Sistemul de irigaţii lucrează la... „sfânta treime” din capacitate! - Revista Ferma
7 minute de citit

Sistemul de irigaţii lucrează la… „sfânta treime” din capacitate!

hpim0775 m Sistemul de irigaţii lucrează la... „sfânta treime” din capacitate!

La Agrimat Matca, producţiile agricole ar fi, cu siguranţă, mult mai bune, dacă plantele de cultură ar primi suficientă apă. Gavrilă Tuchiluş ar fi vrut să înfiinţeze loturi semincere pentru toate culturile, să producă sămânţă, dar lipsa „lichidului vieţii” a făcut ca această dorinţă să rămână, deocamdată, încremenită în proiect!

 

La capătul sistemului

„Legat de sistemul de irigaţii, noi suntem la capătul sistemului „Terasa Covurlui”, la o distanţă de circa 90 km de Dunăre. Avem o suprafaţă amenajată de aproximativ 1.500 de hectare. Am constituit şi o organizaţie a utilizatorilor de apă pentru irigaţii pe două staţii de pompare. Dar, din cauza faptului că apa şi curentul nu s-au mai subvenţionat, cei de la Dunăre şi până la noi irigă acum foarte puţin sau deloc.

Astfel, din 1990, canalul de aducţiune nu s-a mai reparat absolut deloc, iar anul acesta, ca şi anul trecut, s-a renunţat la irigat”, ne-a declarat fermierul.


Instalaţii de peste 500 mii euro, aflate „în conservare”

La Agrimat, deşi se putea iriga şi anul acesta, şi anul trecut, mai ales în fazele critice în care dezvoltarea plantelor de cultură reclamă normele de apă, cele două staţii de punere sub presiune, aflate în administrarea societăţii, au intrat în conservare. La fel s-a întâmplat şi cu instalaţiile de irigat performante din incinta exploataţiei, care stau de doi ani în aşteptarea unor „zile mai bune”, instalaţii care costă peste 500 mii de euro.

„Sperăm că o să vină şi timpul în care, aşa cum se refac drumurile în România, o să se refacă şi canalele de transportat apa, iar noi să plătim apa de la hidrant sau de la staţie până la rădăcina plantei la un preţ cât de cât avantajos”, a continuat inginerul Tuchiluş, intuind, parcă, ceea ce avea să declare, două săptămâni mai târziu, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, şi anume că „un sistem de irigaţii eficient este mai important pentru România decât o autostradă”.

 

1 leu mc de apă!! Fără TVA!

Ce ar trebui făcut? Managerul Agrimat consideră că ar cam fi cazul unei reconsiderări a problemei legate de aducerea apei de la priza Dunării până la fermieri. „Poate că energia electrică pentru irigaţii ar putea fi produsă şi livrată din hidrocentrale, şi nu din termocentrale. Căci este mai ieftină. Şi atunci, costurile ar fi altele. În condiţiile societăţii noastre, calculele care sunt făcute pentru o mie mc de apă, se ridică la peste o mie de lei!

Fără TVA! Ca atare, nu reuşim să acoperim cheltuielile pe care le facem. Mai mult decât atât, sistemul de irigaţii nu porneşte dacă nu există cerere de udare pentru mai mult de jumătate din suprafaţa amenajată la irigat”, şi-a argumentat Tuchiluş punctul de vedere.

 

Dunărea urcă până la… aproape 100 m!

Pe lângă cele relatate de inginerul Gavrilă Tuchiluş, am avut o discuţie şi cu specialiştii de la Sucursala Teritorială Moldova de Sud a ANIF-RA. Astfel, am aflat că SRP1 Vânători repompează apa în treapta a doua din Amenajare pentru o suprafaţă de 70 mii hectare, inclusiv cele aparţinând societăţii Agrimat Matca.

Înălţimea de pompare pe „Terasa Covurlui” este de 94-96 m.

Pentru a fi eficient şi economic, sistemul de irigaţii ar trebui să asigure apa pentru 30-36 mii de hectare. În aceste condiţii, costurile estimate s-ar ridica undeva la 25-30 lei la 1.000 mc de apă, fără TVA. Rezonabil, am zice!

Întrucât, în acest an, au fost contractate pentru a fi irigate numai circa 10 mii hectare, preţul de livrare a apei joacă în jurul a 78-80 lei/1.000 mc de apă, fără TVA. Şi cum organizaţiile îşi adaugă tarifele lor de funcţionare de circa 20-25 de lei, iată că mia de mc de apă ajunge să coste undeva între 1.000 şi 1.100 lei. De departe, nu este eficient pentru producătorii agricoli!

 

Soluţia: alimentarea cu apă din Siret

În cazul Agrimat, pe reţeaua de alimentare cu apă, mulţi beneficiari nu au mai încheiat contracte de livrare a apei cu ANIF. Fermierii au renunţat să mai irige tocmai din cauza acestor costuri ridicate.

Şi totuşi, există o soluţie tehnică! Un nou sistem de alimentare cu apă din Siret, nu din Dunăre. În aceste condiţii, priza de la Siret, fiind mult mai aproape, va permite o reducere substanţială a preţului de cost al apei la circa 18-20 lei/mia de mc de apă. În plus, se va reduce şi înălţimea de pompare la jumătate, adică la 45-50 m.

Soluţia tehnică cu toată documentaţia se află în curs de avizare la MADR.


Plantele, sub „ploaia agronomică”

Până atunci, anul acesta, plantele de cultură de la Agrimat nu se află în stres hidric. Pe terenurile societăţii au căzut „ploi agronomice” şi astfel recoltele sunt peste aşteptări.  Mai mult decât atât, pentru a menţine cât mai multă apă în sol, conducerea exploataţiei agricole Agrimat a fost nevoită să recurgă la o nouă strategie: reducerea la minimum a lucrările solului la toate culturile.

 

Investiţii pentru… apă de ploaie?!

În ultimii ani, la nivelul judeţului Galaţi, au fost alocate fonduri substanţiale pentru reabilitarea reţelei subterane şi a staţiilor de pompare. Din relatările unor fermieri şi utilizatori de apă, unele dintre acestea au fost „devastate”, „descompletate”, cel puţin în zona Tecuciului. Să fie vorba despre bani pentru… Apa Sâmbetei sau pentru… apa de ploaie?!


INFO

REGLEMENTARE
Tariful de livrare a apei – stabilit prin lege

Prin OUG nr 65/2011, publicată în M.O. nr 457/2011, a fost modificată Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004. Actul normativ aduce noi prevederi privind tariful pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumul acestor tarife.

Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea ANIF-RA.

Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei, cele cu salarizarea personalului, cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli.

De asemenea, tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din tariful anual.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →