Ordin nr. 252 din 08 mai 2009 - Revista Ferma
3 minute de citit

Ordin nr. 252 din 08 mai 2009

legislatie m Ordin nr. 252 din 08 mai 2009

Vazand Referatul de aprobare nr. 12.025 din 28 aprilie 2009, intocmit
de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in baza
prevederilor:

– Regulamentului CE nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii
agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE)
nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.782/2003;

– Regulamentului CE nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului in ceea ce priveste schemele de ajutor prevazute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime;

– Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecoconditionarii, a modularii si a sistemului integrat de gestionare si control, prevazute de Regulamentul CE nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori;

– art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, ce se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, avand in vedere Memorandumul aprobat de Guvern in luna mai 2005, prin care Romania a decis sa aplice, dupa data aderarii la Uniunea Europeana, schema unica de plati pe suprafata – SAPS si Masterplanul pentru implementarea IACS in Romania, in temeiul art. 3 lit. m) si o) din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 80/2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 25 februarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Din „Instructiuni de completare”, la titlul „Documente atasate cererii” se elimina liniuta a saptea „- declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela – pana la data de 31 august, fara penalitati si 25 septembrie, cu penalitati;”.

   2. In tabelul nr. 1 din anexa la instructiuni se introduc 3 noi pozitii, dupa cum urmeaza:

   -la pct. I „TEREN ARABIL – TA”, dupa pozitia „Teren necultivat” cu codul 970 se introduc pozitiile „Teren sub sere si solarii – cultivat” cu codul 971 si „Teren sub sere si solarii necultivat” cu codul 972;
 
 -la pct. II „PAJISTE PERMANENTA – PP”, dupa pozitia „Fanete naturale” cu codul 602 se introduce pozitia „Pasuni comunale utilizate in comun” cu codul 603.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →