăverii


Pregătirea terenului pentru plantele care se seamănă în epoca I trebuie realizată cât mai devreme, imediat ce se poate intra în câmp, când brazdele “au înflorit” şi nu-i pericol de tasare. Multă grijă trebuie să acordăm utilajelor folosite, astfel ca printr-un număr minim de treceri să realizăm încorporarea îngrăşămintelor, erbicidelor preemergente şi să combatem buruienile răsărite. Alegerea celei mai bune unelte depinde de starea solului care se schimbă de la o zi la alta.

Cel mai important obiectiv urmărit prin lucrarea solului este conservarea apei acumulate în perioada toamnă iarnă în sol. În acest sens terenul trebuie să fie cât mai uniform şi afânat la suprafaţă, pentru a întrerupe ascensiunea capilară şi bine structurat.

De preferat deci este ca pregătirea patului germinativ să se realizeze cu ajutorul grapelor cu colţi, cultivatoarelor şi a combinatorului. Utilizarea grapelor cu discuri în agregat cu grape cu colţi se practică pe terenurile tasate, bolovănoase şi denivelate. Arăturile de primăvară nu sunt admise decât în cazuri extreme, pe terenuri supuse eroziunii s-au rămase nearate din toamnă.

În aceste cazuri arăturile sunt superficiale, să asigure încorporarea resturilor organice de la culturile anterioare. Arăturile de primăvară se fac cât mai timpuriu, fără bulgări.


Tratarea seminţelor înainte de semănat este o măsură obligatorie, numai astfel le putem proteja împotriva bolilor şi a dăunătorilor, să avem o răsărire bună şi plante sănătoase. Produsele existente astăzi sunt foarte numeroase, fapt pentru care dacă aţi cumpărat sămânţă netratată sau dacă semănaţi sămânţă din propria recoltă este necesar să consultaţi inginerul agronom din comună.

Cele mai multe din aceste produse sunt toxice pentru om şi animale, considerent pentru care se impune respectarea cu stricteţe a normelor de protecţie a muncii.

Seminţele leguminoaselor cultivate pentru boabe, pe lângă tratamentele care vizează combaterea bolilor şi a dăunătorilor se tratează şi cu preparatul biologic “NITRAGIN”, care asigură creşterea recoltei cu 200-400 kg/ha şi în plus reduce s-au elimină folosirea îngrăşămintelor cu azot.

Pentru ca acest tratament să fie eficace este necesar să fie executat în ziua semănatului, la întuneric, iar amestecarea seminţelor stropite cu pompe de spate să se facă cu lopeţi din lemn. Înainte de folosire, fiecare flacon trebuie controlat, iar cele cu mucegai trebuie să se elimine. Se va folosi numai apă potabilă, curată. Pentru sămânţa necesară pentru 1 hectar sunt necesare 4 doze.

În următorul număr, vom prezenta principalele aspecte referitoare la semănatul culturilor din epoca a II-a şi lucrările de îngrijire.

Acum, când primăvara bate-n geam grijile agricultorilor se înmulţesc, solicitându-vă efortul fizic şi toată chibzuinţa în rezolvarea lor. Pentru soluţionarea problemelor tehnice, solicitaţi în permanenţă sprijinul inginerilor agronomi, în acest fel vă veţi feri de necazuri.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →