Peste 4% din fondurile UE pentru agricultură sunt cheltuite în mod eronat, în fiecare an! Curtea de Conturi: Recuperarea banilor durează prea mult! - Revista Ferma
4 minute de citit

Peste 4% din fondurile UE pentru agricultură sunt cheltuite în mod eronat, în fiecare an! Curtea de Conturi: Recuperarea banilor durează prea mult!

APIA, bani, fonduri europene
foto:iStock/Francesco Scatena

Curtea Europeană de Conturi (CCE) a anunțat Comisia Europeană că ar trebui să ia măsuri pentru a accelera recuperarea sumelor din fondurile UE agricole „cheltuite greșit” de la statele membre.

Auditorii CCE au constatat că, deși comisia se asigură că aceste cheltuieli sunt monitorizate și depistate, recuperarea banilor durează adesea prea mult timp.

Pentru fondurile agricole administrate în comun, în care statele membre au responsabilitatea principală, ratele de recuperare sunt în general scăzute, dar cu diferențe semnificative între țările UE.

În perioada 2014-2022, 14 miliarde Euro din astfel de cheltuieli neregulate ale UE (fonduri cheltuite greșit) au fost raportate în toate domeniile.

Recuperarea acestor fonduri este un element cheie al integrității financiare și al sistemului de control intern al Uniunii Europene.

RECUPERAREA FONDURILOR CA URMARE A NERESPECTĂRII CERINȚELOR UE

„Recuperarea” fondurilor UE înseamnă solicitarea rambursării unora sau a tuturor sumelor plătite unei organizații de implementare sau unui beneficiar care, ulterior, se dovedește că nu a respectat cerințele de finanțare ale UE.

Cu toate acestea, odată ce acești bani au fost plătiți din bugetul UE, recuperarea lor este adesea un proces mult prea lung, potrivit auditorilor UE.

Ei au remarcat că, de obicei, durează 14-23 de luni de la sfârșitul activităților finanțate până când se emite chiar și o cerere de rambursare și încă 3-5 luni înainte ca fondurile să fie recuperate, în 1-8% dintre cazuri recuperarea nemaifăcându-se niciodată.

Membrul CCE responsabil de audit, Jorg Kristijan Petrovic, a declarat, citat de agriland.ie: „Nu ar trebui precupețit niciun efort pentru a recupera fără întârziere banii UE cheltuiți greșit. UE datorează asta contribuabililor, iar orice nerecuperare a banilor ar fi în detrimentul încrederii cetățenilor UE!”.

A CRESCUT RATA FONDURILOR CHELTUITE ÎN MOD ERONAT!

Potrivit Raportului anual 2022 al Curții de Conturi Europene, între 2021 și 2022 rata cheltuielilor eronate a crescut de la 3% la 4,2% din buget, ceea ce face ca recuperarea efectivă a fondurilor să devină o problemă din ce în ce mai presantă.

Cu toate acestea, deoarece doar 20% din buget este gestionat direct de Comisia Europeană, eliminarea erorilor și recuperarea acelor fonduri pot fi dificile, au spus auditorii.

Ei au constatat că principalele probleme legate de recuperarea fondurilor aflate în gestiune directă și indirectă constă în întârzierea mare dintre identificarea unei nereguli financiare și emiterea unui ordin de recuperare.

De asemenea, au constatat că există informații incomplete în acțiunile externe cu privire la impactul unor cheltuieli eronate.

TIMPUL DE RECUPERARE TREBUIE REDUS!

Pentru a îmbunătăți rata de recuperare a banilor, auditorii au recomandat reducerea nu numai a timpului necesar pentru stabilirea cheltuielilor efectuate eronat, ci și a timpului necesar pentru a demara ulterior procedurile de recuperare.

Ei au sugerat, de asemenea, că ar trebui reintroduse stimulentele care au fost prezente în ciclul anterior de finanțare pentru ca statele membre să recupereze fondurile în agricultură dovedite că au fost cheltuite în mod greșit.

În exercițiul financiar anterior, statele membre au fost obligate să ramburseze la bugetul UE jumătate din fondurile pe care nu le-au recuperat în 4-8 ani!

De asemenea, auditorii au recomandat Comisiei să furnizeze date anuale exacte și complete cu privire la cheltuielile care s-au constatat a fi eronate și ce măsuri au fost luate pentru a le corecta, astfel încât procesul să poată fi îmbunătățit în viitor.

BUGETUL UE. CINE FACE PLĂȚILE EUROPENE?

Plățile din bugetul Uniunii Europene nu sunt în totalitate efectuate direct de Comisia Europeană.

Aproximativ 70% din buget este gestionat la comun cu statele membre, 20% este gestionat direct, iar 10% este gestionat indirect, prin alte organizații internaționale sau țări terțe.

În ceea ce privește managementul direct și indirect, comisia este responsabilă de identificarea și înregistrarea cheltuielilor efectuate în mod eronat, iar apoi recuperarea fondurilor.

Atunci când fondurile UE nu sunt cheltuite în conformitate cu regulile, acestea sunt considerate a fi cheltuieli eronate, reprezentând 4,2% din buget în 2022.

O parte sau toți acești bani pot fi apoi eligibili pentru recuperarea fie direct de către comisie, fie de către statul membru sau organismul care a fost responsabil pentru alocarea fondurilor.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →