Ordin nr. 75 din 04 martie 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

 Vazand Referatul de aprobare nr. 105.272 din 10 februarie 2009 al Directiei politici si strategii in silvicultura, in temeiul art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, al art. 138 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

   Art. I. – Metodologia de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 454/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006, se modifica dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 7, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins: 

   „(2) Decontul prevazut la alin. (1) se supune spre analiza si aprobare subsecretarului de stat care coordoneaza domeniul silviculturii.” 

   2. Anexa nr. 3 la metodologie se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin. 

   Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →