5 minute de citit

Poluarea din agricultură, monitorizată cu bani de la BIRD; fermierii români pot încasa subgranturi

Agricultura din România, monitorizată cu bani de la BIRD; fermierii români pot încasa subgranturi
Agricultura din România, monitorizată cu bani de la BIRD; fermierii români pot încasa subgranturi

Fermierii români care vor participa la proiectul finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ( BIRD ) vor primi subgranturi pentru subproiecte eligibile, pentru a-și îmbunătăți și moderniza ferma, în scopul reducerii poluării în spațiul rural. 

Totodată, fermierii români vor putea participa la programe de formare, în cadrul unor rețele naționale de transfer de cunoștințe pentru prevenirea și reducerea poluării din surse agricole.

Proiectul  privind prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România va fi finanțat cu suma de 60.000.000 de euro, după ce Parlamentul României a ratificat, în 7 noiembrie, Acordul de împrumut semnat de România și BIRD, în 6 aprilie 2023. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului, dar va fi sprijinit de consultanți și de personal desemnat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autorității Naționale Fitosanitare, Administrației Naționale „Apele Române” și al altor instituții, după caz.

Obiectivele Proiectului sunt de a consolida capacitatea instituțională a entităților publice selectate să monitorizeze poluarea din agricultură și de a transfera cunoștințele privind reducerea poluării agricole pentru a fi aplicate de către fermierii participanți.

Instituții beneficiare

O componentă principală a proiectului este ”Consolidarea capacității naționale de monitorizare, prevenire și reducere a poluării din surse agricole în spațiul rural”, care cuprinde:

(a) Consolidarea capacității instituționale a Apelor Române ( ANAR )de a monitoriza calitatea corpurilor de suprafață și de apă subterană, inclusiv prin: 

(i) achiziționarea de echipamente de monitorizare și de baze de date integrate cu hardware și software (inclusiv servere); 

(ii) dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie în caz de poluare în creștere; 

(iii) dezvoltarea unui software care să sprijine obligațiile de raportare ale României în temeiul cadrului juridic relevant, inclusiv cu privire la nitrați; 

(iv) achiziționarea de echipamente pentru prelevarea de probe pentru testarea pesticidelor, a antibioticelor, a metalelor grele și a altor poluanți, monitorizarea calității apei, determinarea indicatorilor biologici relevanți pentru eutrofizare, monitorizarea nutrienților din resursele de apă de suprafață și subterană; 

(v) instruirea personalului relevant al ANAR responsabil cu analiza calității apei; 

(vi) instruirea personalului de laborator; 

(vii) dezvoltarea unui instrument informatic pentru modelarea emisiilor poluante generate de activitățile agricole; 

(viii) dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a informațiilor; și (ix) revizuirea Codului de bune practici agricole și a programului său de acțiune, precum și elaborarea de orientări privind reducerea poluanților și a emisiilor provenite din surse agricole

(b) Consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale Fitosanitare ( ANF ), inclusiv prin: 

(i) asistență tehnică și achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea unei rețele naționale de îmbunătățire a sistemului de supraveghere și alertă (colectarea datelor meteorologice) privind bolile plantelor și dăunătorii, pentru un management integrat al dăunătorilor și utilizarea durabilă a pesticidelor și achiziționarea unei soluții software însoțitoare pentru un sistem de prelucrare automată a datelor pentru supraveghere/ prognoză, alertă în timp real și recomandări privind utilizarea pesticidelor; 

(ii) achiziționarea de laboratoare mobile pentru inspecția și calibrarea echipamentelor de aplicare pe teren a pesticidelor; 

(iii) achiziționarea de echipamente și soluții digitale pentru consolidarea capacității laboratoarelor de monitorizare a utilizării pesticidelor, care vor îmbunătăți detectarea și identificarea bolilor plantelor și a organismelor dăunătoare; și 

(iv) adoptarea de tehnologii și soluții digitale destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi bazele de date și aplicațiile informatice pentru a urmări circulația pesticidelor, asigurând trasabilitatea pesticidelor pentru a consolida utilizarea durabilă a acestora, monitorizarea și capacitatea de raportare. 

(c) Consolidarea capacității instituționale a Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar din cadrul MADR, inclusiv prin: 

(i) efectuarea unei analize de diagnostic a sectorului agricol românesc; (ii) dezvoltarea unui software pentru colectarea, prelucrarea, analiza, cartografierea și raportarea integrată a datelor; și 

(iii) activități de consolidare a capacităților pentru a sprijini utilizarea software-ului și a tehnologiilor digitale.

Fermierii, la instruire

O altă componentă este ”Schimbul de cunoștințe, conștientizarea și transferul de informații/inovare pentru fermierii participanți”:

 

  • Ferme-model demonstrative și promovarea inovării Sprijinirea îmbunătățirii și modernizării fermelor existente în scopuri demonstrative prin furnizarea de subgranturi fermierilor participanți pentru subproiecte eligibile;
  • Crearea unor rețele naționale de transfer de cunoștințe Crearea de rețele naționale de transfer de cunoștințe pentru prevenirea și reducerea poluării din surse agricole prin implementarea programelor de formare.

Suma totală alocată pentru subgranturile de care pot beneficia fermierii este de 11.000.000 de euro, în timp ce suma totală alocată pentru ”Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță și servicii de consultanță (inclusiv audit), instruire și costuri operaționale adiționale pentru Proiect” este de 49.000.000 de euro.

Rămâne să mai întrebăm la MADR, în următoarea perioadă, cum va fi derulat Proiectul și care vor fi condițiile de eligibilitate pentru fermierii români. 

Sursa: Monitorul Oficial, partea I, nr. 1022/9-IX-2023, pag. 2 – 8

credit foto @iStock, Martins Vanags

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Ferma lumina credit foto iStock 1162244809 Vladimir Zapletin Ferme cu lumina stinsă!

Ferme cu lumina stinsă!

Fermierii români depun armele. Preţuri mici, datorii mari, speranţe deşarte… Fiecare zi aduce tot mai multă deznădejde şi într-un final […]

Citește mai multe știri →