3 minute de citit

10 motive pentru extinderea suprafețelor împădurite

iStock 1278911675 padure 10 motive pentru extinderea suprafețelor împădurite
iStock.com/dohtar

Pădurea este apreciată ca fiind plămânul perfecționat al pământului. În timpul unui an, 1 hectar de pădure absoarbe 30-80 t praf, fixează 8-10 t carbon și degajă 10-12 t oxigen!

DE CE AR TREBUI SĂ CREASCĂ SUPRAFEȚELE CU PĂDURI?

1. Pădurea reglează ciclul apei, menține constant debitul, reține precipitațiile, întârzie topirea zăpezii și apa se infiltrează în sol favorizând apariția izvoarelor.
2. Având suprafața foliare mare, asigură captarea cantităților mari de CO2 în procesul de fotosinteză, reducând din concentrația gazelor cu efect de seră.
3. În pădure se găsește o diversitate de arbori, arbuști și iarbă care asigură biodiversitatea.
4. Datorită litierei și gradului ridicat de porozitate asigurat de țesătura sistemului radicular, mare parte din apa din precipitații se infiltrează în sol, evitând eroziunea, alunecările de teren și inundațiile.
5. Prin fotosinteză, se realizează o cantitate de biomasă de 3-4 ori mai mare decât la culturile agricole, fără a se administra nici un fel de îngrășământ. Fotosinteza netă pe un teren agricol este de 290 g/m2/an, pe când în pădure este de 580 g/m2/an!
6. Pădurea, exploatată în regim silvic controlat, asigură canitități importante de masă lemnoasă.
7. Pădurea poate furniza fructe, ciuperci, plante medicinale și vânat, asigurate în mod natural.
8. Prezența teilor, salcâmilor și a duzilor în pădure, asigură dezvoltarea apiculturii și sericiculturii în zona respectivă.
9. Pădurea existentă în apropierea localităților îmbunătățește regimul de viață al oamenilor prin reducerea vitezei vântului cu 25-50%, creșterea umidității atmosferei, reducerea diferenței de temperatură între zi și noapte cu 6,2°C, aer curat, oxigenat, amortizarea zgomotelor etc.
10. Toate aceste avantaje pădurea la oferă fără mari intervenții ale omului decât să-l extindă suprafațele și să interzică defrișările ilegale. România poate arăta ca o grădină când vor fi împădurite toate terenurile improprii agriculturii, când de-a lungul cursurilor de apă se vor crea zăvoaie și când se vor înființa perdele forestiere de protecție!

PĂDURI MAI PUȚINE, SECETĂ MAI MARE!

În anul 1800, în România erau 8,5 mil. ha de pădure iar în prezent sunt cu 2 mil. ha mai puține păduri. În trecut, suprafețele mai mari ocupate cu pădure pe glob făceau ca o secetă să apară la doar 50 ani însă, pe măsură ce s-a redus suprafața împădurită, seceta a apărut la 40 ani, la 25 ani, apoi la 10 ani iar în prezent seceta e la ordinea zilei.
Conform aprecierilor FAO, în ultimii 50-60 ani frecvența secetei a crescut de 8 ori.

În zonele împădurite circuitul apei din precipitații este: 65% reține solul, 15% ajunge în pânza freatică, 15% se evaporă și doar 5% se scurg la suprafața solului!

 

un articol

de VASILE POPESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →