Ordin nr. 299 din 15 mai 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 299 din 15 mai 2009

legislatie m Ordin nr. 299 din 15 mai 2009

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 253.003/OG din 25 martie
2009, in baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art.
8, si ale art. 12 alin. (1) si (8) din Legea vanatorii si a protectiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotararea
Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 218/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 6, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „b) ofera o garantie bancara de participare al carei cuantum reprezinta de 5 ori valoarea tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fondurile cinegetice care fac obiectul solicitarii de atribuire, prin indisponibilizarea acestei sume intr-un cont bancar la dispozitia administratorului;”.

   2. La articolul 12, alineatul (5) se abroga.

   3. La articolul 12, alineatul (6) devine alineatul (5) si va avea urmatorul cuprins:
   „(5) In cazul in care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) si (4), fauna cinegetica de pe acesta se incredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie pana se asigura atribuirea conform prezentului regulament.”

   4. Anexa nr. 2 „Scrisoare de garantie bancara de participare” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →