3 minute de citit

„Apele Române” aşteaptă documentaţia pentru avizare

În timp ce revista se afla la tipar, am primit şi punctul de vedere al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, pe care îl solicitasem.

 apele romane_b

Care sunt cererile de avizare

Iată ce am aflat din adresa nr. 104/4.02.2022, sub semnătura directorului, ing. Bogdan-Gabriel Piticari:  

„Până la această dată, SGA Suceava a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 139/28.10.2021 pentru proiectul `Construire punct recoltare miere, şopron uscător fibroase, cu alimentare de apă dintr-un puţ forat` pentru SC Rezervor Service SRL, administrator Maria Maidaniuc.

Acelaşi beneficiar a solicitat ABA Siret în anul 2021 un acord de principiu privind montarea unei conducte de aducţiune peste digul de retenţie al lacului de acumulare Rogojeşti pentru ferma agricolă.

Pentru obţinerea acordului trebuie îndeplinite anumite condiţii, între care:

sorbul conductei va fi proiectat şi executat la un nivel corespunzător nivelului normal de retenţie restricţionat (la 298,50 mdMB);

lucrările vor începe după obţinerea avizului de gospodărire a apelor”.

 

apele romane 2_bAvizul de gospodărirea apelor

 

Care sunt condiţiile obţinerii Avizului de gospodărirea apelor?

Potrivit Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la Legii Apelor nr. 107/1996, “Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor se realizează în coordonarea autorităţii competente pentru protecţia mediului”.

Documentaţia tehnică de fundamentare trebuie să aibă obligatoriu anexată decizia etapei de evaluare iniţială emisă de autoritatea competentă de protecţia mediului şi Certificatul de Urbanism, precum şi documente care să ateste deţinerea terenurilor aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea AN Apele Române, ocupate de proiect sau de obiecte compomente ale acestuia.

Titularul de proiect este obligat să solicite avizul de gospodărire a apelor înainte de demararea lucrărilor propuse în proiect. Conform Legii 292/2018, începerea lucrărilor înainte de obţinerea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor conduce la respingerea solicitării de reglementare.

Conform Ordinului 1044/2005 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, art. 11, solicitarea de aviz de gospodărea apelor va fi însoţită de o copie de pe scrisoarea de informare publică a intenţiei privind activitatea propusă, adresată autorităţii publice locale şi confirmarea de primire a scrisorii de către acea autoritate.

Conform aceluiaşi Ordin, art. 12 “Solicitantul avizului de gospodărire a apelor va publica în ziarul local o informare cu privire la intenţia sa referitoare la activitatea propusă. Informarea va fi publicată săptămânal, timp de două săptămâni consecutive. O copie legalizată a articolelor din ziare sau un exemplar din ziarele respective se va anexa la cererea prin care se solicită aviz de gospodărire a apelor”.

Nutrim speranţa că Mihai Maidaniuc va îndeplini condiţiile pentru obţinerea Avizului şi îşi va vedea cu ochii visul de a face un „colţ de rai” la ferma sa de la Rogojeşti.

 

un articol de

MARIAN MUŞAT

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →