6 minute de citit

AGRICULTURA NU SE FACE ÎN MEDIUL VIRTUAL!

Pe lângă promovarea liceelor agricole, o preocupare importantă în cadrul proiectului “SUSŢINEM ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR AGRICOL” – iniţiat de Revista Ferma prin Fundaţia Revistei Ferma şi coordonat de Nicoleta DRAGOMIR, redactor-şef al publicaţiei şi de dr. ing. Leonard Constantin STAFIE, specialist în avicultură, redactor Revista Ferma – o constituie inventarierea problemelor şi a greutăţilor cu care se confruntă aceste unităţi, dar şi încurajarea elevilor, a părinţilor, a mediului de afaceri, a fermierilor să vină spre agricultură şi să-i asigure viitorul prin participarea activă la susţinerea învăţământului preuniversitar agricol.
Să conturăm câteva observaţii şi concluzii desprinse în urma evenimentelor desfăşurate de iniţiatori în câteva unităţi şcolare din ţară. Un patrimoniu precar, insuficient pus în valoare, dotări necorespunzătoare, subfinanţarea sistemului de învăţământ în ansamblu – cost standard per elev mai mic decât la gimnaziu, nivelul de instruire a absolvenţilor sub cel al evoluţiei tehnicii agricole, cam acestea ar fi, în rezumat, problemele cu care se confruntă învăţământul preuniversitar agricol din România.

licee agricole_2_b

Problemele liceelor agricole
Deşi există o relaţie foarte bună autorităţi locale – instituţie de învăţământ, la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brăneşti, judeţul Ilfov, mai sunt unele probleme rămase nerezolvate. Bunăoară, există teren în suprafaţă de 16 ha, situat la o distanţă foarte mare de liceu, dar nu este oferită posibilitatea lucrării acestuia. Se impune construirea unei ferme didactice, a unor sere-solarii, împrejmuirea a cel puţin 2 hectare, asigurarea utilajelor pentru activitatea agricolă.
La Liceul Tehnologic nr. 1 din Fundulea, judeţul Călăraşi, jumătate din patrimoniu este utilizat de către primărie fără ca elevii şi profesorii să aibă acces la aceste spaţii, în schimb, autoritatea publică locală susţine elevii prin asigurarea cazării şi a hranei în mod gratuit.

licee agricole_3_b

Terenul liceelor agricole, râvnit de instituţii
La Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” din comuna Miroslava, judeţul Iaşi, Administraţia Domeniilor Statului a acţionat în instanţă liceul pentru deposedarea de teren. Pe de altă parte, Inspectoratul Şcolar Iaşi a aprobat mai puţine clase decât cele solicitate pentru anul şcolar 2019-2020 iar dacă numărul de elevi scade sub 300, scădere corelată şi cu pierderea terenului, atunci se reuşeşte închiderea acestui liceu cu o vechime de aproape 200 de ani.
O situaţie dramatică este şi la Ciumbrud, judeţul Alba. Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” riscă să piardă o clădire şi peste 10 ha de teren în favoarea Eparhiei Reformate din Ardeal, în urma unei retrocedări. Iminenţa unei hotărâri definitive nefavorabilă liceului ar însemna pur şi simplu punerea la zid a peste 84 de ani de istorie şi educaţie agricolă!
Colegiul Agricol „Ţara Bârsei” din Prejmer, judeţul Braşov, a dezvoltat o colaborare foarte bună cu Primăria şi Consiliul Local, autorităţi care au atribuit unităţii de învăţământ opt hectare de teren agricol pentru înfiinţarea unei livezi şi a unor loturi demonstrative. De asemenea, colegiul are în derulare mai multe proiecte şi dispune de o dotare foarte bună, mai ales pe industria alimentară. Cu toate acestea, unitatea şcolară are nevoie de mai mult teren pentru dezvoltarea de loturi didactice şi pentru cultură mare şi pentru a asigura baza furajeră.
În judeţul Galaţi, prin trecerea terenului aferent unităţii de învăţământ agricol din administrarea ADS în domeniul public al comunei Cudalbi, Liceul Tehnologic nr. 1 se află în incapacitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile prin POR.

Construcţii oprite din lipsa finanţării
La Brăila, internatul Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” este neutilizat, deoarece lucrările de reabilitare s-au oprit din lipsa fondurilor (Banca Mondială nu a mai virat banii prin proiectul demarat în 2012) iar construcţia cantinei este terminată în proporţie de 80%. Există o fermă didactică (livadă, seră, solarii), dar nu există gama de utilaje pentru efectuarea lucrărilor agricole. Mai mult decât atât, elevii de la şcoala profesională au în programă ore pentru tractorist în brazdă, dar pe care le realizează doar teoretic!
Lipsa spaţiilor de învăţământ se manifestă şi la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, din comuna Mihai Viteazu, jud. Constanţa. Numărul sălilor de clasă este insuficient pentru ca elevii să înveţe într-un singur schimb, iar o nouă clădire pentru şcoală se află în construcţie. De asemenea, se remarcă absenţa unei spaţiu pentru atelierul de mecanică cu o suprafaţă adecvată şi a unei săli de sport. La nivel de liceu, dotările materiale sunt reduse.

licee agricole_4_b

Un tractor numit dorinţă!
La Liceul Tehnologic Vitomireşti, judeţul Olt, se impune reabilitarea atelierului-şcoală, odată cu repartizarea unei suprafeţe de teren agricol pentru înfiinţarea unei microferme şi asigurarea materialelor necesare desfăşurării activităţilor de instruire şi pregătire practică de specialitate.
Conducerea Liceului Agricol Poarta Albă (Constanţa) îşi doreşte o dotare corespunzătoare cu maşini şi utilaje pentru efectuarea lucrărilor agricole şi asigurarea îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor pentru aplicarea tratamentelor la pomi şi viţă de vie. În plus are mare nevoie de un tractor cu dublă comandă pentru efectuarea orelor de circulaţie rutieră.

licee agricole_1_b

Agricultura nu se face în mediul virtual!
Un caz aparte îl constituie Liceul Tehnologic „Sandu Aldea” din Călăraşi. Problemele stringente la acest moment sunt mai multe. Prima ar fi că baza didactică pentru disciplinele de specialitate este învechită, ultima dotare fiind în anul 1995. La fel de vechi sunt maşinile şi utilajele agricole din atelierul mecanic. Cu toate demersurile făcute de conducerea liceului încă din anul 2002, nu s-a găsit o suprafaţă de teren pentru organizarea unei ferme sau cel puţin a unui lot didactic.
Pentru ca parteneriatele cu agenţii economici să devină viabile este necesară existenţa unui mijloc de transport (microbuz, autobuz) pentru deplasarea elevilor şi a profesorilor îndrumători de practică, respectând normele de securitate pentru elevi, la agenţii economici ale căror exploataţii sunt situate în afara localităţii, într-un cadru organizat. „Avem laptopuri, videoproiectoare şi ecrane pentru lecţii moderne, virtuale, dar agricultura nu se face virtual şi nici abilităţile practice ale elevilor nu se pot dezvolta astfel”, a scris directorul liceului, în anul 2013, ministrului Agriculturii de atunci, Daniel Constantin. Dar, degeaba!

Urmăriţi desfăşurarea proiectului „Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol” pe pagina de facebook Susţinem invatamantul preuniversitar Agricol şi pe www.revista-ferma.ro/sustinem-invatamantul-agricol

Cisteste si...

Recomandările redacției

11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă

11 sfaturi pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă:
1. Efectuați verificările de rutină.
2. Spălaţi şi curăţaţi temeinic tractorul.
3. Goliți rezervorul și folosiți un combustibil de iarnă.
4. Verificaţi echipamentele de cauciuc.
5. Verificaţi presiunea şi umflaţi suplimentar anvelopele.
6. Gresaţi fiecare rulment/bucşă.
7. Scoateți bateriile în cazul “parcării” pe termen lung.
8. Parcați tractorul sub un şopron sau într-un garaj închis.
9. “Ajutaţi” tractorul să pornească în timpul iernii.
10. Nu uitaţi că iarna este momentul perfect pentru a face lucrările de întreținere şi reparaţiile.
11. Utilizați greutăți suplimentare, anvelope de zăpadă sau lanțuri pentru anvelope.

piata tractoarelor b 11 Sfaturi utile pentru a vă pregăti tractorul pentru iarnă
Ultimele articole
Ferma lumina credit foto iStock 1162244809 Vladimir Zapletin Ferme cu lumina stinsă!

Ferme cu lumina stinsă!

Fermierii români depun armele. Preţuri mici, datorii mari, speranţe deşarte… Fiecare zi aduce tot mai multă deznădejde şi într-un final […]

Citește mai multe știri →