5 minute de citit

ŞCOALA FORMEAZĂ ADEVĂRAŢII PROFESIONIŞTI AI CÂMPULUI

În sprijinul acestui proiect de succes, aduc în acest articol câteva argumente în favoarea ideii că activitatea din agricultura secolului XXI necesită oameni temeinic calificaţi.
Articolul “Liceele agricole – oaia neagră a Ministerului Educaţiei”,  scris de Costi Viscol, în revista Ferma, treatează amplu nevoia înaltei dotări a agriculturii cu utilaje moderne şi necesitatea existenţei oamenilor temeinic calificaţi pentru exploatarea acestor utilaje, contrazicând ideile unora că în agricultură este necesar personal cu doar 4 clase!
Profesorul  universitar Ion Bold, apreciind complexitatea acestei activităţi, menţiona că “agricultura exte un complex de ştiinţe tehnice, biologice, economice, geografice, care creează un larg orizont, o viziune de ansamblu a activităţii din agricultură”.
Din păcate, statistici recente menţionează că în exploataţiile agricole din ţara noastră sub 2% sunt specialişti cu studii superioare, restul au doar o experienţă practică.
În continuarea acestor idei, nevoia de personal bine pregătit teoretic şi cu temeinice deprinderi practice, încerc să scot în evidenţă câteva aspecte, de această dată cu referire la sectorul vegetal.
Fac menţiunea că şi eu sunt absolvent de liceu agricol (în perioada de după Reforma Învăţământului din 1948 s-au numit şcoli medii tehnice agricole – n.a.) şi 25 de ani am activat ca profesor, director adjunct şi director de liceu agricol.
 
invatamant 1_b
 
Agricultura secolului XXI are nevoie de specialişti
Care ar fi ABC-ul lucrătorului din producţia vegetală?
• În primul rând să cunoască multitudinea de tipuri de sol din ţara noastră şi cu prioritate solul pe care-l lucrează. Ce textură are, care este gradul de structurare, care este conţinutul în humus, în N, P, K, Ca, S, Mg şi în microelemente, ce grad de îmburuienare are, cu ce fel de buruieni, gradul de tasare-compactare, starea de porozitate-permeabilitate, ce lucrări şi cu ce utilaje să lucreze pentru a-i menţine starea de fertilitate favorabilă creşterii şi dezvoltării plantelor.
• Apoi să cunoască zecile şi sutele de plante folosite în cultură şi zonarea acestora. Pentru fiecare plantă trebuie să cunoască bine morfologia, sistemul radicular, care este volumul de sol din care îşi extrage apa şi elementele nutritive, elemente de care se ţine seama la sistemul de lucrare a solului şi la rotaţia culturilor. De asemenea, trebuie să cunoască nivelul de creşterea a plantelor, dezvoltarea sistemului foliar, de care se ţine seama la stabilirea densităţii culturii. Să cunoască fenomenele de fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie a plantelor, pentru a şti cum să dirijeze prin tehnologiile de cultură regimul aerohidric şi de nutriţie, în vederea obţinerii de producţii ridicate şi de calitate.
Să cunoască etapele critice şi fazele de consum maxim de apă şi de elemente nutritive, pentru a interveni când este necesar cu îngrăşăminte şi irigaţii.
• Este necesar să cunoască tipurile de îngrăşăminte, erbicide, insecto-fungicide, de regulatori de creştere şi a altor adjuvanţi. Ce îngrăşăminte sunt recomandate pentru ferma sa, în funcţie de cartarea agrochimică,  ce tip de fertilizant să folosească pentru a nu produce creşterea acidităţii sau a alcalinităţii solului, care este gradul de solubilitate a îngrăşămintelor şi când trebuie aplicate, dacă necesită încorporare, să nu se volatilizeze, să nu ajungă în pânza freatică etc.
Sunt comercializate sute şi mii de erbicide. Fiecare fermier trebuie să ştie care sunt erbicidele indicate pentru culturile sale şi pentru gama de buruieni existente, pentru starea solului ca textură şi conţinut în humus.
 
invatamant 2_b
Şi la insecticide trebuie să urmărească în fiecare an şi pe parcursul perioadei de vegetaţie care sunt condiţiile de apariţie a bolilor şi dăunătorilor şi ce produse de combatere sunt cele mai indicate.
În toate cazurile de folosire a chimicalelor, trebuie să urmărească aplicarea acelora care sunt mai prietenoase cu mediul.
• Fermierul din cultura câmpului trebuie să ştie zecile şi sutele de buruieni din culturile sale, când apar şi care este faza de maximă sensibilitate, pentru a fi combătute şi cu ce produse. Care erbicide se aplică la suprafaţa solului şi care se încorporează pentru a nu se volatiliza sau care se aplică în timpul vegetaţiei.
• E obligatorie cunoaşterea multitudinii de agenţi fitopatogeni şi de dăunători care pot ataca fiecare cultură, când apar, cum se manifestă, cum se pot preveni şi ce măsuri de combatere sunt eficiente. Este de dorit să aplice cât mai multe măsuri agrotehnice şi mai puţine chimicale.
• Agricultorul trebuie să cunoască bogata activitate microbiologică din sol şi condiţiile în care se desfăşoară inclusiv procesele de simbioză, de nitrificare etc.
• Să cunoască toate criteriile de apreciere a calităţii produselor agricole şi care sunt măsurile agrotehnice pentru realizarea acestora.
• Să cunoască necesarul de apă al plantelor şi care sunt fazele critice în care trebuie intervenit cu irigaţii.
• Să stăpânească noile sisteme de determinare a necesarului de azot cu dispozitive precum este N-Pilot, care măsoară reflectanţa luminoasă a culturilor, ţinând seama de procentul de clorofilă şi de biomasă. De asemenea, trebuie să interpreteze determinările cu dronele, care zboară deasupra culturilor şi transmit către calculator situaţia din teren. Prin urmare, să fie la curent cu digitalizarea fermelor.
• Să aibă minimum de cunoştinţe economice şi de contabilitate, pentru a realiza producţii ridicate cu cheltuieli cât mai mici.
Numai această succintă enumerare considerăm că scoate în evidenţă nivelul de pregătire teoretică şi gradul de instruire practică de care are nevoie un fermier pentru a obţine rezultate eficiente în ferma sa. Şi acestea se pot obţine numai prin şcolarizare.
 
Vasile POPESCU
Foto: Nicoleta DRAGOMIR

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →