5 minute de citit

ANSVSA intervine în comerțul cu cereale din Ucraina

Un proiect de ordin al președintelui ANSVSA, publicat online pentru dezbatere publică, indică o mutare interesantă pe care instituția din subordinea guvernului o face în domeniul importului de cereale.

ansvsa ucraina 02 ANSVSA intervine în comerțul cu cereale din Ucraina
Foto 1: Michele Ursi

Ce ar urma să facă inspectorii sanitari veterinari?

CU CEREALELE LA CONTROL!

Să încep cu definiția furajelor: ”orice substanţă sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parţial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor”.
Materiile prime pentru furaje sunt definite astfel: ”produse de origine vegetală sau animală, al căror scop principal este să răspundă nevoilor nutriționale ale animalelor, în starea lor naturală, proaspete sau conservate, și produse derivate din prelucrarea lor industrială, cât și substanțe organice și anorganice care conțin sau nu aditivi pentru hrana animalelor, destinate hrănirii animalelor pe cale orală, fie direct, ca atare, fie după prelucrare sau pentru prepararea furajelor combinate sau ca suport pentru preamestecuri”.
Este clar că, prin noul ordin, sunt vizate, printre altele, și cerealele și semințele oleaginoase importate din Ucraina. Să reamintesc faptul că aceste mărfuri au fost interzise pe teritoriul României și al altor state din estul Uniunii Europene (Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia).

CARE SUNT ATRIBUȚIILE ANSVSA?

Prin urmare, proiectul de ordin ANSVSA pare să fie o decizie care să ducă la un control pe cont propriu al statului român asupra fluxurilor de mărfuri agricole, venite cu precădere din Ucraina, în afara cadrului decizional comunitar.
Reiese acest lucru din atribuțiile și responsabilitățile conferite A.N.S.V.S.A. prin noul ordin: autoritatea, prin structura responsabilă de controlul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor la frontieră, are următoarele responsabilități:
1. Emite Planul anual de monitorizare pentru detectarea reziduurilor de pesticide, a contaminanților și a altor substanțe periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător din furaje provenite din țări terțe;
2. Transmite Planul de monitorizare direcțiilor sanitare veterinare, în vederea aplicării acestuia, care au în subordine posturi de inspecție la frontieră și puncte de intrare;
3. Centralizează neconformitățile transmise de direcțiile sanitare veterinare înregistrate în urma controalelor la destinația finală a transporturilor de furaje provenite din țări terțe și monitorizează implementarea Planului de monitorizare.

ansvsa ucraina 01 ANSVSA intervine în comerțul cu cereale din Ucraina
Foto 2: iStock.comAleksandr Mokshyn

OBLIGAȚII ALE IMPORTATORILOR

Controlul strict al fluxului de cereale și semințe oleaginoase din import, cu precădere din Ucraina, va fi obținut prin impunerea unor obligații operatorilor economici în derularea operațiunilor de import de furaje.
Astfel, firmele de import-export au obligația să se autorizeze/înregistreze sanitar veterinar ca operator în domeniul nutriției animalelor, în conformitate cu legislația sanitar veterinară în vigoare, la direcția sanitară veterinară județeană pe raza căreia au înregistrat sediul social al societății comerciale.
Transporturile de furaje provenite din țări terțe pot intra în România numai printr-un post de inspecție la frontieră, punct de intrare, respectiv printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât postul inspecție la frontieră sau punctul de intrare.
Operatorul economic trebuie să notifice data și ora estimată pentru sosirea transportului la postul de inspecție la frontieră sau punctul de intrare, precum și natura lotului, cu cel puțin 24 de ore înaintea sosirii transportului.

ansvsa ucraina 03 ANSVSA intervine în comerțul cu cereale din Ucraina
Foto 3: iStock.com/piotr_malczyk

DOCUMENTUL DE CONFORMITATE

Transporturile de furaje importate prin posturile de inspecție la frontieră/punctele de intrare trebuie să fie însoțite până la destinație de originalul documentului de intrare furaje semnat și ștampilat de inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.
La importul furajelor operatorii economici au obligația de a achita tariful aferent controlului la importul furajelor și tariful aferent analizei probelor prelevate.
Operatorii economici prezintă inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în original, documentele emise de producător/exportator sau autoritatea competentă, după caz, inclusiv a celor de natură comercială, care trebuie să însoțească transportul și care atestă că furajele sunt conforme cu legislația Uniunii Europene și cu legislația națională din domeniul hranei pentru animale.

CUM ESTE DEFINIT IMPORTUL?

În Anexa II a proiectului de ordin ANSVSA sunt menționate toate mărfurile care vor intra sub incidența ordinului.
Chiar la începutul listei e scris așa: ”orice cereale destinate furajării animalelor cuprinse în Capitolul 10 din tariful vamal”. Mai jos: ”semințe de rapiță sau rapiță sălbatică, chiar sfărâmate” și ”semințe de floarea soarelui, chiar sfărâmate”.
Ordinul acoperă toate tipurile de furaje și de materii prime pentru furaje sosite din import, importul fiind definit astfel: ”totalitatea operaţiunilor aplicabile furajelor având ca destinaţie România, de la sosirea acestora pe teritoriul Uniunii Europene până la punerea la dispoziţia operatorilor economici pentru scopurile declarate”.

NEMȚII SE TEM DE IMPORTURI!

Precipitaţiile abundente şi vremea rece din ultimele săptămâni au adus recoltarea grâului  în impas în Germania. În acest context, se vorbea din ce în ce mai des despre faptul că importurile ieftine de cereale din Ucraina înlocuiesc grâul intern, iar preţurile cerealelor sunt sub presiune din cauza acestor importuri.
Află ce este în spatele unor astfel de afirmaţii?

un articol de
STELIAN RĂDESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →