Ordin nr. 762 din 05 ian 2009 - Revista Ferma
3 minute de citit

Ordin nr. 762 din 05 ian 2009

legislatie m Ordin nr. 762 din 05 ian 2009

Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1/2007, în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă modelul autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat, cel al autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a complexurilor de vânătoare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, şi cel al documentelor legale de provenienţă a exemplarelor de vânat care intră şi ies în/din crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare, prevăzute în anexele nr. 3-5.

Art. 2. – (1) Autorizaţiile de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi autorizaţiile de înfiinţare şi funcţionare a complexurilor de vânătoare, emise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 354/2005 pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, rămân valabile până la preschimbarea acestora, dar nu mai târziu de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(2) Preschimbarea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea celor interesaţi, pe baza autorizaţiei emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 354/2005, care va fi reţinută de emitent.

Art. 3. – Documentele ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3-5 se completează de către persoanele fizice şi juridice deţinătoare de crescătorii de vânat şi complexuri de vânătoare, în funcţie de scopul pentru care au fost înfiinţate, astfel:

a) pentru speciile de vânat din crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare destinate populărilor/consumului se completează formularele ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, individual pentru fiecare exemplar de vânat mare şi pentru fiecare lot de vânat mic;

b) pentru speciile de vânat ce se recoltează din complexurile de vânătoare se completează formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, pentru fiecare exemplar de vânat mare şi pentru fiecare lot de vânat mic, după caz.

Art. 4. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 354/2005 pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 27 mai 2005.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

Bucureşti, 19 decembrie 2008.
Nr. 762.

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →