Ordin nr. 185 din 01 aprilie 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 185 din 01 aprilie 2009

legislatie m Ordin nr. 185 din 01 aprilie 2009

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 128.131 din 11 martie 2009, în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

-În anexa nr. 7 „Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România”, la capitolul II „Prelucrarea şi certificarea seminţelor” litera G, punctul 9 va avea următorul cuprins: „9. Prezenţa seminţelor modificate genetic în partide/loturi de seminţe non-OGM se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) şi hibrizilor, respectiv 0,5% seminţe modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM aparţinând speciilor autopolenizate (autogame); seminţele care prezintă un procent de împurificare cu OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică.”


Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.


Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltarii rurale,
Ilie Sârbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →