5 minute de citit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CU PREMII “CAUTAM FERMIERI DE COPERTA”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul acestui concurs este SC COMISION DIC SRL, o societate comerciala din Romania, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/2458/1991 avand cod fiscal RO 1833173, cont bancar nr. RO39 RNCB 0249 0492 5518 0001, deschis la BCR Timisoara, reprezentata prin Domnul Danut Radis, in calitate de Director General.

Organizatorul are sediul social in Timisoara, pe str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7.

Societatea Comerciala Comision Dic SRL din Timisoara, este proprietarul Sistemului Informativ Agricol “Ferma”. Acest sistem este format din: revista Ferma, revista Utilaje Agricole, Cartea Agricola prin posta si site-urile www.revista-ferma.ro, www.agroinfo.ro, www.anunturi-agricole.ro si www.utilajeagricole.ro.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

1.2. Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului si il puteti vizualiza pe site-ul revistei Ferma http://www.revista-ferma.ro/.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspecta sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice astfel de eventuale modificari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public la adresa web pe site-ul revistei Ferma http://www.revista-ferma.ro/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa fie aplicate.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
 
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 11-14 aprilie 2019, in perioada targului AGRARIA, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice si juridice cu rezidenta in Romania, care s-au inscris pe facebook la concurs.
Nu pot participa angajatii societatii SC Comision Dic SRL, precum si membrii familiilor acestora (pana la rudele de gradul II inclusiv).
Participarea la concurs implica automat acordul ca numele castigatorului sa poata fi facut public in cadrul revistei Ferma si pe site-urile societatii editoare.
Pentru identificare, castigatorul  are nevoie de buletinul sau cartea de identitate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la concurs, orice persoana trebuie sa aibă cont de facebook, sa caute pe pagina de facebook a revistei Ferma albumul cu poze destinat concursului, sa identifice poza realizată de catre el la panoul special amenajat în stand si sa o distribuie (sa dea share) in cronologia sa.
Atentie! Distribuirea pozei trebuie sa fie PUBLICA pentru a fi validata inscrierea in concurs.
Un participant intra in concurs doar o singura data, indiferent de cate distribuiri are poza sa.
Datele de contact ale participantilor sunt inregistrate si vor fi folosite pentru desemnarea castigatorului.
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti si va fi anuntat in revista Ferma si pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro .
 
SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Premiul principal pus in joc prin Concursul “CAUTAM FERMIERI DE COPERTA” consta in publicarea fotografiei desemnate castigatoare pe coperta revistei Ferma.
Al doilea premiu oferit este o tableta Samsung si va fi atribuit prin tragere la sorti, prin metoda random, online.
 
SECTIUNEA 7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIULUI
Fotografia castigatoare va fi desemnata de un juriu format din redactori Ferma si agroinfo impreuna cu partenerul TEHNODIESEL.
Castigatorul concursului, este rugat sa trimita pe adresa redactiei, redactia@revista-ferma.ro datele de contact pentru a fi contactat telefonic de catre organizator pentru validare.
Daca in termen de o saptamana castigatorul nu poate fi validat, se va proceda la o noua extragere pentru premiu.
Numele castigatorului va fi postat pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro imediat dupa extragere si, ulterior, in cadrul urmatorului numar al revistei Ferma.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Prin participarea la acest concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate conditiile si cerintele prevazute in prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantiilor si eventualilor castigatori.
 
SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legea in vigoare, organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului si castigul acordat in cadrul acestui concurs.
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii concursului. Participantii sunt de acord ca datele lor sa fie utilizate, in conditiile legii pentru validarea castigatorului, in scopul publicarii  persoanei desemnate ca si castigatoare pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro si in cadrul revistei Ferma.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului.
Participantii, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
La cererea expresa, in scris, a participantilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
 
SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
Prezentul concurs poate inceta oricand inainte de termen, insa numai in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua concursul.
Daca concursul va inceta inainte de termen, organizatorul trebuie sa anunte public aceasta decizie.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial al concursului si va comunica imediat modificarile aduse pe site-ul revistei Ferma.

Detalii despre CONCURS gasiti AICI

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon 0734 336 533 sau pe adresa de email: denise@revista-ferma.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →